Monday, April 2, 2012

ဘာမွ မျဖစ္ရင္ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး


(Hip Hop သံစဥ္ျဖင့္ ရြတ္ဆိုုရန္)

Yeah.....Yeah.....What's Up.....Baby.....Yeah.....Yeah.

ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးက...လြတ္လပ္ၿပီးေတာ့ တရားမွ်တ 

NLDလည္း အႏိုုင္ရ...အႏိုုင္ရ

ႀကံ႕ဖြတ္ေတြကေတာ့ ကုုန္း ကြ ကြ

ျပည္သူေတြအားလံုုး ေပ်ာ္ၾက ရႊင္ၾက

အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူကလည္း အားရ

အကူအညီေတြလည္းေပးေတာ့ မဟ

ဘန္ကီမြန္းႀကီးလည္း ၀မ္းသာရ

အာစီယံလည္း သေဘာက်

သမၼတဂ်ီးကေတာ့ ၿပံဳးစစ....Yeah...Yeah....ကိုုေရႊသမၼတကေတာ့ ၿပံဳးစစ

Oh...Yeah....Baby....Yeah.....Yeah....

ဒီသီခ်င္းေခါင္းစဥ္ကိုု “ၿပံဳးစစ”လိုု႔ပဲ ေပးလိုုက္မယ္ ။


( သတင္းေကာင္းေတြ ဆိုုပါလားေဟ့ )

ဒီကေန႔ ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးက ပိတ္ရာကေန ပြင့္လာတဲ့အေျခအေနလိုု႔ (ေျပာခ်င္
ရင္) ေျပာလိုု႔ရပါတယ္။ စစ္အုုပ္စုုက ပိတ္ထားတာကိုု စစ္အုုပ္စုုကပဲ (အရပ္
၀တ္လဲၿပီး) ဖြင့္ေပးတာပါ ။ ေခတ္ၿပိဳင္ႏိုုင္ငံေရးအင္အားစုု အားလံုုးက စစ္အုုပ္
စုုဖြင့္ေပးထားတဲ့ တံခါးေပါက္ကေနပဲ ႏိုုင္ငံေရးကစားကြင္းထဲကိုု ၀င္လာရပါ
တယ္။ (တျခားအေပါက္လည္း သူတိုု႔က မဖြင့္ႏိုုင္ခဲ့ၾကဘူးကိုုး) စစ္အုုပ္စုုတံခါး
ေပါက္က ၀င္လာၾကသူအားလံုုးဟာ စစ္အုုပ္စုု ခင္းတဲ့လမ္းကိုုပဲ ဆက္ၿပီး
ေလွ်ာက္ေနရပါတယ္။

စစ္အုုပ္စုုရဲ႕လမ္းကိုု ေလွ်ာက္မယ္ဆိုုရင္ ( ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ ) လက္ရွိ
အေျခခံဥပေဒကိုု လက္ခံရတယ္။ ဒါမွ ႏိုုင္ငံေရးကိုု တရား၀င္ လႈပ္ရွားခြင့္ရမယ္။
၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တႏိုုင္ငံလံုုးအတိုုင္းအတာနဲ႔အႏိုုင္ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာ
ခလုုတ္ကံသင္းေပါတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးခရီးၾကမ္းကိုု အစြမ္းရွိသေလာက္ ႏွင္လာခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အၾကာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေနာက္တႀကိမ္ျပန္ၿပီး ႏႊဲခဲ့
ရတယ္။ ဒီတခါလည္း စစ္အုုပ္စုုဖြင့္ေပးတဲ့ တံခါးေပါက္ကေန ၀င္ခဲ့ရတာျဖစ္ၿပီး
စစ္အုုပ္စုုက ခင္းထားတဲ့လမ္းမွာပဲ (အေျခခံဥပေဒကိုု သေဘာတူၿပီး) NLD က
ဆက္ေလွ်ာက္ေနတယ္။

“ဒီတႀကိမ္လည္း ႏိုုင္တာပဲ” ဆိုုေပမဲ့ ဒီတခါကေတာ့ စစ္အုုပ္စုုက ေပးသေလာက္
နဲ႔သာ ေက်နပ္ရတာမ်ိဳးပါ။ (အဲဒါေၾကာင့္ ဒကာစိန္က“ၿပံဳးစစ” ျဖစ္ေနတာေပါ့) ဒီ
ကေန႔ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ဆိုုတာက ႀကံ႕ဖြတ္ေတြလႊမ္းမိုုးႀကီးစိုုးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္
ပါ။ အဲဒီအထဲမွာ စစ္ဗိုုလ္အစိတ္သားကလည္း မိန္႔မိန္႔ႀကီးထိုုင္လိုု႔။ စစ္အုုပ္စုုကပဲ
အသာစီးနဲ႔ (ႏိုုင္ငံေရးကိုု ညွပ္ပူးညွပ္ပိတ္ ကစားႏိုုင္ေအာင္) အေသအခ်ာ ဆင္ထား
တဲ့ ကစားပြဲထဲကိုု NLD က ၀င္လာရတဲ့ အျဖစ္ပါ။ ဒီလမ္းကိုုလိုုက္ဖိုု႔ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့
အတြက္ လံုုေလာက္တဲ့လက္ခုုပ္သံေတြ NLD ရခဲ့တယ္။

ႏွစ္ေတြအေတာ္ၾကာေအာင္ ႏိုုင္ငံေရးအက်ပ္ဆိုုက္ၿပီး အလုုပ္မျဖစ္တဲ့ ေရဒီယိုုႏိုုင္
ငံေရး၊ ေၾကညာခ်က္ႏိုုင္ငံေရးေတြေလာက္ပဲ လုုပ္ေနရတာထက္စာရင္။ စစ္အုုပ္စုု
အသြင္ေျပာင္း ဗိုုလ္သိန္းစိန္အစိုုးရ ခင္းတဲ့လမ္းကိုုလိုုက္ၿပီး မီးစင္ၾကည့္ကတာမွ
ဟုုတ္တုုတ္တုုတ္ဆိုုတဲ့ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕ ရလာဒ္အျဖစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ
NLDက ေနရာေလးဆယ္ေက်ာ္ရခဲ့ၿပီ။ (ႀကိဳဆိုုခ်င္သူမ်ား ႀကိဳဆိုုၾကပါ) NLD ႏိုုင္ငံ
ေရး နလံျပန္ထူလာတဲ့အတြက္ လက္ခုုပ္ၾသဘာမ်ား (ေပးခ်င္ရင္) ေပးၾကပါ။ စစ္
အုုပ္စုု ဖန္တီးထားတဲ့ ႏိုုင္ငံေရးပံုုစံသစ္အထဲမွာ NLD လႈပ္ရွားခြင့္ရလာတာကိုု
“ေကာင္းသတင္း”လိုု႔ အမ်ားက ယူဆၾကပါတယ္။ (အနည္းကေတာ့ မယူဆၾက
ပါဘူး)

(အစကိုု စဖိုု႔.....စတင္ျခင္း)

တကယ္ေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးကစားပြဲ အသစ္တခုုအတြက္ ဖြင့္ပြဲအခန္းအနားက အခုုမွ
စယံုုပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ကမၻာမွာ ဘိန္းအထြက္ဆံုုး ဒုုတိယႏိုုင္ငံ ။ စစ္အုုပ္စုု ႀကီးစိုုး
ထားတဲ့ႏိုုင္ငံ ။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ရွိေနတဲ့ႏိုုင္ငံ ။ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္
မႈေတြ ရွိေနတဲ့ႏိုုင္ငံ။ လြတ္လပ္မႈ မရွိတဲ့ႏိုုင္ငံ။ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနတဲ့ႏိုုင္ငံ။ ႏိုုင္ငံ
ေရးအင္အားစုုေတြအၾကား (အလုုပ္ျဖစ္ေလာက္ေအာင္) ယံုုၾကည္မႈ မရွိေသးတဲ့
ႏိုုင္ငံ။

စီးပြါးေရး။ က်န္းမာေရး။ ပညာေရး။ (ရုုပ္ပိုုင္းေရာ၊ နာမ္ပိုုင္းေရာ) ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနတဲ့
ႏိုုင္ငံ အျဖစ္ကေန နလံျပန္ထူဖိုု႔ဆိုုတာက ေျပာဖိုု႔လည္း မလြယ္ဘူး။ လုုပ္ဖိုု႔လည္း
မလြယ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဆိုုးထဲက အေကာင္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုုင္ၿပီး တူတာေတြကိုု
(တကယ္ပဲ) တြဲၿပီး လုုပ္လာႏိုုင္ၾကမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ မဆိုုးဘူး။ အဲသလိုုျဖစ္လာမယ္
ဆိုုရင္ေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD အႏိုုင္ရတာက (အႏိုုင္ေပးခံခဲ့ရတာက)
အစေကာင္းတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတခုုလိုု႔ ဆိုုရလိမ့္မယ္။ သတိထားရမွာက အစေကာင္း
တိုုင္းလည္း အေႏွာင္းက သိပ္ေသခ်ာတာ မဟုုတ္ဘူးဆိုုတာပဲ။

(ဘာမွ မျဖစ္ရင္.... ဘာမွ မျဖစ္)

နားလည္မႈ မရွိရင္ ခ်စ္လိုု႔ယူထားတဲ့ လင္မယားၾကားမွာေတာင္ ေျပေျပလည္လည္
မရွိႏိုုင္ဘူး။ မိဘနဲ႔ သားသမီးအၾကားမွာလည္း နားလည္မႈမရွိရင္ ျပႆနာမ်ားတယ္။
ေရရွည္ေျပလည္မႈ ရွိခ်င္ရင္ နားလည္မႈေတြ ခိုုင္ခိုုင္မာမာရွိဖိုု႔လိုုတယ္။ ျမန္မာျပည္
ႏိုုင္ငံေရးျပႆနာမွာလည္း နားလည္မႈရဖိုု႔ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ နားလည္မႈေတြရဖိုု႔
အလုုပ္အတူတူ တြဲလုုပ္။ ရင္းရင္းနီးနီး ဆက္ဆံ။ အျပန္အလွန္ အေပးအယူလုုပ္တဲ့
ေလ့က်င့္ခန္းေတြ လုုပ္ရလိမ့္မယ္။ နားလည္မႈရွိမွ ယံုုၾကည္မႈရွိလာမယ္ ။ နားလည္မႈ
ရွိရင္ ရန္သူဟာ မိတ္ေဆြျဖစ္လာမယ္။ အခုုကေနစၿပီး ႀကံဳရမယ့္ အေျခအေနသစ္
ေတြဟာ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြရလာေအာင္ ေလ့က်င့္ဖိုု႔ အခြင့္ေကာင္းပဲ။

နားလည္မႈရွိမွ ၀န္ခံရဲလာမယ္။ နားလည္မႈရွိမွ ခြင့္လႊတ္ရဲလာမယ္။ နားလည္မႈရွိမွ
လြတ္လပ္မႈရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရမယ္။ ေျပာသာ ေျပာတာပါ။ နားလည္မႈရဖိုု႔ ဆိုုတာ
ကလည္း ေလာကမွာ အခက္ဆံုုးအလုုပ္တခုုပဲ မဟုုတ္လား။ ဒီအဆင့္ မေရာက္ေသး
သေရြ႕ေတာ့ ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာမွမျဖစ္ဘူးလိုု႔ပဲ ဆိုုရမယ္။ ဘာမွ မျဖစ္ရင္ေတာ့
ဘာမွ ျဖစ္မွာ မဟုုတ္ဘူးေပါ့။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ NLD ႏိုုင္တာ (မဆိုုးပါဘူး)
ေကာင္းပါတယ္။ ဟဲ..ဟဲ..ဟဲ ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

1 comment:

ခရစၥတလ္ said...

ျပံဳးစစနဲ႔ ဖတ္သြားပါရဲ႕ရွင္ :)