Thursday, October 7, 2010

ခင္ေမာင္ျမင့္လမ္းခြဲ


ရွစ္ေလးလံုုးလူထုအံုုၾကြမႈနဲ႔အတူ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းအတြင္းမွာ အေျပာင္းအလဲ
တခ်ိဳ ႔ ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ ႔ ေလာကအျမင္ေတြ တိုုးတက္ေျပာင္း
လဲလာခဲ့တာလည္းပါတယ္။ ႏိုုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္
ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈလိုု႔ ေခၚၾကေပမဲ့ ေက်ာင္းသူေတြလည္း
သိသိသာသာ ပါ၀င္ခဲ့တာပါ။ ရွစ္ေလးလံုုး ေက်ာင္းသူေခါင္းေးဆာင္ေတြရွိ ခဲ့သလိုု
ေတာခိုုၾကတဲ့အထဲမွာလည္း ေက်ာင္းသူေတြ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူ
ူေတြလည္း ရွိလာခဲ့တယ္။ ေဆးတကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသူ ျမျမမင္းလည္း တက္ၾကြတဲ့
ရွစ္ေလးလံုုးေက်ာင္းသူတဦးအျဖစ္ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။

လူထုုခ်ီတက္ပြဲေတြ၊ အစာငတ္ခံဆႏၵျပပြဲေတြ၊ အၾကမ္းဘက္မႈေတြမွာ ဒဏ္ရာအနာ
တရျဖစ္တဲ့သူ၊ ေနထိုုင္မေကာင္းျဖစ္တဲ့သူေတြကိုု ေဆးတကၠသိုုလ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္း
သားေတြက ကူညီခဲ့ၾကတယ္။ ေဆးတကၠသိုုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြဖြဲ ႔ၿပီးလႈပ္ ရွားခဲ့
ၾကတယ္။ ျမျမမင္းနဲ႔ခင္ေမာင္ျမင့္တိုု႔ခ်စ္သူႏွစ္ဦး ရွစ္ေလးလံုုးကာလအတြင္း အဆက္
အသြယ္ မျပတ္ခဲ့ၾကပါဘူး။ သူတိုု႔ႏွစ္ဦးအၾကား နားလည္မႈအသစ္ေတြလည္း ပိုုရလာခဲ့
ၾက သလိုု ႏိုုင္ငံေရးအသိအျမင္သစ္ေတြလည္း ရခဲ့ၾကတယ္။

စစ္တပ္က လူထုုလႈပ္ရွားမႈကိုု အၾကမ္းဘက္ေျခမႈန္းၿပီး အာဏာသိမ္းလိုုက္တဲ့အခါ
ခင္ေမာင္ျမင့္က ေတာခိုုမယ္ဆိုုေတာ့ ျမျမမင္းက အ့ံလည္း ၾသတယ္။ အံ့လည္း မၾသ
ဘူး။ မလုုပ္နဲ႔လိုု႔လည္း မတားခ်င္ဘူး။ လုုပ္ပါလိုု႔လည္း မတိုုက္တြန္းခ်င္ဘူး။ ေသခ်ာ
တာကေတာ့ျမျမမင္းက ေတာမခိုုခ်င္ဘူး။ ျမျမမင္းကိုုလည္း ခင္ေမာင္ျမင့္က ေတာ
မခိုုေစခ်င္ဘူး။ အခိုုက္အတန္႔ ခြဲခြါၾကတဲ့သေဘာလိုု႔ နားလည္ၾကတယ္။ သူတိုု႔ႏွစ္ဦး
ထဲႀကံဳေတြ ႔ရတဲ့ကိစၥ မဟုုတ္ဘူးဆိုုတာကိုု သေဘာေပါက္ၾကတယ္။ ဒီလိုုနဲ႔ပဲ ခ်စ္သူ
ႏွစ္ဦး ေ၀းခဲ့ၾကတယ္။

ခင္ေမာင္ျမင့္နဲ႔အဆက္အသြယ္ ျပတ္သြားၿပီးေနာက္ပိုုင္း ျမျမမင္းရဲ ႔ဘ၀မွာ ထူးျခား
တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိလာခဲ့တယ္။ ေဆးတကၠသိုုလ္တက္ေနတာကိုု ရပ္ပစ္တယ္။
မိဘရဲ ႔ စီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းကိုု ၀ိုုင္းကူေပးရင္း တဘက္မွာ ေျမေပၚေျမေအာက္ ႏိုုင္ငံ
ေရးလႈပ္ရွားတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကို ကူညီေထာက္ပ့ံတယ္။ ႏိုုင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားေတြနဲ႔ သူတိုု႔ရဲ ႔ မိသားစုုေတြကိုု ကူညီေထာက္ပံ့တယ္။ သူကိုုယ္တိုုင္
လည္း ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈတခ်ိဳ ႔လုုပ္တယ္။

တႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ ခင္ေမာင္ျမင့္နဲ႔အဆက္အသြယ္ျပန္ရတယ္။ ခင္ေမာင္ျမင့္
က တိုုင္းရင္းသားေဒသေတြက လူမႈဘ၀ေတြအေၾကာင္း၊ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုုင္ေတြရဲ ႔ လြတ္ေျမာက္ေရးခံယူခ်က္ေတြအေၾကာင္း၊ မ်ိဳးဆက္အဆင့္ဆင့္ ႏြဲခဲ့
ၾကတဲ့ တိုုက္ပြဲေတြ အေၾကာင္း ရွွင္းျပတယ္။ ခင္ေမာင္ျမင့္တိုု႔ရဲ ႔ေက်ာင္းသားတပ္မ
ေတာ္အေၾကာင္းနဲ႔ သူ႔ရဲ ႔ ေတာခိုုေက်ာင္းသားဘ၀အေၾကာင္း ရွင္းျပတယ္။ ကမၻာ
သစ္တခုုအေၾကာင္း ၾကားရသလိုုျမျမမင္း တအံ့တၾသျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာ
တာနဲ ႔အမွ်သူတိုု႔ ႏွစ္ဦးဆံုုႏိုုင္ဖိုု႔ မလြယ္ဘူးဆိုုတာ သိလာရတယ္။ တဘက္မွာလည္း
ျမျမမင္းမိသားစုုက ခင္ေမာင္ျမင့္လိုုလူနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာကိုု လက္မခံႏိုုင္ေၾကာင္း
အတိအလင္းေျပာလာတယ္။

ျမန္မာျပည္ႏိုုင္ငံေရးက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပိုုၿပီး ခါးသီးနာက်င္ဖိုု႔ ေကာင္းလာတယ္။
စစ္အာဏာရွင္ရဲ ႔စရိုုက္သဘာ၀က ဘာလဲဆိုုတာကိုု ပီပီျပင္ျပင္ သေဘာေပါက္လာ
တယ္။ ေတာခိုုေက်ာင္းသားေတြ ျပန္လာၾကတဲ့အထဲ ခင္ေမာင္ျမင့္တေယာက္ ပါမလာ
ေတာ့ ျမျမမင္းအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပိုုနည္းလာတယ္။ နာက်င္မႈေတြ ပိုုမ်ားလာတယ္။
ခင္ေမာင္ျမင့္နဲ႔ အဆက္အသြယ္မရတာ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာသြားတယ္။ ေသလား ရွင္လား
ဘာသတင္းမွ မၾကား။ ဒီလိုုအေျခအေနေတြက ျမျမမင္းကိုု တခုုခုုထပ္ၿပီး ဆံုုးျဖတ္ေရြး
ခ်ယ္ဖိုု႔ တြန္းပိုု႔လာခဲ့တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးလိုု႔ သံုုးႏွစ္ေလာက္အၾကာမွာ ျမျမမင္း ထိုုင္၀မ္ႏိုုင္ငံကိုု ထြက္ခဲ့တယ္။
ခင္ေမာင္ျမင့္နဲ႔ အဆက္အသြယ္ လံုုး၀ျပတ္သြားတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစား ဆက္သြယ္ခဲ့
ေပမဲ့ ေသခ်ာတဲ့သတင္း တခုုမွ မရခဲ့ဘူး။ တခ်ိဳ ႔က ေသၿပီလိုု႔ ေျပာတယ္။ တခ်ိဳ ႔က
ဒုုကၡသည္စခန္းထဲမွာလိုု႔ ေျပာတယ္။ တခ်ိဳ ႔က တျခားႏိုုင္ငံကိုု ေရာက္သြားတယ္လိုု႔
ေျပာတယ္။ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ ႔ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုုးက်ိဳးေတြထဲမွာ ခ်စ္သူခ်င္းကြဲ
ကြာရတဲ့အျဖစ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမျမမင္းကေတာ့ အရႈံးေတြထဲကေန အျမတ္
ထြက္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုုင္တဲ့သူတေယာက္ပါ။ အခုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ တကၠသိုလ္
တခုမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ပါေမာကၡတဦး ျဖစ္ေနပါၿပီ။

(ဇတ္သိမ္းခန္းကိုု ေရာက္ပါၿပီ။ ေနာက္မွဆက္ေရးမယ္။)

( ရုပ္ပံု ၊ ဂူဂလ္ )

2 comments:

ကူးေလြ႕ said...

ဘာေတြမ်ား ဆက္ျဖစ္လာေလဦး မလဲဗ်ာ....။ သိခ်င္စိတ္ နဲ႕ ေအာက္က ရုပ္ပုံ-ဂူဂဲ ဆိုတာအထိ ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္သြားပါတယ္။ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ပါေစခင္ဗ်ာ။

ညီမေလး said...

အင္းးးး ၾကိဳမေတြးေတာ႕ပါဘူး ..ရင္လဲၾကိဳမနာခ်င္ဘူး ။


ဒါေပမဲ႕ ျမန္ျမန္ဆက္ပါ ။ ေစာင္႕ရတာ ၾကာလြန္းတယ္ း)