Monday, August 1, 2011

ဇတ္သိမ္းေကာင္းေရးမူ၀ါဒဆိုုင္ရာ အႀကံျပဳစာတမ္း (ကန္႔သတ္)ကဗ်ာ၏ ပိုုင္ရွင္မွာ “စကားေျပ” ျဖစ္ပါသည္။ စကားေျပသည္ အဖို မဟုုတ္
အမ ျဖစ္၏။ စကားေျပမသည္ ကိုုယ္၀န္ ႏွစ္ႀကိမ္ပ်က္က်ဖူးသူၿပီး သားသမီး
သံုုးဦး ေမြးျမဴထားသည့္ အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ ခပ္ေခ်ာေခ်ာ ခပ္ေတာင့္
ေတာင့္ တခုုလတ္ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္၏။ ၄င္းတိုု႔အိမ္၌ ကဗ်ာဟုုအမည္ရေသာ
ကုုန္စံုုဆိုုင္ကေလးဖြင့္ကာ စီးပြါးရွာၾကေလသည္။

သားအႀကီးဆံုုး၏ အမည္မွာ “စာညြန္႔”ျဖစ္ၿပီး အလတ္ေကာင္ကိုု “စာစီကံုုး”
ဟုုေခၚပါသည္။ အငယ္ဆံုုးသမီးမွာ “သဒၵါ” ျဖစ္ေလသည္။ စကားေျပ၏
သားသမီး သံုုးဦးသည္ လြန္စြာမွ ကျမင္းေက်ာထတတ္ၾကၿပီး တဦးကိုုတဦး
အၿမဲရန္ရွာေနေလ့ရွိသည္။ ညအိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္၌ စကားေျပသည္ သားသမီး
တိုု႔အား ပံုုျပင္ ေျပာျပရ၏။ ထိုုအခ်ိန္သာလွ်င္ ကေလးမ်ား ၿငိမ္ေနတတ္ေလ
သည္။

စကားေျပ၏ ပံုုေျပာနည္းမွာ အမ်ားႏွင့္မတူ ေမးခြန္းမ်ား ပါ၀င္ေနတတ္
သည္။ “မိုုးလင္းခါနီး ေရေတြထဲမွာ တဗြမ္းဗြမ္းနဲ႔ ၾကားေနရတယ္ ဘာမ်ား
တုုံးဟဲ့” ဟုု ေမးေသာ္။ အလတ္ေကာင္ စာစီကုုံးက “အဲဒါ အမတ္ႀကီးဦးေပၚဦး
စိတ္ညစ္ညစ္နဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲ ေရဆင္းကူးေနတာေပါ့ဗ်” ဟုု ေျဖေလသည္။
အႀကီးေကာင္ စာညြန္႔ကေတာ့ “ ဘယ္ကလာ...တဗြမ္းဗြမ္းနဲ႔ အသံထြက္ေန
တာက မစၥပီျမစ္ထဲကိုု ျမန္မာဒုုကၡသည္ေတြ ဒိုုင္ဗင္ထိုုးေနၾကတာဗ်” ဟုု
ေျပာေလ၏။ အငယ္မ သဒၵါကေတာ့ “တဗြမ္းဗြမ္းအသံက ဂဂၤ ါျမစ္ထဲမွာ
အာနႏၵာ ငါးႀကီးေတြ ပြက္ေနတဲ့အသံပါ အေမရယ္”လိုု႔ေျပာ၏။ ထိုုအခါ အေမ
လုုပ္သူက ဇတ္ကိုု လွပစြာ ေပါင္းေလ၏။

“အေမရိကားေရာက္ ျမန္မာဒုုကၡသည္ေတြက စပြန္ဆာနဲ႕ လွမ္းေခၚလိုု႔
မင္းကြန္းကေန အမတ္ႀကီး ဦးေပၚဦး တကူးတကနဲ႔ ေရကူးလိုု႔အလာ။
လမ္းမွာ အာနႏၵာဆိုုတဲ့ ငါးႀကီးနဲ႔ ဆံုုၾကတယ္။ အေမရိကားခရီး ျမည္းစမ္း
ၾကည့္ေရး ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုုး သေဘာတူညီခ်က္တခုု
ထြက္လာၿပီး ဦးေပၚဦးက အာနႏၵာႀကီးကိုု ခြစီးလိုုက္တယ္။ ဒီလိုုနဲ႕မစၥစပီျမစ္
ထဲကိုု သူတိုု႔ေတြ ေရာက္လာပါေလေရာ” လိုု႔ အေမ စကားေျပက သူ႔၏ ပံုုျပင္
ကိုု စေလသည္။ ထိုုထိုုေသာ ပံုုျပင္မ်ိဳးမ်ားျဖင့္ ရွည္လွ်ားသည့္ ညမ်ားကိုု
ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ဘ၀ေတြကိုု ဆြဲဆန္႔၍ လာခဲ့ရေလသည္။

၄င္းတိုု႔၏ ေဘးအိမ္တြင္ “ဂီတ” မိသားစုုရွိေလသည္။ ဂီတဆိုုသည့္ အသက္
ငါးဆယ္ခန္႔ အရက္သမားသည္ ေဒါသႀကီးေသာ အလုုပ္လက္မဲ့တဦးျဖစ္
၏။။ သူ႕တြင္ “သီခ်င္း” ဟုုဆိုုေသာ သမီးတဦးႏွင့္ “သံစဥ္”ဆိုုေသာ သား
တဦးရွိ၏။ အေဖက ဆိုုးေသာ္လည္း သားသမီးမ်ားက ေတာ္ၾက၊ ေကာင္းၾက၏။
ရိုုးသား ႀကိဳးစားၾက၏။ သီခ်င္းက ေရႊခ်ည္ထိုုးအလုုပ္ကိုု ေန႔ေရာညပါ လုုပ္ၿပီး
ေငြရွာ၏။ အိမ္အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္၏။ သားသံစဥ္က ျမင္းလွည္းေမာင္းၿပီး အား
သည့္အခါ ေရထမ္းေရာင္းေလသည္။

ကဗ်ာ မိသားစုုႏွင့္ ဂီတမိသားစုုတိုု႔ အိမ္ခ်င္းသာ ကပ္ၾကသည္ အေစးက သိပ္
ကပ္လွသည္ေတာ့ မဟုုတ္။ သိုု႔ေသာ္လည္း စာေရးသူ ဘေလာ္ဂါ အိပ္ငိုုက္လာ
၍ ဇတ္ကိုု ေပါင္းေသာ္။ စကားေျပႏွင့္ဂီတ ဘာေၾကာင့္ရယ္မသိ ညားၾကပါေလ
သတည္း။ အႀကီးေကာင္ စာညြန္႔ကား ဘုုန္းႀကီး အၿပီး၀တ္ေလသည္။ သမီး
သီခ်င္းကား သူ႔အလုုပ္ရွင္လူမ်ိဳးျခား၏ မယားငယ္ ျဖစ္ရရွာေလသည္။ စကား
ေျပ၏သမီးျဖစ္သူ သဒၵါသည္ အေဖၚေကာင္း၍ ထိုုင္းတြင္ အလုုပ္သြားလုုပ္ရာက
အမ်ိဳးသမီးခ်င္း အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ၌ အေျခခ်ေနေတာ့သည္။

ဇတ္သိမ္းခန္းကိုု အေပ်ာ္ႏွင့္ဆံုုးမည္ဟုု မူလကတည္းက ရည္ရြယ္ထား၏။
ထိုု႔ေၾကာင့္ ျမင္းလွည္းသမားေလး သံစဥ္ကိုု ထီေပါက္ခိုုင္းလိုုက္မည္။ ဦးဇင္း
စာညြန္႕၏ တရားခ်မႈေၾကာင့္ ဦးဂီတလည္း အရက္ျပတ္သည္။ သီခ်င္း၏
ေယာက်္ားႏွင့္ မယားႀကီးတိုု႔ႏွစ္ဦး သေဘၤာေမွာက္၍ တၿပိဳင္တည္း ဆံုုးေသာ
ေၾကာင့္ သီခ်င္းလည္း လုုပ္ငန္းရွင္ တခုုလတ္ သူေဌးမေလး ျဖစ္လာ၏။

ဟိုုအေကာင္ စာစီကုုံး ဘယ္ေရာက္ေနပါသနည္း။ သူ႔ကိုုေတာ့ အဆင္ေျပ
သလိုု ၾကည့္လုုပ္လိုုက္ၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံ အပ္ပါသည္။ စစ္ထဲကိုုေတာ့
မသြင္းလိုုက္ၾကပါႏွင့္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

1 comment:

TML said...

He is Food ball player at Yangon United team... he is rich now..:-)