Sunday, July 3, 2011

ပ်ီ ဒြင္း SICK
(နိဂုုံး)

ဆယ္စုုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုုက္ခိုုက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ တရား၀င္အဆံုုး
သတ္ခဲ့တာ ႏွစ္တရာျပည့္တဲ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ႏိုုင္ငံတကာ အဆင့္မီအခန္း
အနားေတြ ဒီႏွစ္မွာက်င္းပတယ္။ ဒီႏွစ္ ျမန္မာျပည္ကိုုလာၾကတဲ့ ႏိုုင္ငံျခားသား
ဧည့္သည္ေတြက အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ အမ်ားဆံုုး စံခ်ိန္တင္ခဲ့တယ္။ သန္းနဲ႔
ခ်ီတဲ့ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ သမိုုင္း၀င္ေဒသေတြ
ဆီ အမ်ားဆံုုးသြားခဲ့ၾကတာေပါ့။ ေအာ္...အခုုေတာ့လည္း ျပည္တြင္းစစ္ဆိုုတာ
အမွတ္တရ ခရီးအျဖစ္ အလည္လာစရာကိစၥ။ ေလ့လာစူးစမ္းစရာ၊ အံ့ၾသစရာ
ကိစၥတခုု ျဖစ္ေနေလေပါ့။

(စာကိုုယ္)

ရွမ္းျပည္တ၀ိုုက္နဲ႔ ပဲခူးရိုုးမ တေၾကာက ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ တိုုက္ခဲ့တဲ့ေနရာေတြ။
ကရင္ျပည္တလႊား။ မြန္ျပည္တလႊား။ ကခ်င္ျပည္တလႊားနဲ႔ ကယားျပည္တလႊား
က တိုုက္ပြဲျဖစ္ခဲ့ရေနရာေတြ။ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ အႂကြင္းအက်န္ေတြ
ကိုု မပ်က္စီးေအာင္ စံနစ္တက်ထိမ္းသိမ္းထားၿပီး ျပတိုုက္ေတြနဲ႔ ျပထားတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း သံုုးစြဲတိုုက္ခုုိက္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ေတြ။ အ၀တ္အစားေတြ။
အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုုေတြ။ မွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုုေတြ။ ထုုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
ေတြ။ ဗီဒီယိုုအင္တာဗ်ဴးေတြ။ ေရဒီယိုုအင္တာဗ်ဴးေတြ။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ
ထုုတ္ သတင္းစာေတြ။ ရုုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေတြ။ မိသားစုုခ်င္း ဆက္သြယ္
တဲ့စာေတြ။ တိုုက္ပြဲမွာ က်ဆံုုးခဲ့သူေတြရဲ႕ စာရင္းေတြ။ ဒဏ္ရာရသူေတြရဲ႕စာ
ရင္းေတြ။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလသံုုး ေဆး၀ါးနဲ႔က်န္းမာေရးဆိုုင္ရာ ပစၥည္းေတြ။
တိုုင္းရင္းသား၀တ္စံုုေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုုင္တိုုက္ပြဲ၀င္ေနတဲ့ ရုုပ္ထုုေတြ။ ျမန္မာ
အစိုုးရစစ္တပ္နဲ႔ အနီးကပ္တိုုက္ခုုိက္ေနတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြ။ စစ္သံုု႔ပန္းေတြ။
ေပၚတာေတြ။

ျပည္တြင္းစစ္ကာလ အမ်ိဳးသမီးလက္နက္ကိုုင္တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ဓါတ္ပံုုေတြ။
စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ေတြရဲ႕ဓါတ္ပံုု၊ဗီဒီယိုုမွတ္တမ္းေတြ။ ဒုုကၡသည္စခန္းေဟာင္း
ေတြ။ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ပံုုေတြ။ ျပည္တြင္းစစ္
အၿပီး အသက္ရွင္က်န္ရစ္ေနသူေတြက သူတိုု႔အေတြ႕အႀကံဳေတြကိုု ဘာသာ
စကားမ်ိဳးစံုုနဲ႔ ျပန္ေျပာျပထားတဲ့ မွတ္တမ္းေတြ။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ သီဆိုု
ၾကတဲ့ တိုုက္ပြဲ၀င္သီခ်င္းေတြ။ ကဗ်ာေတြ။ တဘက္နဲ႔တဘက္ အျပန္အလွန္
စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရးလုုပ္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းေတြ။ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုုးသတ္ၿပီး
အရင္က ရန္သူျဖစ္ခ့ဲၾကသူေတြရဲ႕ ျပန္လည္သံုုးသတ္ခ်က္ေတြ။ ျပည္တြင္း
စစ္ကာလ ငိုုအားထက္ ရယ္အားသန္ အမွတ္တရ အျဖစ္အပ်က္ေတြ။

ျပည္တြင္းစစ္အဆံုုးသတ္ေၾကာင္း ေၾကညာတဲ့ႏွစ္က မွတ္တမ္းတင္ အျဖစ္
အပ်က္ေတြ။ အရုုပ္ေတြ၊ အသံေတြ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ။ ငိုုေႂကြးမႈေတြ။ ေၾက
ကြဲမႈေတြ။ သမိုုင္း၀င္အျဖစ္အပ်က္ေတြကိုု ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့ရာ ေဒသ
အလိုုက္ ျပတိုုက္ေတြမွာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပသထားတယ္။
ေနာက္လူတိုု႔အတြက္ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ေအာင္ ျပသထားတယ္။
ေနာင္က်င္ရေလာက္ေအာင္ ျပသထားတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ဆိုုတာ ေဖ်ာက္
လိုု႔ ဖ်က္လိုု႔ မရႏိုုင္ေတာ့တဲ့ တိုုင္းျပည္တခုုရဲ႕ ေသရာပါဒဏ္ရာအျဖစ္ ျမင္
ၾကရတယ္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲသမိုုင္း၀င္ ေနရာေတြနဲ႔အတူ ျမန္မာ့
ျပည္တြင္းစစ္ သမိုုင္း၀င္ေနရာေတြက ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ေတြအတြက္
အခ်ိန္ျပည့္ စြဲေဆာင္ထားတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ ေရးသားထုုတ္
ေ၀တဲ့ စာအုုပ္ေတြ၊ ဗီဒီယိုု၊ရုုပ္ရွင္ေတြကလည္း ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုုနဲ႔ ေနရာ
အႏွ႔ံမွာရွိေနတယ္။ စာေရးသူ၊ဖန္တီးသူေတြကိုုယ္တိုုင္ကလည္း ဧည့္သည္
ေတြအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုုိးေပးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြရွိတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္
ျဖစ္ခဲ့ရာ ေဒသေတြမွာ ရာသီအလိုုက္ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ တိုုက္ပြဲပံုုစံေတြကိုု သရုုပ္ျပ
တဲ့အေနနဲ႔ တင္ဆက္ျပသတဲ့ အစီအစဥ္ေတြက ဧည့္သည္ေတြအတြက္
စိတ္လႈပ္ရွားဖိုု႔ အေကာင္းဆံုုးေပါ့။ စစ္ေျပးဒုုကၡသည္ေနရာမွာ ၀င္ၿပီးေျပးဖိုု႔
ေစတနာ့၀င္ထမ္းသရုုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုု စာရင္းေပးၾကဖိုု႔ ေၾကညာတဲ့ အသံ
ေတြလည္း ၾကားေနရတယ္။
(နိဒါန္း)

လူ၇သိန္းေလာက္ ေသခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္ (၁၈၆၁ - ၁၈၆၅) ၿပီး
ဆံုုးတာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၅၀ေလာက္ရွိလာၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလမွာ တိုုက္ပြဲေတြ
အျပင္းထန္ဆံုုးျဖစ္ခဲ့တဲ့ Gettysburg ၿမိဳ႕ကေလးကိုုေရာက္တုုန္း ျမင္ေတြ႕
ၾကားသိခဲ့ရသမွ်ကိုု ျမန္မာမႈျပဳၿပီး အိပ္မက္မက္မိတယ္။

(ဓါတ္ပံုု ၊ ေညာင္ဦး ဖိုုးခ်ဥ္)

No comments: