Thursday, August 4, 2011

ခ်ိဳးေျပာ မိုုးေျပာ ႏိုုးေဆာ္ခ်က္ယခုုသည္ ယခင္ႏွင့္ မတူေတာ့ေပ။ (ရွင္းမွ ရွင္းၾကပါ့မလား မသိ) ယပက္
လက္ႏွင့္ ခေကြး ပါတာခ်င္း အတူတူ။ အဓိပၺါယ္က တျခားစီ။ ဆိုုလိုုခ်င္တာ
က ယေန႔ေခတ္သည္ကား “ေ၀းသူမ်ား နီးရေသာေခတ္ႀကီး” ျဖစ္ေပေၾကာင္း
အမ်ားတကာ သိၿပီးသား ျပာလဲ့ကိုု ဇာခ်ဲ႕ေနျခင္းပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။

တကယ္ေျပာခ်င္သည္က မလာေသး။ (ေဟ) ေ၀့ျခင္း၊ ၀ိုုက္ျခင္း၊ ေခ်ာ္
ေတာေင့ါျခင္းႏွင့္ သေ၀ထိုုးျခင္းတိုု႔မွာ မရင့္က်က္ရွာေသာ စာေရးသူတိုု႔၏
ထံုုးစံျဖစ္သည္ကိုု သင္ခန္းစာယူႏိုုင္ရန္ နမူနာ ျပသေနျခင္းျဖစ္သည္။
ကိုုင္း...။ ငါဟာ ဘာကိုုေျပာခ်င္ေနသနည္း။ ေျပာစရာရွိသည္ကိုု ဒဲ့ (တည့္)
မေျပာပဲ သိုုင္းေန ၀ိုုင္းေနသည္မွာ အေၾကာင္းရွိသလား။ ရွင္းအံ့။

အခုုတေလာ ျမန္မာျပည္က နာမည္ေက်ာ္စာေရးသူတိုု႔၏ ေဟာသံ ေျပာ
သံမ်ားကိုု အင္တာနက္ေကာင္းက်ိဳးျဖင့္ ကမၻာအႏွံ႔ေန ေရႊျမန္မာမ်ား
လြယ္လင့္တကူ နားေသာတ ဆင္ေနၾကရသည္။ ေကာင္းေပစြ။ ျမန္မာ
စာေရးဆရာ အဖိုုအမမ်ားသည္လည္း ျပည္တြင္း၌သာမ ျပည္ပႏိုုင္ငံ
မ်ားသိုု႔တိုုင္ ထိုုမွတဆင့္ ၊ ဟိုုမွတဆင့္ ကူးခ်ီသန္းခ်ီျဖင့္ပင္ ေဟာေျပာ
ေနၾကရသည္ကိုု ျမင္ေန ၾကားေနရသည္မွာ ၀မ္းသာ ၀မ္းေျမာက္ ျဖစ္
၍ မဆံုုးပါ။ ေကာင္းေပစြ....ေကာင္းေပစြ။

သိုု႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ စာေရးသူတိုု႔မွာကား ေသခ်ာႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္
ထားပံုု မရ။ က်က်နန၊ ပီပီျပင္ျပင္၊ ထိထိေရာက္ေရာက္၊ မိမိေပါက္
ေပါက္ မေျပာႏိုုင္ မေဟာႏိုုင္ရွာ။ ယခုုဖတ္ေနရေသာ စာကဲ့သိုု႔ ရွည္
လွ်ား၊ ေ၀၀ါး၊ ေပမ်ားေနရွာသည္။ ႏိုုင္ငံျခားတိုုင္းျပည္သိုု႔ တကူးတ
က ထြက္လာၿပီးမွ ေဟာေျပာသည့္ စင္ျမင့္ေပၚတြင္ အတည္ေပါက္
ႏွင့္ ေယာင္လည္လည္ျဖစ္၍ ေနရွာသည္။

ပရိတ္သတ္တိုု႔ကလည္း နာမည္ႀကီးပုုဂၢိဳလ္ေျပာတာ နားေထာင္ရၿပီး
ေရာ ေျပာခ်င္ရာေျပာ ဆိုုသည့္သေဘာမ်ားလား မသိ။ အေၾကာင္း
အရာတခုု ဆံုုးေလတိုုင္း လက္ခုုတ္လက္၀ါးမ်ား တီးေပးၾကရွာသည္။
အေဟာေကာင္း အေျပာေကာင္း ပုုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။
တခ်ိဳ႕ဆိုုလွ်င္ ေဟာရံုုေျပာရံုုတင္မက ဟန္ႏွင့္မာန္ႏွင့္ ဆိုုပါျပလိုုက္
ပါေသးသည္။

တခ်ိဳ႕စာေဟာဆရာမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓါတ္လိုုက္သည္ထင့္။
အမွတ္မထင္ သူေရာက္လာေသာ တိုုင္းျပည္က ျမင္ကြင္းမ်ားအား
ထိုုတိုုင္းျပည္တြင္ေရာက္ေနသည့္ ျမန္မာမ်ားကိုု စင္ေပၚက တဆင့္
တအံ့တၾသ ျပန္၍ေျပာျပေနသည္မွာ မိနစ္ႏွစ္ဆယ္ခန႔္ၾကာေလသည္။
ေဟာလိုုက္ ေျပာလိုုက္သည္မွာလည္း တနာရီမက ႏွစ္နာရီနီးပါး။
နားေထာင္ရသူအဖို႔ မသက္သာလွ။ အခ်ိဳ႕စာေရးသူမ်ားမွာ ပရိတ္
သတ္ထဲက စာဖတ္သူမ်ားေလာက္ အသိအျမင္ မရွိလွ။ ခပ္တည္
တည္ေတာ့ ရွိၾကရွာသည္။

ကဲ။ ငါေျပာခ်င္တာကိုု ေျပာၿပီးၿပီတဲ့လား။ မၿပီးေသးပါ။ အတြန္႔တက္
စရာ က်န္ေနပါေသးသည္။ အခၽြန္ျဖင့္“မ” သည္ဟုု သေဘာ မထားရန္
လည္း အတည္ေပါက္ႏွင့္ ႀကိဳတင္ အသိေပးအပ္ပါသည္။ တက္စရာ
က်န္သည့္အတြန္႔ကိုု စ၍ ေျပာပါမည္။ ဒီလိုုပါ။

ေရႊျမန္မာမ်ား ရာႏွင့္ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ၍ ေရာက္ရွိေနထိုုင္ၾကေသာ တိုုင္း
ျပည္မ်ား၌ အနည္းဆံုုး ဘေလာ္ဂါ သံုုးဦး၊ ေလးဦးမက ရွိေနၾကသည္မွာ
အေတာ္ၾကာေပၿပီ။ ၄င္းတိုု႔၏ ေရးသက္ႏွင့္ လက္ရာမ်ားသည္လည္း
အတန္အသင့္ ရင့္က်က္ေနသည္ကိုု ေတြ႕ရသည္။ တင္ျပပံုု၊ ေစတနာ၊
ႀကိဳးပမ္းအားထုုတ္မႈတိုု႔မွာ အသိအမွတ္ျပဳရမည့္ အေနအထားတြင္ ရွိ
ေနပါၿပီ။ ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့ စာျဖစ္ၿပီးေရာ။ ငါေရး နင္ဖတ္ ဆိုုတာမ်ိဳး
ရွားပါသည္။

ထိုုဘေလာ္ဂါမ်ားအား စာေရးဆရာမ်ားအျဖစ္ အီစကိုုက အသိအမွတ္
ျပဳပါသည္။ ေလးစားဂုုဏ္ယူပါသည္။ ထိုုအရပ္ေဒသ၌ ရွိၾကကုုန္ေသာ
ေရႊမိသားစုုအသိုုင္းအ၀ိုုင္းက ထိုုဘေလာ္ဂါမ်ားကိုု သူတိုု႔ေဒသထြက္
စာေရးဆရာမ်ားအျဖစ္ တန္ဘိုုးထားသင့္သည္ဟုုလည္း ရႈျမင္ပါသည္။
ျမန္မာျပည္က စာေရးသူ၊ ေဟာသူမ်ားကိုု ပင့္ဖိတ္ေဟာေျပာေစသည့္
အခါမ်ားတြင္လည္း ေဒသခံ ဘေလာ္ဂါမ်ားအား ထိုုအေက်ာ္အေမာ္
မ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ၍ ပြဲထုုတ္ေပးသင့္သည္ဟုု တိုုက္တြန္းခ်င္ပါသည္။

ဤကဲ့သိုု႔လုုပ္လွ်င္ မည္ကဲ့သိုု႔ျဖစ္လာမည္နည္းဟုု ေမးခြန္းထုုတ္ဖြယ္
ရွိပါသည္။ ထုုတ္သင့္ေသာ ေမးခြန္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ရွင္းအံ့။
ေဒသခံဘေလာ္ဂါမ်ားကိုု ဤသိုု႔ အားေပးေျမွာက္စားျခင္းအားျဖင့္
ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ား တခုုထက္မက မ်ားစြာထြက္ေပၚ
လာႏိုုင္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဘေလာ္ဂါေလာက တဆင့္ျမင့္လာမည္။ ဘေလာ္ဂါမ်ား ပိုုမိုု
ေကာင္းမြန္ေအာင္ ဖန္တီးအားထုုတ္လာၾကမည္။ သာမန္ဘေလာ္ဂါ
ဘ၀မွ စာေရးဆရာအဆင့္အထိ ေရာက္လာႏိုုင္သည္။ (ေရာက္ႏွင့္ၿပီး
သူအခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနၾကပါၿပီေလ) စာေရးေကာင္းသူအျဖစ္မွ အေဟာ
အေျပာေကာင္းသူအျဖစ္ ေရာက္ရွိလာႏိုုင္သည္။ ျပည္ပဘေလာ္ဂါ
ေဟာေျပာမႈမ်ားအား ျပည္တြင္းပရိတ္သတ္က အားေပးခြင့္ရလာမည္။
အြန္လိုုင္းေဟာေျပာပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုုင္သည္။ ဆက္၍ စဥ္းစားလွ်င္
အမ်ားအျပား ရွိပါေသးသည္။

ဤတြင္ ေမးစရာတခုုလည္း ထပ္၍ ေပၚလာႏိုုင္ပါေသးသည္။ နင္က
ဒီကိစၥကိုု ႏွပ္ေၾကာင္းေပးၿပီး ေရးေနတာက နင္ကိုုယ္တိုုင္ ေဟာခ်င္
ေျပာခ်င္ေနလိုု႔ မဟုုတ္လား။ ျမန္မာျပည္က အေက်ာ္အေမာ္ေတြနဲ႔
ေျခရာ တိုုင္းခ်င္ေနလိုု႔လား။ ဘေလာ္ဂါ၀ါးမွ မ၀ေသးခင္ ငါးၾကင္း
ေခါင္းကိုု တက္ကိုုင္ခ်င္ေနသလား။ နင့္အႀကံ ဒါ အကုုန္ပဲလား။
စသျဖင့္ေပါ့ေလ။

သူလည္းေလ ေလာကီသားေပမိုု႔ ေဟာခ်င္ရွာမေပါ့ဟုု ဆိုေသာ္
ရ၏။ သိုု႔ေသာ္ အကၽြႏုု္ပ္သည္ကား ျမန္မာစကားကိုု မပီရံုုမွ် မက
ေျပာရင္း ထစ္ေနတတ္သည္ကလည္း ေမြးရာပါမိုု႔ အျခားဘေလာ္
ဂါတိုု႔ ေျပာတာ ေဟာတာမ်ားကိုုသာ ပိုု၍ နားဆင္ ေငးေမာလိုုပါ
ေၾကာင္း။ ထိုု႔ျပင္တ၀ အကၽြႏုု္ပ္ေနထိုုင္ရာ ေဒသတြင္ကား ျမန္မာ
စာေပအေက်ာ္အေမာ္မ်ားအျပင္ အႏုုပညာရွင္ႀကီးမ်ားလည္း
ထီးထီးမားမား ရွိေနသျဖင့္ အကၽြႏ္ုုပ္ဘေလာ္ဂါ ငေမာင္ ေခါင္း
မွ်ျဖင့္ မေထာင္၀ံ့ပါေၾကာင္း။


(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

8 comments:

Hmoo said...

ထုံးစံအတိုင္း၊အမဲလမ္းေရွာက္တလုံးဆို၊
ႏွစ္နာရီေဟာခြင္႕ရမယ္... :)

ကလူသစ္ said...

အေကၽြးအေမြးေလးနဲ႔ဆို ထစ္ေနလဲ သည္းခံနားေထာင္ေပးမယ္ :P

blueskyforest said...

ပရိတ္သတ္ေတြေတာ့ ရစျပဳၿပီ ေဟာဖိုု႔က်င့္ဦးမွ း) ေဟာရမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အမူးတိုုက္ၿပီး အ၀ေႂကြးပါ့မယ္ ဆရာတိုု႔ရယ္.. မပူပါနဲ႔..ဟဲ..ဟဲ..

ABC said...

ဘလူးစကုိင္းကေတာ့ တကယ့္ကုိ အခၽြန္ျဖင့္“မ” တာပါ၊ ျပည္ပက ဘေလာ့ဂါေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတုိ.ကုိ လူအသိခံခ်င္တာ မဟုတ္ပါ၊ ဘလာ့ဂါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္းျမန္မာ စာနယ္ဇင္းဆင္ဆာနဲ.ဆုိရင္ေတာ့ နုိင္ငံေရးနဲ. အနည္းအမ်ားဆုိသလုိ ျငိေနၾကတယ္ေလ၊ သူတုိ.ကုိလည္းအျပစ္မေျပာလုိပါဖူး၊ တတ္နုိင္သေလာက္လုပ္ေနၾကတာပဲ၊ ျပည္ပ ကျမန္မာေတြ သာမက ျမန္မာျပည္တြင္း ကျပည္သူေတြကပါ သူတုိ.ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစုိးရ ကုိေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ေနၾကတယ္ေလ၊

ဘေလာဂါေဟာေျပာပြဲအျပီး ရန္ကုန္ျပန္လုိ.ကေတာ့ တကၠစီဌားစရာမလုိဖူး၊ ျပည္ထဲေရးက ကားအျပာၾကီးက မီတာမခ်ိဳးပဲ လာၾကိဳေနလိမ့္မယ္

ကြ်န္ေတာ့္တုိ.လုိ ကြန္မန္.ေရးတဲ့သူေတာင္ ခပ္ေၾကာက္ေၾကာက္ရယ္၊

ကဲ ဘလူးစကုိင္းတစ္ေယာက္ပဲ တစ္ကုိယ္ေတာ္ေဟာေျပာပြဲေလးလုပ္ပါလားဗ်ာ၊

ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ ကားျပာၾကီး စီးရျပီဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ငပိေက်ာ္ေလး ပုိ.ေပးပါ့မယ္ဗ်ာ၊ ခင္မင္ေနေတာ့လည္း အဆင္ေျပေေအာင္ လုပ္ေပးရမွာေပါ့၊

zarny win said...

ခင္ဗ်ားေျပာတာနဲ ့ က်ဳပ္ကုိ လာဖိတ္ေနအုံးမယ္။ အင္း - - ဖိတ္ေတာ့လည္း ျငင္းရခက္ျပန္ေရာ

Anonymous said...

အမူးတိုက္မယ္ဆို ကိုယ့္စားရိတ္နဲ႕ကိုယ္ လာနားေထာင္ပါ့မယ္..
N/A

blueskyforest said...

ေဟာမယ့္သူတခ်ိဳ႕လည္း ထြက္လာၿပီခင္ဗ်။ နားဆင္ၾကည့္ရႈၾကမယ့္ ပရိတ္သတ္လည္း ရွိလာၿပီဆိုုေတာ့ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာဘေလာ္ဂါ ေဟာေျပာပြဲႀကီး မၾကာမီ လာမည္ ျဖစ္ေတာ့မယ္ ထင္တယ္... းD

သက္ေဝ said...

အဲဒီလို ေဟာခ်င္ ေျပာခ်င္ေနတဲ့သူေတြ၊ ေဟာဖို႔ ေျပာဖို႔ ရည္ရြယ္ တာစူေနတဲ့သူေတြ တကယ္ရွိေနတာေနာ္... စကားေျပာေကာင္းလို႔မို႔ ဘယ္သူက ေျပာခိုင္းေနတယ္... ဘယ္ဝါက ေျပာခိုင္းေနတယ္... စသျဖင့္ self comment ေတြေတာင္ ၾကားေနရေသး...

ကိုဘလူးစကိုင္းေဟာရင္လည္း မေရာက္ ေရာက္ေအာင္ လာၿပီး အားေပးပါ့မယ္... (ဤကား စကားခ်ပ္)