Saturday, June 9, 2012

ကေယာင္ကတန္းကာလ

(တရားခံ)

ရွစ္ေလးလံုုးလူထုုအံုုႂကြမႈႀကီးေနာက္ပိုုင္း စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ
ဟာ တိုုင္းျပည္မွာရွိေနတဲ့ အေရးေပၚျပႆနာကိုု အင္အားသံုုးႏွိမ္နင္းၿပီးေျဖရွင္း
ခဲ့တာပါ။ သူတိုု႔အေခၚ “ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး” လုုပ္ခဲ့တာပါ။ တိုုင္းျပည္ရဲ႕ျပႆနာကိုု
ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းခဲ့တာ မဟုုတ္ပါဘူး။

စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္တေလွ်ာက္လံုုးမွာလည္း တိုုင္းျပည္မွာရွိေန
တဲ့ အဓိကျပႆနာေတြကိုု မေျဖရွင္းခဲ့ပါဘူး။ မီးေတာင္မွန္ေအာင္ မလုုပ္ေပး
ခဲ့တာကိုုပဲၾကည့္ပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုု အဆံုုးသတ္ဖိုု႔ဆိုုတာေတာ့ သိပ္ေ၀းလြန္း
ပါတယ္။ အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ကာလမွာ လမ္းေတြေဖါက္၊ တံတားေတြေဆာက္တာ
ေတြေတာ့လုုပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုုအပ္သေလာက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုုပ္
ခဲ့ပါဘူး။

လမ္းေဖါက္ တံတားေဆာက္ကိစၥကိုုပဲ အာရံုုစိုုက္ၿပီး ေသခ်ာလုုပ္ခဲ့မယ္ဆိုုရင္
ေတာင္ အဆိုုးထဲကအေကာင္းတခုုအျဖစ္ စစ္တပ္ရဲ႕ေကာင္းကြက္တခုုအေနနဲ႔
က်န္ႏိုုင္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္ေခတ္က ေဖါက္ခဲ့တဲ့လမ္းေတြ အခုုထိဆက္သံုုးေနရ
တာကိုုပဲ ၾကည့္ပါ။

အႏွစ္၂၀ေက်ာ္ကာလမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဆိုုတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းက ဘာကိုုမ်ား
အဓိကထားၿပီး လုုပ္ခဲ့တာပါလိမ့္။ သူတိုု႔အာဏာတည္ၿမဲ ခိုုင္ခန္႕ေရးကိုုပဲ အဓိက
ထားခဲ့တာပါ။ စစ္အုုပ္စုုေခါင္းေဆာင္ပိုုင္းရဲ႕အက်ိဳးစီးပြါးသာ အဓိကပါ။ ေအာက္
ေျခအဆင့္ တပ္မေတာ္သားေတြအတြက္ေတာင္ ထည့္မစဥ္းစားခဲ့ပါဘူး။ တိုုင္း
ျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြါးကိုု မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့တဲ့ စစ္အုုပ္စုုပါ။ တနည္းေျပာရရင္
တိုုင္းျပည္မွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကိုု ေျပလည္ေအာင္မေျဖရွင္းပဲ အနာေဟာင္း
ေတြကိုု “ပုုတ္သည္ထက္ ပြေအာင္” ဆက္ၿပီးေမြးထားခဲ့တာပါ။

ရိုုဟင္ဂ်ာကိစၥအပါအ၀င္ တိုုင္းရင္းသားအေရးေတြကိုု မေျဖရွင္းပဲ ဥပကၡာျပဳခဲ့
တာပါ။ တိုုင္းရင္းသားေဒသေတြ ဖြင့္ၿဖိဳးတိုုးတက္ဖိုု႔ မေျပာနဲ႔ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ကိုုေတာင္
အမႈိက္ပံုု ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးခဲ့တာပါ။ ျပႆနာေဟာင္းေတြကိုု ဆက္ေမြးခဲ့ယံုုတင္
မက တရုုတ္လႊမ္းမိုုးမႈကိစၥလိုု ျပႆနာအသစ္ေတြကိုုလည္း စစ္အုုပ္စုုက ဖန္တီး
ထားခဲ့ပါတယ္။

အတိုုက္အခံအုုပ္စုု အားလံုုးကိုုလည္း အင္အားခ်ိနဲ႔ေအာင္လုုပ္ခဲ့လိုု႔ အတိုုက္အခံ
ေတြလည္း လြယ္လြယ္နဲ႔ နာလန္မထူႏိုုင္ပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္အုုပ္စုုက ေမြးျမဴခဲ့
တဲ့ ႀကံ့ဖြတ္ဆိုုတာကလည္း လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္တဲ့အုုပ္စုုသက္သက္ပါပဲ။ စစ္အုုပ္
ခ်ဳပ္ေရးကေန အရပ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု ေျပာင္းရင္ ေမြးထားတဲ့အနာေဟာင္း
ေတြ ျပန္ေပၚလာမယ္ဆိုုတာ တြက္ၿပီးသားပါ။ ေပၚလာတဲ့အခါမွလည္း ရွင္းရခက္
ၿပီး “စစ္အာဏာသိမ္းအုုပ္ခ်ဳပ္တာကမွ ေတာ္ေသးတယ္” ဆိုုတဲ့အေပါက္မ်ိဳး ခ်ိဳး
လိမ့္မယ္ဆိုုတာလည္း အမ်ားကတြက္ထားၾကတာပါ။

(နည္းလမ္း)

စစ္အုုပ္စုကိုု အျပစ္တင္ေနလိုု႔လည္း အခုုခ်ိန္မွာ သိပ္မထူးပါဘူး။ ရွိေနတဲ့ ျပႆ
နာကိုု အေကာင္းဆံုုး ဘယ္လိုုေျဖရွင္းမလဲဆိုုတာက အဓိကက်ပါတယ္။ ျပႆ
နာေတြက တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ဟိုုက ႂကြလိုုက္၊ ဒီက ထလိုုက္နဲ႔ျဖစ္ေနေတာ့ ရွင္းဖိုု႕
သိပ္ေတာ့ မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းခ်င္စိတ္ရွိဖိုု႔က အဓိက
က်ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာ အစိုုးရေရာ အတိုုက္အခံေရာ ျပႆနာေတြကိုု
ေျပလည္ေရး အေလးအနက္ထားတာ မေတြ႕ရပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပႆနာေတြကိုု
ေထာက္ျပၿပီး စစ္အာဏာ ျပန္သိမ္းမွာကိုုစိုုးရိမ္တဲ့စိတ္က ပိုုမ်ားေနပံုုရပါတယ္။

ျပႆနာေတြ အခုုလိုုျဖစ္ေနရတာက အစိုုးရကိုု အယံုုအၾကည္ မရွိလိုု႔ပါ။ ျပည္
သူေတြယံုုၾကည္တဲ့ အစိုုးရေပၚလာမွ ဥပေဒစိုုးမိုုးမႈလည္း ရွိလာမယ္။ ျပည္သူနဲ႔
အစိုုးရအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြရွိလာမယ္။ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ
ေတြ ထိေရာက္လာမယ္။ တိုုးတက္မႈေတြ ရွိလာမယ္။

တိုုင္းျပည္တခုုမွာ ျပည္သူက မယံုုၾကည္တဲ့ အစိုုးရတရပ္ ရွိေနတယ္ဆိုုတာက
အဲဒီအစိုုးရဟာ မူမွန္တဲ့နည္းနဲ႔ အာဏာကိုု မယူခဲ့လိုု႔။ ျပည္သူေတြရဲ႕အာဏာ
ကိုု မမွန္ကန္တဲ့နည္းနဲ႔ ယူခဲ့လိုု႔ပါပဲ။ ဒီလိုုအစိုုးရမ်ိဳး တိုုင္းျပည္မွာဆက္ၿပီး အုုပ္
ခ်ဳပ္ေနသမွ်။ ျပႆနာအေဟာင္းေတြေရာ၊ အသစ္ေတြေရာ အၿပိဳင္အဆိုုင္တက္
ေနဦးမွာပါ။ ျပႆနာေတြကိုု ကိုုင္တြယ္ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာလည္း အိုုးနင္းခြက္နင္း
နဲ႕ ကေယာင္ကတန္းေတြ ျဖစ္ေနဦးမွာပါ။

ကေယာင္ကတန္းကာလကိုု အဆံုုးသတ္ဖိုု႔ဆိုုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြယံုုၾကည္
စိတ္ခ်ရမယ့္ အစိုုးရတရပ္ေပၚထြန္းေအာင္ အရင္လုုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုုအစိုုး
ရျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုုလုုပ္မွာလဲ။ လက္ရွိအစိုုးရကိုု ဖ်က္သိမ္း။ စစ္မွန္တဲ့ေရြး
ေကာက္ပြဲကိုု အျမန္ဆံုုးက်င္းပ။ တက္လာတဲ့အစိုုးရက အရည္အခ်င္းရွိတဲ့
သူေတြကိုု လူမွန္ေနရာမွန္ ထား။ အေျခခံဥပေဒကိုု ခပ္ျမန္ျမန္အသစ္ျပန္ဆြဲ။

အစိုုးရလြဲရင္ ျပည္သူေတြက ေထာက္ျပ။ ျပည္သူေတြလြဲရင္ အစိုုးရကေထာက္
ျပ။ အျပန္အလွန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾက။ စစ္တပ္က စစ္တပ္ေနရာမွာ ေန။ ဘုုန္း
ႀကီးက ဘုုန္းႀကီးေနရာမွာ ေန။ ေက်ာင္းသားက ေက်ာင္းသားေနရာမွာ ေန။
ဒါဆိုုရင္ ကေယာင္ကတန္းအေျခအေနက လြတ္ေျမာက္ႏိုုင္ပါတယ္။

ကေယာင္ကတန္းျဖစ္ေနရတာကိုုပဲ အရသာေတြ႕ေနၿပီဆိုုရင္ေတာ့ အခုုျဖစ္ေန
တာေတြက ပံုုမွန္အေျခအေနေတြပါ။ ဘာမွ စိတ္လႈပ္ရွားစရာ မရွိပါဘူး။ အားလံုုး
“ေအးေဆး” ပါပဲ။

(ရုုပ္ပံုု ။ ဂူဂလ္)

1 comment:

Anonymous said...

kaung kaung phat

မွတ္မွတ္ရရပါ။ http://is.gd/zarganar