Friday, August 26, 2011

အျပဳသေဘာေလးနဲ႔ ေရးတဲ့စာမိတ္ေဆြတေယာက္က ေျပာလာတယ္။ ရန္ကုုန္မွာ အခုုတေလာ ေခတ္စား
ေနတဲ့ စကားတခုုက “အျပဳသေဘာ ေဆာင္ရဲ႕လား”ဆိုုတာပဲတဲ့။ ေသခ်ာ
တာေပါ့။ ဒီစကားက ႏိုုင္ငံေရးဇတ္ခံုုက ဆင္းလာတဲ့စကား။ လူထုုၾကားထဲ
ေရာက္လာၿပီ။ ေနာက္သလိုု ေျပာင္သလိုု၊ ေထ့သလိုု ေငါ့သလိုုေျပာတဲ့စကား
တခုု ျဖစ္လာေနၿပီ။ ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးအေျခအေနက အဲသလိုု လူအမ်ားအၾကား
ေနာက္စရာ ေျပာင္စရာ ေကာင္းေနၿပီ္လား။

ဆိုုပါေတာ့။ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ လမ္းထိပ္မွာ ေတြ႕ၾကတယ္။ “ဒီေန႔ မင္းကိုု
ငါ လက္ဘက္ရည္တိုုက္မယ္” ။ “ဟာ အျပဳသေဘာေဆာင္ေနပါလား။ ဒီလုုိဆိုု
ေသာက္ေပးရမွာေပါ့” ။ “ေနစမ္းပါဦး...မင္းေကာင္မေလးေရာ အခုုတေလာ
အျပဳသေဘာေဆာင္ရဲ႕လား” ။ စကားက အဲသလိုု တြင္က်ယ္ေနတာတဲ့။

သိတဲ့အတိုုင္းပဲ။ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္ဆိုုတာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥ။ တဘက္နဲ႔
တဘက္ ေျပလည္ေရးကိုု ေရွ႕ရႈၿပီး ကမ္းလွမ္းတဲ့ကိစၥ။ ရန္ေဆာင္မယ့္လမ္းကိုု
မေရြး။ ေျပလည္မယ့္လမ္းကိုု ေရြးတဲ့ ေျခလွမ္း။ အလုုပ္ျဖစ္ေရး ကမ္းလွမ္းတဲ့
လႈပ္ရွားမႈ။ စြန္႔စားမႈေတြပါတဲ့ လုုပ္ရပ္။ အေမွ်ာ္အျမင္နဲ႔ေရႊ႕တဲ့ အကြက္။ အမ်ား
အက်ိဳးကိုု ၾကည့္တဲ့သေဘာ။ တင္းမာမႈကိုု ေရွာင္တဲ့သေဘာ။ အခုုေတာ့ ေနာက္
စရာ စကားလံုုး ျဖစ္ေနၿပီ။

ေနာက္ဆရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ ေရွ႕ဆရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ ဒီစကား လူအမ်ားၾကား ေရပန္းစား
ေနတာကလည္း တမ်ိဳးေကာင္းတယ္လိုု႔ ဆိုုရမယ္။ ႏိုုင္ငံေရးေလာကသားေတြ
ဒီစကားကိုု ခပ္ေပါေပါ၊ ခပ္ေပါ့ေပါ့ မသံုုးရဲေတာ့ဘူးေပါ့။ အလြယ္တကူေျပာေနရင္
လူေတြ ရယ္ၾကေတာ့မယ္။ ေနာက္ၾကေတာ့မယ္။ အနည္းဆံုုး ၿပံဳးၾကေတာ့မယ္။

ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက သူ႔ရဲ႕ မိန႔္ခြန္းထဲမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ သတင္းစာထဲထည့္တဲ့
သူ႔ရဲ႕ေၾကညာခ်က္ထဲမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ “ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရဘက္က အျပဳသေဘာ
နဲ႔ အခုုလိုုစီစဥ္ခဲ့ပါတယ္” လိုု႔သာပါၾကည့္။ လူေတြ သေဘာက်ေတာ့မယ္။ ေဒၚစုု
တိုု႔ဘက္ကလည္း “အျပဳသေဘာနဲ႔ တုုံ႕ျပန္လိုုက္ပါတယ္” ဆိုုတာမ်ိဳး သံုုးၾကည့္။
လူေတြ ၿပံဳးၾကေတာ့မယ္။

တကယ္ေတာ့ အျပဳသေဘာဆိုုတဲ့ စကားက လူၾကားေအာင္ ထုုတ္ေျပာရမယ့္
စကား မဟုုတ္ဘူး။ ကိုုယ္လုုပ္တာကိုု လူေတြျမင္ေအာင္ သိေအာင္ ေၾကညာခ်က္
ထဲ ထုုတ္ေရးရမယ့္စကား မဟုုတ္ဘူး။ “က်ေနာ္က်မတိုု႔က ဒီအစည္းအေ၀းကိုု
တက္ဖိုု႔ အျပဳသေဘာနဲ႔ဆံုုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္” ဆိုုတာက မလိုုအပ္ပဲ အျပဳသေဘာ
ဆိုုတာႀကီးကိုု ထုုတ္ေျပာျပေနသလိုုပဲ။ အကြက္နဲ႔ ဆက္ဆံတယ္ဆိုုတဲ့သေဘာ
လားလိုု႔ တဘက္က ယူဆသြားႏိုုင္တယ္။

အဲဒီအျပဳသေဘာဆိုုတာႀကီးကိုု လူသိရွင္ၾကားထုုတ္ေျပာ။ ထုုတ္ေရးၾကၿပီးကာမွ
တကယ္တမ္းမွာ အျပဳသေဘာ မဟုုတ္ပဲ။ အကြက္သေဘာနဲ႔ ေထာင္ေခ်ာက္ဆင္
ကမ္းလွမ္းတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ျဖစ္ေနလိုု႔ ဒီစကားကိုု လူေတြစိတ္ပ်က္ေနၾကတာလည္း
ျဖစ္ႏိုုင္တယ္။ ငါးမွ်ားခ်ိတ္မွာ တီေကာင္တတ္ထားတာကိုု အျပဳသေဘာနဲ႔ ငါးကိုု
အစာေႂကြးတယ္လိုု႔ လာမေျပာနဲ႔။ ႂကြက္ေထာင္ေခ်ာက္မွာ တတ္ထားတဲ့ ကိတ္
မႈန္႔က အျပဳသေဘာလုုပ္ရပ္ မဟုုတ္ဘူး။ ႏွစ္ေကာင္ရိုုက္ဖိုု႔အတြက္ တေကာင္
ေႂကြးတာကိုု အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ကမ္းလွမ္းခ်က္လိုု႔ လာမေျပာနဲ႔။ လူေတြက
ျပန္ေနာက္ၾကလိမ့္မယ္။ ဟားၾကလိမ့္မယ္။

အမွန္တကယ္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ျမန္မာေတြၾကားမွာျဖစ္
ေပၚေရးဆိုုတာ လြယ္တာမဟုုတ္ဘူး။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အႀကိတ္အခဲေတြနဲ႔။
အမွတ္အေတးေတြနဲ႔။ နာက်င္မႈေတြနဲ႔။ ခါးသီးမႈေတြနဲ႔ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
ကိုု တည္ေဆာက္ထားမိေနၿပီ။ ဒီလိုုအခ်ိန္မွာ စကားလံုုးလွလွကိုု ေျပာင္လက္
ေနေအာင္ ဆီသုုတ္ၿပီး အရသာ လာမခံၾကနဲ႔ေတာ့။ အျပဳသေဘာေဆာင္တယ္
ဆိုုတဲ့စကားကိုု “အျပဳသေဘာ မေဆာင္ဘူး”လိုု႔ လူေတြက နားလည္ထားၾကၿပီ။
အဲဒီေတာ့ဘယ္လိုု လုုပ္ၾကမတံုုး။

ေစတနာ တကယ္မပါပဲ ဘာမွ မလုုပ္ၾကနဲ႔။ ေတာင္ရႊီး ေျမာက္ရႊီး။ ေလဖမ္း ဒန္းစီး
ႏိုုင္ငံေရးေတြ ရပ္ၾကပါ။ ရင္ထဲမွာ တကယ္ရွိတဲ့ စကားကိုုပဲ ထုုတ္ေျပာၾကပါ။ မီဒီ
ယာမွာ အင္တာဗ်ဴးပါရင္ ငါ့ႏိုုင္ငံေရး အေတာ္ဟုုတ္ေနၿပီလိုု႔ ထင္တာေတြ ရပ္ၾကပါ။
မလိုုအပ္ပဲ အေပၚယံ လူၾကားေကာင္းမယ့္ စကားလံုုးဆီသုုတ္အေတြးအေခၚေတြ
နားၾကပါေတာ့လိုု႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး တိုုက္တြန္းႏိုုးေဆာ္လိုုက္ပါတယ္။

(ရုုပ္ပံုု၊ ဂူဂလ္)

4 comments:

ကလူသစ္ said...

အျပဳသေဘာနဲ႔ လာဖတ္သြားပါတယ္ :)

blueskyforest said...

ဒါဆိုုရင္ေတာ့ အျပဳသေဘာေလးနဲ႕ ေက်းဇူးတင္ရမွာ ေပါ့ ကလူသစ္ရယ္။ ဟဲ..ဟဲ ဟဲ

သက္ေဝ said...

အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ေရးတဲ့ပိုစ့္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး လာဖတ္တယ္... :D

(ေျပာရတာ လွ်ာလိပ္လိုက္တာေနာ္...)

ကုိေပါ said...

Good post. Why had I overlooked such a good blog as yours for such a long time?

In my blog, someone has left a link to one of your posts and now I find myself hooked by the charm of your writing style and your views.