Friday, February 3, 2012

ယံုုတဲ့လူကလည္း ယံုုတယ္ ၊ မယံုုတဲ့သူကလည္း မယံုုဘူး

(ယံုုဂိုုဏ္း)
 
ျမန္မာစစ္အစိုုးရဟာ သိပ္သေဘာေကာင္းတယ္။ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔
ဆက္ၿပီးအုုပ္ခ်ဳပ္ေနလည္း ရရဲ႕သားနဲ႔ ။ သူ႕ကိုုေထာက္ခံသူေတြက
ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ အတိုုင္းအတာတခုုအထိ အခိုုင္အမာရွိေနရဲ႕
သားနဲ႔ ။ ဒီအတိုုင္းဆက္သြားရင္ ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုု ခ်ိနဲ႔ေသး
ေကြးၿပီး ၿပိဳလဲသြားေတာ့မယ့္အေျခအေနေတြ ျမင္ေနရဲ႕သားနဲ႔။
ျပည္ေျပးေတြက သူ႔စရိတ္နဲ႔သူ ရြာလည္ေနတာၾကာၿပီ၊ စာရင္း
ထဲ ထည့္တြက္စရာ မလိုုေတာ့ဘူးဆိုုတာ သိေနရဲ႕သားနဲ႔။ တိုုင္း
ျပည္အတြက္ ၾကည့္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြအတြက္ ၾကည့္ခဲ့တယ္။

စစ္ဘက္ကေန အရပ္ဘက္ကိုုေျပာင္း။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နဲ႔
တူတာတြဲလုုပ္ဖိုု႔ ကမ္းလွမ္း။ အက်ဥ္းသားေတြကိုု ျပန္လႊတ္။ တိုုင္း
ရင္းသားေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္။ တရုုတ္ကိုု အာခံ။ အေနာက္ႏိုုင္ငံေတြနဲ႔
ဆက္ဆံ။ NLDကိုု လႊတ္ေတာ္ထဲ အ၀င္ခံ။  ျပည္ေျပးေတြကိုု ျပန္
ေခၚ။ ဗိုုလ္ခင္ညြန္႔ကိုု ျပန္လႊတ္။ မီဒီယာကိုု အလိုုလိုုက္။  ဒီလိုုေတြ
လုုပ္ေနတာဟာ ဘာေၾကာင့္လဲ။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုု ျဖစ္ေစခ်င္လိုု႔။ ျမန္မာျပည္မွာ
စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုုကေရစီ ထြန္းကားေစခ်င္လိုု႔။ အာဏာရွင္ဘ၀ကိုု မလိုု
ခ်င္လိုု႔။ ျပည္တြင္းစစ္မီးကိုု ညိမ္းေစခ်င္လိုု႔။ ႏိုုင္ငံတကာနဲ႔ရာႏႈံးျပည့္
ျပည္လည္ခ်င္လိုု႔။ ကမၻာမွာ ျမန္မာေဟ့လိုု႔ လက္မ ေထာင္ခ်င္လိုု႔။
အႏိုုင္ရေနေပမဲ့ အႏိုုင္မယူပဲ သေဘာထားႀကီးတာကိုု ျပခ်င္လိုု႔။
ေစတနာေရာ၊ေမတၱာေရာ၊ အက်င္နာေရာ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ေရာရွိလိုု႔။

တိုုင္းျပည္ကိုုႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ႏိုုင္ႏိုုင္နင္းနင္းအုုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့
တဲ့အေတြ႕အႀကံဳ။ ႏိုုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးကိုု ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္
ကစားလာတဲ့ အေတြ႕အႀကံဳ။ အနာဂတ္အတြက္လိုုအပ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္
သစ္ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုု အခိုုင္အမာေမြးျမဴ
ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႕ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္။

စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တိုုင္းျပည္ကိုု ဒီထက္ပိုုၿပီးအဆင္ေျပေစ
ခ်င္တယ္။ နာမည္ေကာင္းနဲ႔ နိဂံုုးခ်ဳပ္ခ်င္တယ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္
ဇတ္သိမ္းခ်င္တယ္။ ျပည္သူေတြကိုု စိတ္ခ်မ္းသာေစခ်င္တယ္။ အဲ
ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုုကေရစီအုုပ္စုုေတြကိုု လိုုလိုုလားလား ဖိတ္ေခၚလက္ခံ
ခဲ့တယ္။ ဒီမိုုကေရစီသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ေတြကိုု အပီအျပင္လုုပ္ေပးေနတယ္။

ဒီအရွိန္အတိုုင္းသာ ေရွ႕ဆက္သြားရင္ ဒီမိုုကရက္တစ္ ျပည္ေထာင္စုု
သမၼတျမန္မာႏိုုင္ငံေတာ္ဟာ လပိုုင္းႏွစ္ပိုုင္းအတြင္းမွာပဲ ေပၚေပါက္
လာေတာ့မယ္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးသန္းေရႊအပါအ၀င္ သမၼတႀကီးဦးသိန္း
စိန္နဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျပည္ခိုုင္ၿဖိဳးအစိုုးရေခါင္းေဆာင္
မ်ား မိသားစုုမ်ားနဲ႔တကြ က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

(မယံုုဂုိဏ္း)

မယံုုတဲ့သူမ်ားကေတာ့ အထက္ေဖၚျပပါ အေျခအေန အားလံုုးကိုု
(လံုုး၀) မယံုုၾကပါဘူး။ ဘာယံုုစရာရွိလိုု႔လဲ။ ဘာမွ ယံုုစရာ မရွိဘူး။
ေဒၚစုုကိုုေတာင္ သိပ္မယံုုေတာ့ပါ။ ကိုုးဆယ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ျပည္
သူ႕ဆႏၵမပါပဲ (သူ႔မွာလုုပ္ပိုုင္ခြင့္ မရွိပဲ) စစ္အုုပ္စုုကိုု ေရာင္းစားသူ။
လက္ေလွ်ာ့သူ။ မေသခ်ာပဲ ပူးေပါင္းသူ။ တကုိယ္ေတာ္လူစြမ္းေကာင္း
၀ါဒီ။ ဒီအတိုုင္း လႊတ္ထားလိုု႔ မျဖစ္။ ၀ိုုင္းေပါင္းရင္ ေပါင္း။ ၀ိုုင္းခြဲရင္ ခြဲ။
၀ိုုင္းဆြဲရင္ ဆြဲ။ အခုုကိုုပဲ ကြဲကုုန္ၿပီ မဟုုတ္လား။

ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရက ယံုုၾကည္ႏိုုင္ေလာက္တဲ့ ရိုုးသားမႈေတြ တခုုမွ မျပ
ေသးဘူး။ မူမမွန္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကိုု အေျပာင္းအလဲအျဖစ္လံုုး၀
မသတ္မွတ္ႏိုုင္ဘူး။ ရိုုးသားမႈကိုု ျပဖိုု႔အတြက္ အတိတ္က အမွားေတြကိုု
အရင္ဆံုုး ၀န္ခံရမယ္။ အျပစ္ရွိသူကိုု အေရးယူရမယ္။ ထိခိုုက္နစ္နာသူ
ေတြအတြက္။ ျပည္သူေတြကိုု ဖိႏွိပ္ရက္စက္ခဲ့တာေတြအတြက္ ေတာင္း
ပန္ရမယ္။

ဒီလိုုကိစၥေတြကိုု အမူအရာအားျဖင့္ေတာင္ အခုုထိ မျပေသးဘူး။ ေလ
သံအားျဖင့္ေတာင္ မဟေသးဘူး။ သိန္းစိန္အစိုုးရကိုု လံုုး၀မယံုုဘူး။ ယံုု
ေအာင္ေတာ့ အရင္လုုပ္ျပရလိမ့္မယ္။ မယံုုၾကည္ႏိုုင္ပဲ ဘယ္လိုု႔လုုပ္
လက္တြဲမလဲ။ နံၾကားေထာက္ ႏိုုင္ငံေရး လက္မခံႏိုုင္ပါ။ တိုုင္းရင္းသား
ေတြကလည္း ယံုုလိုု႔အပစ္ရပ္တာ မဟုုတ္။ ယံုုတယ္ဆိုုရင္ လက္နက္
ပါေပးလိုုက္မွာေပါ့။ လက္နက္အသင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုတာ မယံုုၾကည္
ဘူးဆိုုတဲ့သေဘာ။ ယံုုလိုု႔ ပံုုမိသူေတြ ကိုုယ္ျဖစ္ကိုုယ္ခံၾက။

(မယံုု႕တယံုုဂိုုဏ္း)

ဘာလဲေတာ့ မသိဘူး။ လုုပ္ေတာ့ လုုပ္ေနၾကတာပဲ။ ေျပာေတာ့ေျပာ
ေနၾကတာပဲ။ ဦးသိန္းစိန္လည္း ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္။ ေဒၚစုုကလည္း
ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္။ ဟီလာရီလည္း ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္။ မင္းကိုုႏိုုင္လည္း
ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္။ ျပည္ေတာ္ျပန္လည္း ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္။ ဘန္ကီမြန္း
လည္း ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္။ တိုုင္းရင္းသားလည္း ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္။
မဟုုတ္ဘူးလား။

အဆင္ေတာ့ ေျပၾကမလား မသိဘူးေနာ့။ အရင္ကလိုုမ်ိဳး ရန္ျဖစ္ေနၾက
တာေတာ့ မဟုုတ္ဘူးေလ။ တေျဖးေျဖးခ်င္း တည့္လာၾကတန္ေကာင္း
ပါရဲ႕။  ဟုုတ္ခ်င္မွလည္း ဟုုတ္မွာပါေလ။ ဘယ္သူမွ သိပ္ၿပီး အစိုုးရတာ
မဟုုတ္ဘူး မဟုုတ္လား။ အေျခအေနမဟန္ရင္ စစ္တပ္က အာဏာျပန္
သိမ္းဖိုု႔အသင့္လိုု႔ အေျခခံဥပေဒမွာ ေပၚတင္ႀကီးေရးထားတာကိုုး။

တကယ္ေတာ့လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ဥပေဒေတြ ဥပဒက္ေတြ ဘာမွ
ထည့္တြက္တာ မဟုုတ္ပါဘူးေလ။ သူသိမ္းခ်င္ရင္ ေကာက္သိမ္းမွာပါပဲ။
ဥပေဒရွိၿပီးသိမ္းေတာ့ေရာ ဘာတတ္ႏိုုင္မွာက်လိုု႔။ အေျခအေနေတြက
သိပ္လည္း မခ်ီးက်ဴးရဲဘူး။ ရႈတ္ခ်လိုု႔လည္း မျဖစ္ျပန္ဘူး။ ကိုုယ့္ထမင္း
ကိုုယ္စားၿပီး ေအးေအးပဲ ေနခ်င္ပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုတာ ဘယ္တုုန္းက
ေကာင္းက်ိဳးေပးခဲ့ဖူးလိုု႔တုုံး။

စာရႈသူ အေဆြေတာ္ ။ သင္ ဘယ္ဂိုုဏ္းမွာ ရွိပါသလဲ။ မယံုု႕တယံုုဂိုုဏ္းမွာ
အမ်ားစုုရွိလိမ့္မယ္လိုု႔ ခန္႔မွန္းမိပါရဲ႕။ ဒါဆိုုရင္ တိုုင္းျပည္အတြက္ ရင္ေလး
စရာလည္း မဟုုတ္သလိုု၊ ရင္ေအးစရာလည္း မဟုုတ္ျပန္ဘူး ။ အိုု..သတၱ၀ါ
တခုု ကံတခုုေပါ့လိုု႔ပဲ လြယ္လြယ္ေျပာၾကပါစိုု႔ရဲ႕။ ေအးေရာ မဟုုတ္လား ။

(ရုုပ္ပံုု၊ ဂူဂလ္)

5 comments:

ABC said...

အေတြးနဲ.အေရးကုိ ၾကိဳက္သြားျပီ၊ ဘလူးစကုိင္းရဲ့ ဦေႏွာက္ကုိ ေဖာက္ စားခ်င္တယ္၊

ဘယ္အဖြဲ.မွ မပါခ်င္ဖူးဆုိရင္ ရမလား၊ တစ္ဖြဲ.ဖြဲ.ထဲမွာ မျဖစ္မေနပါရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့
မယံုု႕တယံုုဂိုုဏ္းကုိ ၀င္ခ်င္ပါတယ္၊

Anonymous said...

I Like It.. !!

ခရစၥတလ္ said...

မယံု႔တယံုဂုိဏ္းထဲမွာ လူေတြ မ်ားေနျပီ :)

Anonymous said...

မယံု႕တယံု ပါပဲ ဗ်ိဳ႕ .. ဒါေပမယ့္ အေကာင္းဘက္ကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္ပါတယ္ DASSK ကို ေထာက္ခံပါတယ္ ဘာေၾကာင့္တုန္းဆိုေတာ့ သူက တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းေစခ်င္တဲ့စိတ္ေစတနာရွိလို႕ ပါ

အေရးအသားအရမ္းေကာင္းတယ္ ဆက္ေရးပါလို႕ အားေပးေနပါတယ္
ေတာသား

Anonymous said...

အိုု..သတၱ၀ါ တခုု ကံတခုုေပါ့ ျဖစ္ခ်ိန္တန္ျဖစ္ ပ်က္ခ်ိန္တန္ပ်က္ ကဲမတ္ကေရာ


ခေရျဖဴ