Monday, September 17, 2012

ေျပာင္းဖူးျပဳတ္


စစ္အုုပ္စုုရဲ႕ဥာဥ္ဆိုုးက တိုုင္းျပည္ကိုု သူတိုု႕ပိုုင္တယ္လိုု႕ယံုုၾကည္ေနတာပဲ။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အရပ္၀တ္လဲလိုုက္၊ စစ္၀တ္လဲလိုုက္နဲ႕တခ်ိန္
လံုုးလိုုလိုု သူတိုု႕ပဲ တိုုင္းျပည္ကိုုအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ။

အခုုလည္း ဒီမိုုကေရစီသြားမယ္ လုုပ္ျပန္ၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္မယ္ ေျပာျပန္ၿပီ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုုလား ဖြဲ႕ဦးမတဲ့။ သူတိုု႕ေပးမွ ရမယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
သူတိုု႕ေပးမွ ရမယ့္ဒီမိုုကေရစီ။ သူတိုု႕ေပးမွ ရမယ့္လူ႕အခြင့္အေရး။ သူတိုု႕
ျပဳမွ ႏုုရမယ့္တိုုင္းျပည္။

တိုုင္းရင္းသားေတြကိုု အခုုခ်ိန္ထိ အေပၚစီးက ဆက္ဆံေနတုုန္း။ ေျပာေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းမႈ။ လုုပ္ေတာ့ ငါေပးသေလာက္ပဲယူ။ ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုု
ကိုုလည္း ဒီအတိုုင္းပဲ။ ဓါးမိုုးၿပီးအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူေတြရဲ႕ဥာဥ္က မေဖ်ာက္ႏိုုင္ေသး
ဘူး။ ေသနပ္ကိုုင္ၿပီး အႏိုုင္ယူခဲ့သူေတြဆိုုေတာ့ အားလံုုးကိုု သူ႕ေအာက္ကလိုု႕
ထင္တယ္။

ငါတိုု႕က အႏိုုင္သမား။ နင္တိုု႕က အရႈံးသမား။ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမယ့္
အေရးလိုု႕ သေဘာထားေနတုုန္း။ သူတိုု႕က က်ား။ ျပည္သူက ႏြား။ ဇတ္ကိုု
သူတိုု႕က ဒီလိုုခင္းၿပီး ကေနတာ။ အေျပာင္းအလဲကိုု တကယ္လုုပ္ခ်င္ရင္ အေျခ
ခံက်တဲ့ အဲဒီ“က်ား ၊ ႏြားဆက္ဆံေရး”သေဘာထားကိုု အရင္ေျပာင္းရလိမ့္မယ္။

တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုုင္းျပည္အင္အားရွိမယ္လိုု႕လည္း မလွိမ့္တပတ္လုုပ္
ခဲ့ၾကေသးတယ္။ တပ္မေတာ္ပဲ အင္အားရွိလာတယ္ ျပည္သူေတြကေတာ့ ငတ္
မတတ္၊ ျပတ္မတတ္၊ အသက္ရွဴက်ပ္။ တိုုင္းျပည္ကိုု စစ္တပ္ကပဲ အၿမဲကယ္တင္
လာတာဆိုုတဲ့ အယူအဆကိုုလည္း ေျပာင္းရမယ္။ စစ္တပ္ကိုု စစ္တပ္လိုု႕သေဘာ
မထားႏိုုင္သေရြ႕။ စစ္တပ္ကိုု ကယ္တင္ရွင္လိုု႕သေဘာထားေနသေရြ႕။ ဒီလူေတြ
ဟာ စစ္အုုပ္စုုထဲက မထြက္ေသးဘူး။ အရပ္၀တ္လဲၿပီး အေယာင္ေဆာင္ေနတုုန္း။

စစ္ဗိုုလ္ စစ္သားေတြက အခုုခ်ိန္ထိ ျပည္သူေတြကိုု ဗိုုလ္က်ခ်င္ေနတုုန္း။ ငါတိုု႕မွာ
အာဏာရွိတယ္လိုု႕ ယံုုၾကည္ေနတုုန္း။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္၊ မိုုက္ေၾကးခြဲပိုုင္ခြင့္ ရွိေနတယ္
လိုု႕ယံုုၾကည္ေနတုုန္း။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ဒီလိုုပဲ။ အရပ္၀တ္ပဲ ေျပာင္းထားတာ
စိတ္ဓါတ္နဲ႕ အေပၚစီးကဆက္ဆံမႈေတြ မေျပာင္းေသးဘူး။ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္အခ်င္း
ခ်င္းၾကားမွာကိုုပဲ အခုုခ်ိန္ထိ အေလးထျပဳခ်င္ေနတုုန္း။ ကိုုယ့္ထက္ ကိုုယ္ပိုုင္နံပတ္
ေစာတဲ့သူကိုု အရိုုအေသေပးခ်င္ေနတုုန္း။ သမၼတမိုု႕ေလးစားတာထက္ စစ္တပ္မွာ
တုုန္းက ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့လိုု႕ေလးစားေနၾကတာ။ ဒါေတြကိုုမေျပာင္းႏိုုင္ၾကေသးဘူး။

အေျခခံက်တဲ့၊ အေရးအႀကီးဆံုုးျဖစ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႕သေဘာထားကိုု မေျပာင္းႏိုုင္
လိုု႕လည္း ဥပေဒေတြက မတရားသျဖင့္ ရွိေနတာ။ ဥပေဒေတြကိုု ေျပာင္းလာခဲ့
ရင္ေတာင္ တကယ္က်င့္သံုုးမွ ျဖစ္မွာ။ ဒီမိုုကေရစီက်တဲ့ ဥပေဒက်င့္သံုုးမႈမရွိသေရြ႕
အေျပာင္းအလဲဆိုုတာ မရွိဘူး။ တကယ့္အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ပဲ ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္း
သဟဲ့ ေျပာင္းသဟဲ့လိုု႕ ေလဖန္းဒန္းစီး လုုပ္ေနၾကသလဲ။ ေျပာင္းခ်င္လြန္းလိုု႕ျဖစ္ေန
တဲ့ေရာဂါေပါ့။

ဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္ ၀န္ထမ္းေလာကမွာ ေခတ္စားခဲ့တာ တခုုရွိတယ္။ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့
သူေတြက နယ္ေတြကိုု မေျပာင္းခ်င္ဘူး။ စားေပါက္ေခ်ာင္တဲ့သူကလည္း စားေပါက္
မရွိတဲ့ေနရာကိုု (ရာထူးတိုုးသည့္တိုုင္ေအာင္) မေျပာင္းခ်င္ဘူး။ မေျပာင္းရေအာင္
ႀကိဳးစားၾကတဲ့ နည္းေတြထဲမွာ ေျပာင္းဖူးေတြကိုု လက္ေဆာင္ေပးတာလည္းပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးနဲ႕ခ်ဥ္ေပါင္နဲ႕တြဲၿပီး ခ်က္စားတာလည္းပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ (ေျပာင္း
ခ်ဥ္ေပါင္) မေျပာင္းခ်င္ဘူးေပါ့။

အဲဒီလိုု ေဗဒင္လိုုလိုု၊ ယၾတာလိုုလိုုေတြလုုပ္လာၾကေတာ့ ခပ္ေနာက္ေနာက္ အရာ
ရွိတဦးက သူလက္ေဆာင္ရတဲ့ေျပာင္းဖူးေတြကိုု ျပဳတ္ၿပီး လက္ေဆာင္ေပးတဲ့
(ယၾတာေခ်တဲ့) သူေတြကိုု ျပန္ေႂကြးပါသတဲ့။ သေဘာကေတာ့ မေျပာင္းဘူး၊
မေျပာင္းခ်င္ဘူးဆိုုတဲ့သူေတြ ျပဳတ္မယ္ဆိုုတဲ့သေဘာေပါ့။

အခုုလည္း စိန္စိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုုးရကိုု ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ေတြ ေႂကြးရမလိုု
ျဖစ္ေနၿပီ။ အတိုုက္အခံပါတီေတြရဲ႕ အဓိကလုုပ္ငန္းက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကုုန္း
ကြကြလုုပ္ေနၾကမယ့္အစား။ အစိုုးရ၊ ႀကံ႕ဖြတ္နဲ႔ စစ္တပ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္
ႀကီးမ်ားကိုု ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ပူပူေလးေတြ ေႂကြးၾကဖိုု႕ပါပဲ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Friday, September 14, 2012

ယဥ္ေက်းစြာ အရႈံးေပးျခင္း

ေမ်ာက္ကေန လူျဖစ္တာကိုု ယံုုသူမ်ား
လူကေန ေမ်ာက္ျပန္ျဖစ္တာကိုုေကာ
ယံုုၾကသလား ။

အိပ္မက္ေတြ သားေလွ်ာလိုု႕
ေသမတတ္ ခံစားရတဲ့အခါ
ရွိစုုမဲ့စုုေဒါသေတြလည္း အေပါင္ဆံုုးသြားတဲ့အခါ
လိမ္လည္မႈဟာ အကိုုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးေပါ့ ။

ပက္ပက္စက္စက္
၀က္၀က္ကြဲမရႈံးဘူးလိုု႕ ထင္ရေအာင္
လူေတာထဲမွာ အၿပံဳးမပ်က္ေနထိုုင္ပါ
အရာရာကိုု အေကာင္းျမင္ပါ
ေမတၱာသမားေယာင္ေဆာင္ပါ
နာက်င္မႈကိုု က်င္နာမႈအျဖစ္ေျပာင္းပါ ။

ဟိတ္နဲ႕ဟန္နဲ႕ အရႈံးေပးႏိုုင္ရင္
အထည္ႀကီးပ်က္စိတ္ဓါတ္ထားႏိုုင္ရင္
မခ်စ္ေပမဲ့ ေအာင့္ခါနမ္းႏိုုင္ရင္
အလိုုမတူသူနဲ႕ ေပါင္းဖက္ႏိုုင္ရင္
ဒဏ္ရာေတြကိုု မိတ္ကပ္ဖိုု႕ႏိုုင္ရင္
အရႈံးေပးမႈ ေအာင္ျမင္ၿပီ ။

ေအာင္ျမင္စြာဆုုတ္ခြါလာတဲ့
ဒိုု႕ရဲေဘာ္ေတြကိုု
မ်က္ရည္ေတြနဲ႕ မႀကိဳၾကပါနဲ႕
ယဥ္ေက်းသူေတြမိုု႕
အၿပံဳးေလးနဲ႕သာႀကိဳဆိုုၾကပါစိုု႕
ငါတိုု႕ေတြ သနားပါတယ္ ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Monday, September 3, 2012

စကားမ်ားတဲ့ ေရႊဘဒီေန႕ေခတ္ လူငယ္ေတြေတာ့ ေရႊဘကိုု သိၾကမယ္ မထင္ ။ ကိုုယ္ေတာင္မွ မီယံုု
တင္မီလိုုက္တာ။ သူ႕အရွိန္အ၀ါကႀကီးတာမိုု႕ ေရႊဘအေၾကာင္းမသိရင္ ေခတ္
မမီတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳခဲ့ရဘူးတယ္။ ျမန္မာ့ရုုပ္ရွင္ေခတ္ေကာင္းခဲ့ခ်ိန္က မင္းသား
ေရႊဘဟာ ဒီေန႕ေခတ္ ရမ္ဘိုုမင္းသားလိုုပ။ အက္ရွင္မင္းသား။ အထိုုးအခုုတ္၊
အသတ္အပုုတ္ေကာင္း။ ေထာင္ေထာင္ေမာင္းေမာင္း။ ျဖဴျဖဴထြားထြား။ လူမြဲ
နင္းျပားေတြရဲ႕ဘက္ေတာ္သား။ ေရႊဘေဟ့ဆိုုတာနဲ႔ ရံုုျပည့္ၿပီးသားတဲ့။

မတရားမႈေတြကိုု ရင္ဆိုုင္ရဲသူ။ အံတုုရဲသူ။ တုုန္႕ျပန္ရဲသူ။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း၊ ခပ္စြမ္း
စြမ္းသရုုပ္ေဆာင္ မင္းသားေခ်ာေရႊဘ။ ပ်ိဳပ်ိဳအိုုအိုု၊ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ အစြဲႀကီးစြဲခဲ့
ရပါတဲ့ေရႊဘ။ ေရႊဘဆိုုတာနဲ႔ ခ်ၿပီသာမွတ္။ ပိတ္ကားေပၚမွာ သူေပၚလာၿပီဆိုုတာနဲ႔
လက္ခုုပ္သံေတြ ညံသြားသတဲ့။

တခါတေလ ဇတ္လမ္းအရ ေရႊဘက စကားၾကာၾကာေျပာမိရင္ ပရိတ္သတ္ေတြ
စိတ္မရွည္ေတာ့ဘူးတဲ့။ ဇတ္လမ္းအရ လူဆိုုးလက္ခ်က္နဲ႕ ေရႊဘခံရရင္လည္း
ပရိတ္သတ္မ်ားက ေဒါပြၾကပါသတဲ့။ ဒီလိုုအေျခအေနမ်ိဳးဆိုု ရုုပ္ရွင္ရံုုထဲ ပူညံပူညံ
ျဖစ္တတ္လိုု႕ ရုုပ္ရွင္ျပသူေတြက ပရိတ္သတ္ေတြကိုု ေျဖာင္းဖ်ရပါသတဲ့။

ေရႊပြဲလာပရိတ္သတ္ႀကီး စိတ္မပူၾကပါနဲ႕ခင္ဗ်ား။ မၾကာခင္မွာ ေရႊဘ ခ်ပါလိမ့္မယ္။
လူဆိုုးေတြကိုု အျပဳတ္ႏွံမယ့္ေရႊဘ။ သံလက္သီးေရႊဘ မၾကာခင္ လက္စြမ္းျပပါလိမ့္
မယ္။ ေနာက္ပိုုင္းမွာ ေရႊဘပြဲၾကမ္းပါလိမ့္မယ္ခင္ဗ်ား။ ညိမ္ညိမ္ေနၾကပါ။ စသည္ျဖင့္
ေျပာခဲ့ရတယ္ဆိုုပဲ။

ဒီေန႕ေခတ္ ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးေလာကမွာလည္း ေရႊဘေတြ အေတာ္အတန္ရွိခဲ့ပါတယ္။
ေဒၚစုုဟာလည္း ႏိုုဘယ္ဆုုမရခင္ ေရႊဘဆုုကိုုရခဲ့သူပါ။ အဖိႏွိပ္ခံျမန္မာျပည္သူေတြ
ဘက္က မားမားရပ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုု အံတုုခဲ့သူမဟုုတ္ပါလား။ ပစ္အံ့ဆဲဆဲ
ေသနပ္ေျပာင္းေရွ႕ကေန ရင္ေကာ့ေလွ်ာက္ခဲ့သူမဟုုတ္ပါလား။ မတရားတဲ့အမိန္႕
အာဏာဟူသမွ် ဖီဆန္ၾကလိုု႕ ရဲရဲေတာက္ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သူ မဟုုတ္ပါလား။ ျမန္မာ့
တပ္မေတာ္တခုုလံုုးကိုု မေၾကာက္ၾကပါနဲ႔လိုု႕ ေျပာခဲ့သူမဟုုတ္ပါလား။ ၾကမ္းတမ္းတဲ့
ဘ၀လမ္းကိုု ျဖတ္သန္းရဲခဲ့သူ မဟုုတ္ပါလား။

အခုုတေလာ ႏိုုဘလ္ေရႊဘရဲ႕အသံ အရင္ကလိုု မစြာေတာ့။ မတရားမႈေတြကိုု ေခါင္း
မာမာနဲ႔အံတုုတာေတြ မျမင္ရေတာ့။ ေရႊဘစကားေျပာခန္းေတြ မ်ားေနၿပီ။ ခ်စရာရွိတာ
မခ်ပဲ ဘာေတြလုုပ္ေနလဲ။ ပရိတ္သတ္တခ်ိဳ႕က စိတ္မရွည္ႏိုုင္ေတာ့။ အသံတခ်ိဳ႕ထြက္
လာၿပီ။ ေသြးမေၾကာင္နဲ႕ေရႊဘ။ ခ်စရာရွိတာ ခ်။ လူဆိုုးေတြနဲ႕ညွိႏႈိင္းမေနနဲ႕။ ေဆာ္
စရာရွိတာ ေဆာ္ပစ္။ စသည္ျဖင့္ ေရႊဘပရိတ္သတ္တခ်ိဳ႕ရဲ႕ အားမလိုုအားမရသံေတြ
ၾကားေနရတယ္။

ရွစ္ေလးလံုုးအုုပ္စုုလည္း ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေရးမွာ ေရႊဘေတြပါပဲ။ မင္းကိုုႏိုုင္တိုု႕၊ ကိုုကိုု
ႀကီးတိုု႕ဆိုု ေဒၚစုုထက္ေတာင္ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့လမ္းက ၾကမ္းလြန္းလွတယ္။ အာခံႏိုုင္တဲ့
စိတ္ဓါတ္ေတြက တကယ့္ေရႊဘထက္ေတာင္ သာလြန္းၾကတယ္။ ေထာင္ေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး။
ဖိစီးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး။ ေၾကကြဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အလံမလွဲစတမ္း စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုု စိန္ေခၚခဲ့
ၾကတဲ့ အာဂရွစ္ေလးလံုုးေက်ာင္းသားေတြပါပဲ။

ရွစ္ေလးလံုုးေရႊဘေတြလည္း အခုုတေလာ စစ္ဗိုုလ္လူထြက္ေတြ၊ ေခတ္ပ်က္သူေဌး
ေတြနဲ႕ေရာေႏွာေပ်ာ္ရႊင္ေနတာေၾကာင့္ ေရႊဘပရိတ္သတ္အခ်ိဳ႕  မ်က္စိလည္ကုုန္ၾက
တယ္။ မ်က္လံုုးျပဴးတဲ့လူကလည္း ျပဴးကုုန္ၾကတယ္။ ဓါတ္ဆီေစ်းတက္တုုန္းကေတာင္
လမ္းေလွ်ာက္ၿပီးဆႏၵျပခဲ့ၾကတဲ့သူေတြ အခုုလိုုအက်ပ္အတည္းမ်ိဳးစံုုႀကံဳေနခ်ိန္မွာ သီ
ခ်င္းေတြဆိုုလိုုက္၊ ကဗ်ာေတြရြတ္လိုုက္နဲ႕ ငါတိုု႕ေရႊဘေတြ ဘယ္လိုုျဖစ္ကုုန္ၾကသလဲ
ေပါ့။

တကယ္ေတာ့လည္း ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေရႊဘေတြခင္မ်ာ ခံရတာအေတာ္မ်ားၿပီး အထိ
နာလြန္းလိုု႕ ခဏတျဖဳတ္နားမယ္ဆိုုရင္ နားသင့္ပါတယ္။ စကားေျပာခန္းေလးေတြကိုု
ပရိတ္သတ္က စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔နားလည္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ေရႊဘေတြခင္မ်ာ
သနားပါတယ္။ အခုုမွ ခဏနားရတာပါ။ ဒါေပမဲ့လည္း ပရိတ္သတ္ကေတာ့ ေရႊဘဆိုု
ရင္ ခ်မွႀကိဳက္တယ္။ စကားမ်ားေနရင္ ေရႊဘမဟုုတ္။ ဒီလိုုနားလည္ထားတာကိုုး။

ဒီတခါေတာ့ ပရိတ္သတ္ေတြကိုုမေတာင္းပန္ပဲ ေရႊဘေတြကိုုပဲ ေတာင္းပန္ရလိမ့္မယ္
ထင္တယ္။ ေရႊဘမ်ားခင္ဗ်ား ပရိတ္သတ္အခ်ိဳ႕ စိတ္ပ်က္စျပဳေနပါၿပီ။ လူဆိုုးေတြနဲ႕
ညွိေနလိုု႕ ပရိတ္သတ္က ပ်င္းေနပါၿပီ။ ပြဲမဆူခင္ ေျပာစရာရွိတာ အျမန္ေျပာၿပီး ခ်စရာ
ရွိတာ အျမန္ခ်ၾကပါ။ ေရႊဘနဲ႕လူဆိုုးလက္တြဲရင္ ပြဲပ်က္ပါလိမ့္မယ္။ ေရႊပြဲလာပရိတ္
သတ္ႀကီးကိုု ေလးစားေသာအားျဖင့္ ေရႊဘမ်ားရဲ႕ လက္စြမ္းေတြကိုု အံမခန္းျပၾကပါ
ခင္ဗ်ား။ ဒီလိုုေျပာရင္ ေရႊဘေတြ စိတ္ဆိုုးၾကေလမလားပဲ။ ငါတိုု႕စကားေျပာေနတာ
လည္း လက္သီးထိုုးနည္းတမ်ိဳးပဲဟလိုု႕ ဆိုုၾကေလမလားပဲ။ (တကယ္တမ္းေတာ့
အဆင္ေျပဖိုု႕အဓိကပါ။ ျမန္ျမန္အဆင္ေျပေအာင္ လုုပ္ၾကဖိုု႕ပါပဲ။ ေရႊဘလုုပ္ၿပီး စ
ကားမ်ားေနရင္ေတာ့ ပရိတ္သတ္က ႀကိဳက္မွာမဟုုတ္)

အစဥ္အလာအရ ဇတ္သိမ္းခန္းေတြမွာ ေရႊဘလက္ခ်က္နဲ႔ လူဆိုုးေတြ ႂကြသြားတယ္
ဆိုုေပမဲ့။ ျမန္မာ့ဒီမိုုကေရစီေရးမွာ ေရႊဘအေျပာေကာင္းလိုု႕ လူဆိုုးေတြက လူလိမၼာ
ေလး ေတြျဖစ္လာၾကတယ္ဆိုုရင္ေကာ ခ်စ္စြာေသာပရိတ္သတ္မ်ားက သေဘာက်ႏိုုင္
မလား။ ဇတ္သိမ္းပိုုင္းမွာ ေရႊဘက သံလက္သီးေရႊဘပဲျဖစ္မလား။ အေျပာခ်ိဳတဲ့ေရႊဘ
ပဲျဖစ္မလား။ ဆက္လက္ရႈစား အားေပးၾကရေအာင္ပါဗ်ား။

( ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္ )