Monday, September 17, 2012

ေျပာင္းဖူးျပဳတ္


စစ္အုုပ္စုုရဲ႕ဥာဥ္ဆိုုးက တိုုင္းျပည္ကိုု သူတိုု႕ပိုုင္တယ္လိုု႕ယံုုၾကည္ေနတာပဲ။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက အရပ္၀တ္လဲလိုုက္၊ စစ္၀တ္လဲလိုုက္နဲ႕တခ်ိန္
လံုုးလိုုလိုု သူတိုု႕ပဲ တိုုင္းျပည္ကိုုအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ။

အခုုလည္း ဒီမိုုကေရစီသြားမယ္ လုုပ္ျပန္ၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္မယ္ ေျပာျပန္ၿပီ။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဆိုုလား ဖြဲ႕ဦးမတဲ့။ သူတိုု႕ေပးမွ ရမယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး။
သူတိုု႕ေပးမွ ရမယ့္ဒီမိုုကေရစီ။ သူတိုု႕ေပးမွ ရမယ့္လူ႕အခြင့္အေရး။ သူတိုု႕
ျပဳမွ ႏုုရမယ့္တိုုင္းျပည္။

တိုုင္းရင္းသားေတြကိုု အခုုခ်ိန္ထိ အေပၚစီးက ဆက္ဆံေနတုုန္း။ ေျပာေတာ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းမႈ။ လုုပ္ေတာ့ ငါေပးသေလာက္ပဲယူ။ ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုု
ကိုုလည္း ဒီအတိုုင္းပဲ။ ဓါးမိုုးၿပီးအုုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သူေတြရဲ႕ဥာဥ္က မေဖ်ာက္ႏိုုင္ေသး
ဘူး။ ေသနပ္ကိုုင္ၿပီး အႏိုုင္ယူခဲ့သူေတြဆိုုေတာ့ အားလံုုးကိုု သူ႕ေအာက္ကလိုု႕
ထင္တယ္။

ငါတိုု႕က အႏိုုင္သမား။ နင္တိုု႕က အရႈံးသမား။ က်ားသနားမွ ႏြားခ်မ္းသာမယ့္
အေရးလိုု႕ သေဘာထားေနတုုန္း။ သူတိုု႕က က်ား။ ျပည္သူက ႏြား။ ဇတ္ကိုု
သူတိုု႕က ဒီလိုုခင္းၿပီး ကေနတာ။ အေျပာင္းအလဲကိုု တကယ္လုုပ္ခ်င္ရင္ အေျခ
ခံက်တဲ့ အဲဒီ“က်ား ၊ ႏြားဆက္ဆံေရး”သေဘာထားကိုု အရင္ေျပာင္းရလိမ့္မယ္။

တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုုင္းျပည္အင္အားရွိမယ္လိုု႕လည္း မလွိမ့္တပတ္လုုပ္
ခဲ့ၾကေသးတယ္။ တပ္မေတာ္ပဲ အင္အားရွိလာတယ္ ျပည္သူေတြကေတာ့ ငတ္
မတတ္၊ ျပတ္မတတ္၊ အသက္ရွဴက်ပ္။ တိုုင္းျပည္ကိုု စစ္တပ္ကပဲ အၿမဲကယ္တင္
လာတာဆိုုတဲ့ အယူအဆကိုုလည္း ေျပာင္းရမယ္။ စစ္တပ္ကိုု စစ္တပ္လိုု႕သေဘာ
မထားႏိုုင္သေရြ႕။ စစ္တပ္ကိုု ကယ္တင္ရွင္လိုု႕သေဘာထားေနသေရြ႕။ ဒီလူေတြ
ဟာ စစ္အုုပ္စုုထဲက မထြက္ေသးဘူး။ အရပ္၀တ္လဲၿပီး အေယာင္ေဆာင္ေနတုုန္း။

စစ္ဗိုုလ္ စစ္သားေတြက အခုုခ်ိန္ထိ ျပည္သူေတြကိုု ဗိုုလ္က်ခ်င္ေနတုုန္း။ ငါတိုု႕မွာ
အာဏာရွိတယ္လိုု႕ ယံုုၾကည္ေနတုုန္း။ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္၊ မိုုက္ေၾကးခြဲပိုုင္ခြင့္ ရွိေနတယ္
လိုု႕ယံုုၾကည္ေနတုုန္း။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ဒီလိုုပဲ။ အရပ္၀တ္ပဲ ေျပာင္းထားတာ
စိတ္ဓါတ္နဲ႕ အေပၚစီးကဆက္ဆံမႈေတြ မေျပာင္းေသးဘူး။ ယူနီေဖါင္းခၽြတ္အခ်င္း
ခ်င္းၾကားမွာကိုုပဲ အခုုခ်ိန္ထိ အေလးထျပဳခ်င္ေနတုုန္း။ ကိုုယ့္ထက္ ကိုုယ္ပိုုင္နံပတ္
ေစာတဲ့သူကိုု အရိုုအေသေပးခ်င္ေနတုုန္း။ သမၼတမိုု႕ေလးစားတာထက္ စစ္တပ္မွာ
တုုန္းက ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့လိုု႕ေလးစားေနၾကတာ။ ဒါေတြကိုုမေျပာင္းႏိုုင္ၾကေသးဘူး။

အေျခခံက်တဲ့၊ အေရးအႀကီးဆံုုးျဖစ္တဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႕သေဘာထားကိုု မေျပာင္းႏိုုင္
လိုု႕လည္း ဥပေဒေတြက မတရားသျဖင့္ ရွိေနတာ။ ဥပေဒေတြကိုု ေျပာင္းလာခဲ့
ရင္ေတာင္ တကယ္က်င့္သံုုးမွ ျဖစ္မွာ။ ဒီမိုုကေရစီက်တဲ့ ဥပေဒက်င့္သံုုးမႈမရွိသေရြ႕
အေျပာင္းအလဲဆိုုတာ မရွိဘူး။ တကယ့္အေျပာင္းအလဲ မျဖစ္ပဲ ဘာေၾကာင့္ ေျပာင္း
သဟဲ့ ေျပာင္းသဟဲ့လိုု႕ ေလဖန္းဒန္းစီး လုုပ္ေနၾကသလဲ။ ေျပာင္းခ်င္လြန္းလိုု႕ျဖစ္ေန
တဲ့ေရာဂါေပါ့။

ဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္ ၀န္ထမ္းေလာကမွာ ေခတ္စားခဲ့တာ တခုုရွိတယ္။ ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့
သူေတြက နယ္ေတြကိုု မေျပာင္းခ်င္ဘူး။ စားေပါက္ေခ်ာင္တဲ့သူကလည္း စားေပါက္
မရွိတဲ့ေနရာကိုု (ရာထူးတိုုးသည့္တိုုင္ေအာင္) မေျပာင္းခ်င္ဘူး။ မေျပာင္းရေအာင္
ႀကိဳးစားၾကတဲ့ နည္းေတြထဲမွာ ေျပာင္းဖူးေတြကိုု လက္ေဆာင္ေပးတာလည္းပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးနဲ႕ခ်ဥ္ေပါင္နဲ႕တြဲၿပီး ခ်က္စားတာလည္းပါတယ္။ သေဘာကေတာ့ (ေျပာင္း
ခ်ဥ္ေပါင္) မေျပာင္းခ်င္ဘူးေပါ့။

အဲဒီလိုု ေဗဒင္လိုုလိုု၊ ယၾတာလိုုလိုုေတြလုုပ္လာၾကေတာ့ ခပ္ေနာက္ေနာက္ အရာ
ရွိတဦးက သူလက္ေဆာင္ရတဲ့ေျပာင္းဖူးေတြကိုု ျပဳတ္ၿပီး လက္ေဆာင္ေပးတဲ့
(ယၾတာေခ်တဲ့) သူေတြကိုု ျပန္ေႂကြးပါသတဲ့။ သေဘာကေတာ့ မေျပာင္းဘူး၊
မေျပာင္းခ်င္ဘူးဆိုုတဲ့သူေတြ ျပဳတ္မယ္ဆိုုတဲ့သေဘာေပါ့။

အခုုလည္း စိန္စိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုုးရကိုု ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ေတြ ေႂကြးရမလိုု
ျဖစ္ေနၿပီ။ အတိုုက္အခံပါတီေတြရဲ႕ အဓိကလုုပ္ငန္းက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကုုန္း
ကြကြလုုပ္ေနၾကမယ့္အစား။ အစိုုးရ၊ ႀကံ႕ဖြတ္နဲ႔ စစ္တပ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတာ္
ႀကီးမ်ားကိုု ေျပာင္းဖူးျပဳတ္ပူပူေလးေတြ ေႂကြးၾကဖိုု႕ပါပဲ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

1 comment:

a said...

ေစာင့္ဖတ္ရက်ိဳးနပ္သြားျပီ၊အေျခခံက်တာေတြဘာမွမေျပာင္းလဲတာကိုသိသိၾကီးနဲ႔ေျပာင္းတယ္လို႔ကိုယ့္ဟာကိုယ္လိမ္ျပီးထင္ေနသူေတြကိုအျမင္မွန္ရေအာင္ဒါမ်ိဴးမ်ားမ်ားေရးေပးပါ။