Wednesday, December 18, 2013

အေလာင္းမွတ္စုု


အေလာင္းဘုရား
ဘုရားအေလာင္း
အေလာင္းအစား
အေလာင္းအလ်ာ
အေလာင္းေကာင္
အေလာင္းစည္သူ
အေလာင္း၀ယ္သူ
အေလာင္းသယ္သူ
အေလာင္းေတာ္ကႆပ

ဘုုရားေလာင္း
ေမ်ာက္ေလာင္း
မင္းေလာင္း
ျမင္းေလာင္း
ဇနီးေလာင္း
ေရေလာင္း
ရွင္ေလာင္း
ေခါင္းေလာင္း
ေပါင္းေလာင္း
ဆြမ္းေလာင္း
ရုုပ္အေလာင္း

ေလာင္းကစား
ေလာင္းေလွ
ေလာင္းရိပ္
ေလာင္းေၾကး

ျမန္မာျပည္က ေဘာပြဲမွာ အေလာင္းဘုရားဇတ္ ခင္းေနၾကလို႕
အေလာင္းေတြ စုုမိတာပါ ။

ဓါတ္ပံုက Hong Sar တဲ့ ။ ဧရာ၀တီဘေလာ့ဂ္က ယူပါတယ္ ။

Tuesday, November 12, 2013

လမ္းခြပံုုျပင္


တခါေသာ္။ ဘုုရားရွင္သည္ တရုုတ္ႀကီးတဦးအား လမ္းေကာင္းလမ္းျမတ္ကိုု
ၫႊန္ျပလိုုျခင္း အလိုု႕ငွာ။ တေနရာသိုု႕ေခၚေဆာင္သြားေလ၏။ ထိုုတေနရာ
သိုု႕ေရာက္ေသာ္။ ကဲ ကိုုတရုုတ္ႀကီး။ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကိုုေတာ့ ေရာက္ၿပီ။
ၾကည့္ေလာ့။  ဒီဘက္လမ္းက ေကာင္းကင္ဘံုုကိုု သြားရာလမ္း။ ဟိုုဘက္
လမ္းကေတာ့ ငရဲဘံုုကိုုသြားရာလမ္း။ သင္အခုုေရာက္ေနတဲ့ေနရာကေတာ့
ဘ၀မွာ အေရးႀကီးလွတဲ့ လမ္းဆံုုလမ္းခြပဲ။ ႀကိဳက္ရာလမ္းကိုု ေရြးေပေရာ့။

ဘုုရားရွင္၏ စကားအဆံုုး တရုုတ္ႀကီးသည္ ၿပံဳးရႊင္စြာျဖင့္ သူ၏ဆံုုးျဖတ္ခ်က္
အားေျပာေလ၏။ ေက်းဇူးႀကီးလွပါေပတယ္ ဘုုရားရွင္။ တပည့္ေတာ္ ငရဲဘံုု
သိုု႕လည္း မသြားလိုု၊ ေကာင္းကင္ဘံုုလည္း မသြားလိုု။ အခုုေရာက္ေနတဲ့ေန
ရာကိုုသာ အႀကိဳက္ဆံုုးျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာကိုုသာ ေရြးခ်ယ္ပါမည္ဘုုရား။

တရုုတ္ႀကီး၏အေျဖေၾကာင့္ ဘုုရားရွင္ ဦးေႏွာက္စားသြား၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္
ဤကဲ့သိုု႕ ဟိုုမေရာက္ ဒီမေရာက္ေနရာကိုု ေရြးခ်ယ္ရသနည္း။ ရွင္းေလာ့
တရုုတ္ႀကီး။

ဒီလိုုပါ အရွင္။ လမ္းဆံုုလမ္းခြဆိုုသည္မွာ လူတကာျဖတ္သန္းသြားလာၾက
ေသာေနရာ။ လူစံုုေသာေနရာ။ လူစည္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာ
သည္ စီးပြါးေရးလုုပ္ရန္ အခ်က္အခ်ာအက်ဆံုုးေနရာျဖစ္ပါသည္။ ထိုု႕ေၾကာင့္
ဤလမ္းဆံုုလမ္းခြ၌ တပည့္ေတာ္ ေခါက္ဆြဲဆိုုင္ဖြင့္မည္ဟုု ဆံုုးျဖတ္လိုုက္ပါ
ၿပီ။ ယခုုလိုု ေမတၱာႀကီးစြာျဖင့္ လမ္းၫႊန္ေတာ္မူေသာ ဘုုရားရွင္၏ေက်းဇူး
ကား ဆပ္၍ကုုန္ႏိုုင္ဖြယ္ မရွိပါ။ ရွဲရွဲနီ သိုုင္းခရူးပါဘုုရား။ (ဘုုရားရွင္ လွစ္ခနဲ
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလ၏)

ျမန္မာျပည္မွာ လူအခ်ိဳ႕က ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ခ်င္ေနသတဲ့။ အခ်ိဳ႕က
ေတာ့ “ေရွ႕သိုု႕” တဲ့။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မွာကိုု စိုုးရိမ္ႀကီးသူေတြက
လည္း ထုုနဲ႕ေဒး။ ဒီၾကားထဲမွာ ပံုုျပင္ထဲက တရုုတ္ႀကီးလိုု လမ္းဆံုုလမ္းခြကိုုပဲ
ေရြးခ်ယ္ထားသူေတြကလည္း မနည္းလွဘူး။ ဟိုုမေရာက္ ဒီမေရာက္အေျခ
အေနကိုုပဲ ႀကိဳက္ေတာ္မူၾကပံုုရပါတယ္။ စီးပြါးရွာလိုု႕ေကာင္းတာကိုုး။ အကြက္
ျမင္သူမ်ားကေတာ့ အီလည္လည္အေျခအေနကိုု အခြင့္ေကာင္းလိုု႕ ရႈျမင္ၾက
ေလရဲ႕။

လမ္းဆံုုလမ္းခြမွာ အေျခခ်ေနထိုုင္ၾကမယ့္သူေတြထဲ နာမည္ႀကီးေတြလည္း
အေတာ္ပါ ဆိုုပဲ။

( ပံုုျပင္ကိုု ေျပာျပသူက ခ်င္းအမ်ိဳးသားႀကီး ေဒါက္တာ ဆလိုုင္းထြန္းသန္းပါ။
ဆရာ က်န္းမာပါေစဗ်ား။ )

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Saturday, September 28, 2013

ေစာေနေသး၍ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမည္


အလွမယ္တျဖစ္လဲ သတင္းေထာက္မေလး မဟ၀ွာက ျမန္မာ့အေရးကိုု 
စူးစူး၀ါး၀ါးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူ ဦးဟိုုဒင္း ျမန္မာျပည္ျပန္လာခိုုက္ 
သီးသန္႕ေတြ႕ဆံုုၿပီး ေမးလားျမန္းလားလုုပ္ထားသည္မ်ားကိုု ေကာက္
ႏႈတ္ကာ စုုစည္း၍ ေဖၚျပလိုုက္ပါသည္။ (ဘမါ့ႆံေဒၚစင့္)
                                                            
၀ွာ ။    ။ ျမန္မာျပည္က အေျပာင္းအလဲေတြက စိတ္လႈပ္ရွားဖိုု႕သိပ္ေကာင္း
တယ္ေနာ္။ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကေန ဒီမိုုကေရစီေခတ္ဆီကိုု ဦးတည္ေရြ႕
လွ်ားေနၿပီလိုု႕ေသခ်ာေပါက္ေျပာလိုု႕ရၿပီလားရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ဒီကိစၥက ေျပာဖိုု႕ေစာပါေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အေျခအေန
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္ေလ။ အခုုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ကိစၥမွ ေသေသခ်ာ
ခ်ာမေျပာႏိုုင္ေသးဘူး။

၀ွာ ။    ။ အန္တီ...အဲ့....အေမ...အဲ့..အဲ့....ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတျဖစ္
လိမ့္မယ္လိုု႕ထင္ပါသလား။

ဒင္း ။    ။ ဒါက လက္ရွိအုုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြရဲ႕အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သူတိုု႕
သေဘာကလည္း ေျပာရခက္တယ္ မဟုုတ္လား။ မျဖစ္ဘူးလိုု႕လည္း မေျပာ
ႏိုုင္ဘူး။ ျဖစ္မယ္လိုု႕လည္း အာမ မခံႏိုုင္ဘူး။ ေျပာဖိုု႕နည္းနည္းေစာေနေသး
တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုုကိုု ဘယ္လိုုလုုပ္ၾကမလဲဆိုုတာ အရင္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္
ညီမေလး။

၀ွာ ။    ။ ဖြဲ႕စည္းပံုုကိုု ျပင္မယ္ဆိုုတဲ့အုုပ္စုု။ ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ေရးမယ္ဆိုု
တဲ့အုုပ္စုုနဲ႕ ျပင္စရာမလိုုဘူးဆိုုတဲ့အုုပ္စုုေတြရွိေနပါတယ္။ ဘာေတြျဖစ္
လာမယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲရွင့္။

ဒင္း ။    ။ အေရးႀကီးတာက ကိုုယ့္မွာ အာဏာဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ အာ
ဏာကိုု အသံုုးခ်ႏိုုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုုတာပဲ။ ျပင္ခ်င္တဲ့သူပဲျဖစ္
ျဖစ္ ဖ်က္ၿပီးအသစ္ျပန္ေရးခ်င္တဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာမရွိရင္ အလကားပဲ။
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုုဆိုုတာ အာဏာရွိသူ ပိုုင္
တဲ့အရာ။ အာဏာပိုုင္ရဲ႕သေဘာအတိုုင္း ျဖစ္မွာပဲ။ ဆိုုေတာ့ကာ ဘယ္
အုုပ္စုုက အာဏာကိုု ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရေအာင္ယူႏိုုင္သလဲဆိုုတဲ့
အေပၚမွာမူတည္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုုဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုုတာ အခုုခ်ိန္မွာ 
မေျပာႏိုုင္ေသးဘူး။

၀ွာ ။    ။ သမၼတႀကီးနဲ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးတိုု႕အၾကား သေဘာထားကြဲ
လြဲမႈေတြက ထင္သာျမင္သာျဖစ္လာေနတာေတြကိုု သတိထားမိမွာေပါ့ေနာ္။
ဒီအေျခအေနေတြက လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးကိုု ဘယ္လိုုအက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈေတြျဖစ္ႏိုုင္မယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခားအက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈေတြ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဒီထက္ဆက္ၿပီး သေဘာထားေတြပိုုကြဲလာ
မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးအရရိုုက္ခတ္မႈေတြ ထင္သာျမင္သာရွိလာႏိုုင္တယ္။
လက္ရွိအေနအထားအရေတာ့ ေျပာဖိုု႕ေစာပါေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ
ပါ။

၀ွာ ။    ။ သံဃာေတာ္ေတြ ႏိုုင္ငံေရးမွာပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကတာ ျမန္မာျပည္
အတြက္ ေကာင္းတယ္လိုု႕ယူဆပါသလားရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကာလကတည္းက သံဃာေတာ္ေတြ
ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕တိုုက္ရိုုက္ ပတ္သက္လာခဲ့ၾကတယ္ေလ။ ႏိုုင္ငံတကာမွာလည္း
သာသနာေရးဘက္ကပုုဂၢိဳလ္ေတြ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ ေတာက္ေလွ်ာက္ပတ္သက္ခဲ့
ၾကတာပဲ။ ခရစ္ယန္ကိုုပဲ ၾကည့္မလား။ မူဆလင္ကိုုပဲ ၾကည့္မလား။ ဗုုဒၶဘာ
သာမွာဆိုုရင္လည္း တိဘက္ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုုင္းလားမားဆိုုရင္ အခုုခ်ိန္
ထိသူ႕ႏိုုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေျပာေနဆိုုေနတုုန္းပဲ မဟုုတ္လား။
သာသနာေရးသမားေတြ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ မေရာနဲ႕လိုု႕ ဘယ္သူေျပာရဲသလဲ။
ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ခ်င္ရင္ ဘုုန္းႀကီးေတြ လူ၀တ္လဲၾကဆိုုၿပီး ဥပေဒထုုတ္ ကန္႕
သတ္မယ္ဆိုုရင္ေကာ ရမယ္လိုု႕ထင္သလား။ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးေတြ
ဟာ သာသနာေရးနဲ႕ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုုတဲ့အယူအဆ ရွိေနသေရြ႕ ဒီကိစၥ
က ရွင္းမွာမဟုုတ္ဘူး ညီမေလး။

၀ွာ ။    ။ သမီးေမးတာက ဘုုန္းႀကီးေတြႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ဆက္စပ္လႈပ္ရွားေနတာ
ျမန္မာျပည္အတြက္ ေကာင္း မေကာင္း ဆရာ့သေဘာထားကိုု သိခ်င္တာပါ။

ဒင္း ။    ။ ေအာ္...ဒီလိုုလား။ ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူးဆိုုတာက ေျပာရခက္
တယ္ကြ။ ႏိုုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေပၚတိုုးတက္ေအာင္
သံဃာေတြ ဘယ္ေလာက္လုုပ္ႏိုုင္သလဲဆိုုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာလည္း မူတည္
တယ္။ ျမန္မာ့လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းက သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ေနရာကိုု ဘယ္
ေလာက္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေပးထားသလဲဆိုုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာလည္း
မူတည္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူး ယတိျပတ္ေျပာဖိုု႕
ေစာေသးတယ္။

၀ွာ ။    ။ ၂၀၁၅မွာ NLDအႏိုုင္ရမယ္လိုု႕ထင္ပါသလား။

ဒင္း ။    ။ ဒါလည္းေျပာဖိုု႕ေစာေသးတယ္ကြယ့္။ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္
ၿပီး တရားမွ်တပါ့မလားဆိုုတာ မေျပာႏိုုင္ေသးဘူး။ အေျခအေနေတြကလည္း
၁၉၉၀နဲ႕မတူေတာ့ဘူး။ တိုုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ NLDပဲ အႏိုုင္ရမယ္လိုု႕
တထစ္ခ်ေျပာလိုု႕မရေတာ့ဘူး။

၀ွာ ။    ။ ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြရွိေနတယ္ဆိုုေပမဲ့ ျပည္သူေတြ
ရဲ႕အေျခအေနေတြက အရင္အတိုုင္း ဆင္းရဲေနတုုန္းပါပဲ။ ျပည္တြင္းမွာ မရွာ
ႏိုုင္လိုု႕ ျပည္ပကိုုထြက္ၿပီး အလုုပ္လုုပ္ေနၾကတုုန္းပဲ။ ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြက
ႏိုုင္ငံတကာမွာ အကူအညီေတြလွိမ့္ေတာင္းေနတယ္။ ႏိုုင္ငံတကာကလည္း
အကူအညီေတြေပးမယ္တကဲကဲ ေျပာေနေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာ ထိထိေရာက္
ေရာက္ဘာမွျဖစ္လာတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဘယ္လိုုျဖစ္ေနတာလဲရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ႏိုုင္ငံတကာကလည္း ျမန္မာျပည္အေျခအေနကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေန
ၾကတာပါ။ အကူအညီေပးမယ္ဆိုုၿပီး စာရင္းေပးယံုုသက္သက္၊ ေနရာဦးထား
ယံုုသက္သက္အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူတိုု႕အကူအညီေတြ အဆံုုးအရႈံး
မျဖစ္ေအာင္ စိတ္ခ်ရတဲ့အေျခအေန၊ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္
လာမွ ထိေရာက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြ ျမင္လာရလိမ့္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ အာ
မခံခ်က္ရွိလာမလဲဆိုုတာက ေျပာဖိုု႕ေစာေသးတယ္ေလ။

၀ွာ ။    ။ အမ်ိဳးသားျပန္သင့္ျမတ္ေရးတိုု႕၊ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုုးသတ္ေရးတိုု႕၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုု႕ဆိုုတဲ့ အသံေတြက အခုုတေလာေတာ္ေတာ္
ၾကားေနရတယ္။ လႈပ္ရွားမႈေတြလည္းေတြ႕ေနရတယ္။ တကယ္ပဲျမန္မာ
ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့မွာလား။ တိုုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဆႏၵေတြ တကယ္ပဲျဖစ္
လာႏိုုင္မွာလား။

ဒင္း ။    ။ အရင္ကထက္စာရင္ အလားအလာေကာင္းေတြ ျမင္လာရၿပီလိုု႕
ေတာ့ ဆိုုရလိမ့္မယ္ညီမေလး။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုတာ ရဖိုု႕
ကေတာ့ အခုုခ်ိန္မွာေျပာဖိုု႕သိပ္ေစာေသးတယ္။ ဒုုကၡသည္စခန္းေတြမွာ
ဒုုကၡသည္ေတြ ရွိေနတုုန္းပဲမဟုုတ္လား။ လက္ရွိအစိုုးရက လိုုခ်င္တဲ့ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးနဲ႕ တိုုင္းရင္းသားေတြလုုိခ်င္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မတူဘူး။ ဘယ္
ေလာက္တူေအာင္လုုပ္ႏိုုင္မလဲဆိုုတာက အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီအတြက္
အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ လုုပ္ၾကမလဲဆိုုတာလည္း ေျပာဖိုု႕ခက္
တယ္။

၀ွာ ။    ။ စစ္တပ္က အာဏာထပ္သိမ္းလိမ့္မယ္ဆိုုတဲ့ စိုုးရိမ္မႈေတြက အရွိန္
မေသေသးပါဘူး။ ဒါက ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိတယ္လိုု႕ထင္ပါသလား။ သိမ္းရင္ ဘယ္
လိုုအခ်ိန္ေလာက္ သိမ္းမယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲ။

ဒင္း ။    ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕အစဥ္အလာအရဆိုုရင္ တိုုင္းျပည္ေခ်ာက္
ကမ္းပါးထဲ က်ေတာ့မယ့္အခ်ိန္ဆိုုရင္ သိမ္းတတ္တာပဲ။ ခက္တာက ေခ်ာက္
ကမ္းပါးထဲ က် မက်ဆိုုတာ သူတိုု႕က ဘယ္လိုုေပတံနဲ႕တိုုင္းသလဲဆိုုတာ သိ
ရခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကိုုအခုုေျပာဖိုု႕ ေစာေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္
ရဦးမယ္ေပါ့ေနာ္။

၀ွာ ။    ။ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕တိုုက္ရိုုက္မပတ္သက္ဘူးဆိုုေပမယ့္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုုင္
ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္နဲ႕အတူေရာၿပီးပါလာတဲ့ကိစၥတခုုကိုု ေမးခ်င္ပါတယ္
ရွင့္။ ဟိုု...မယ္ၿပိဳင္ပြဲကိစၥပါ။

ဒင္း ။    ။ ေအာ္...ေမးပါ။ ေမးပါ။ ကိုုယ္ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးကိုု
ေစာင့္ၾကည့္တယ္ဆိုုတာ ႏိုုင္ငံေရးကိစၥတခုုထဲမဟုုတ္ပါဘူး။

၀ွာ ။    ။ ဟုုတ္ ။ ႏိုုင္ငံတကာမယ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၀င္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ျမန္မာျပည္က
မယ္ေတြ ေရကူး၀တ္စံုု၀တ္ၾကတာကိုု ႏိုုင္ငံတကာဆန္တယ္ဆိုုၿပီး ႀကိဳဆိုုတဲ့
သူေတြရွိသလိုု၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုု ထိခိုုက္တယ္ဆိုုၿပီးကန္႕ကြက္တဲ့သူ
ေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒီေရကူး၀တ္စံုုက ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း
ပါလာေတာ့မယ့္သေဘာရွိေနေတာ့ ဘယ္လိုုျဖစ္လာမယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲ။
ဒီကိစၥဟာ ႀကိဳဆိုုအပ္တဲ့ကိစၥလား။ ႀကိဳတင္ တားဆီးရမယ့္ကိစၥလား။ ဆရာ့
အျမင္ကိုု သိပါရေစ။

ဒင္း ။    ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ ဖုုံးထားတာၾကာၿပီ။ ဖံုုးထားေတာ့ ကြယ္ေန
တာေပါ့။ အလွကိုု မျမင္ရဘူးေပါ့။ အခုုေဖၚလာၾကေတာ့ သူတိုု႕ရဲ႕အလွေတြ
ကိုု ျမင္ၾကရၿပီ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈက ဖံုုးထားအုုပ္ထားတာကိုု အားေပးတဲ့ယဥ္
ေက်းမႈလားဆိုုတာ ျပန္ၿပီးေမးရမယ့္ကိစၥ။ ျပန္လည္စမ္းစစ္ရမယ့္ကိစၥ။ အဲ့..
ေဖၚတိုုင္းလည္း မေကာင္းျပန္ဘူး။ အေဖၚလြန္လိုု႕ မျမင္အပ္တာေတြ ျမင္ရရင္။
မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ကုုန္လိမ့္မယ္။ မေပၚ့တေပၚေလးပဲ ေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။
အဲဒီအဆင့္ကိုုေရာက္ရင္ အေတာ္ဟုုတ္ၿပီလိုု႕ဆိုုရမယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုတာက
ေျပာင္းလဲေနတဲ့အရာ မဟုုတ္လား။ ဒီေန႕ေခတ္ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ဖုုံး
တာဖိတာေတြကိုု မႀကိဳက္ေတာ့ဘူးဆိုုရင္ေတာ့ ေရကူး၀တ္စံုုေတြအေရာင္းသြက္
လာႏိုုင္တာေပါ့။ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ဘယ္ကိုုသြားေနသလဲဆိုုတာ ယဥ္
ေက်းမႈရႈေထာင့္က ေျပာဖိုု႕အခုုအခ်ိန္မွာ ခက္ေသးတယ္။ အစိုုးရေခါင္းေဆာင္
ေတြက ေခါင္းေပါင္းေတြေပါင္း၊ ခ်ိတ္ထမီေတြ ၀တ္ေနတဲ့ေခတ္ဆိုုေတာ့ သူတိုု႕
က ဖုုံးတာဖိတာ ႀကိဳက္ပံုုရတယ္။ ေခတ္လူငယ္ေတြကေတာ့ အိုုက္လိုု႕ထင္ပါရဲ႕
သိသိသာသာေဖၚလာၾကတယ္။ မၾကာခင္အနာဂတ္မွာ ျမန္မာေတြဘယ္ေလာက္
အထိ ဖုုံးၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ေဖၚလာမလဲဆိုုတာ စိတ္၀င္တစားနဲ႕ ေစာင့္
ၾကည့္ရမယ့္ကိစၥပဲ။

၀ွာ ။    ။ ဆရာက ေစာေနေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည္ရဦးမယ္ဆိုုတာပဲ ေျပာတယ္
ေနာ္။ ဆရာကသာ ေစာေနတာ။ တိုုင္းျပည္အေျခအေနက မ်က္ျဖဴဆိုုက္ေနၿပီ
ဆရာရဲ႕။

ဒင္း ။    ။ ဒါက တကယ့္ အရွိတရားပဲ ညီမေလးရယ္။ သိပ္ၿပီး စိတ္မေစာပါနဲ႕
အဟင္း ဟင္း ။ ဒါနဲ႕စကားမစပ္။ အခုုအေမးအေျဖလုုပ္တာက ဘယ္ေန႔သတင္း
စာထဲ ပါလာမွာလဲ။ ေစာင့္ၿပီးဖတ္ရေအာင္လိုု႕။

၀ွာ ။    ။ မသိေသးဘူးရွင့္။ သမီးတိုု႕အယ္ဒီတာက ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ဆိုုတဲ့အေပၚမွာ
မူတည္ပါတယ္။ ဆရာေျပာတဲ့အတိုုင္း အေျခအေနအားလံုုးက ေစာင့္ၾကည့္ရဦး
မယ္။ ေျပာဖိုု႕ကေစာေနေသးတယ္ဆိုုတာက လူတိုုင္းသိေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနေတာ့
အယ္ဒီတာက ႀကိဳက္မယ္ မထင္ဘူး။ ေသေတာ့ မေသခ်ာဘူးေနာ္။ သူ႕ရဲ႕သေဘာ
ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေျပာလိုု႕မရေသးဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္
ရမွာေပါ့ဆရာရယ္။ အဟင့္..အင့္အင့္.။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Friday, September 20, 2013

ေမွ်ာ္ေတာ္ေယာင္မဲခိုုးတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့။ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိုု ေမွ်ာ္။ ဟီလာ
ရီၿပီးေတာ့ အိုုဘားမားကိုု ေမွ်ာ္။ ဖူကူယားမားနဲ႕ေဂ်ာ့ခ်္ဆိုုးရိုုးစ္ကိုု ေမွ်ာ္။
ၿဗိတိသွ်မ်က္ႏွာျဖဴေတြကိုု ေမွ်ာ္။ အေမဂ်ီးစုုရဲ႕ ျပည္ပခရီးစဥ္ေတြကိုု ေမွ်ာ္။
မင္းကိုုႏိုုင္တိုု႕အုုပ္စုုကိုု ေမွ်ာ္။ ဇာဂနာကိုု ေမွ်ာ္။ ဗိုုလ္လိုုမႈတ္တဲ့ ဆရာေတာ္
ဖ်ားကိုု ေမွ်ာ္။ ဒူးေပၚေပါင္ေပၚ မယ္ၿပိဳင္ပြဲကိုု ေမွ်ာ္။ ျပည္ေတာ္ျပန္ ကိုုကိုု
မမေတြကို ေမွ်ာ္။ မဲခိုုးၿပီးအႏိုုင္ရတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကိုု ေမွ်ာ္။

အိုုးနင္းခြက္နင္း ျပည္ပအသံလႊင့္သတင္းေတြကိုု ေမွ်ာ္။ ကိုုကာကိုုလာနဲ႕ 
မကၠေဒၚနလ္စ္ကိုု ေမွ်ာ္။ ေနျပည္ေတာ္သတင္းရပ္ကြက္ကိုု ေမွ်ာ္။  ဘုုန္းႀကီး
ေလးရဲ႕ ကုုလားမုုန္းတရားေတြကိုု ေမွ်ာ္။ သမၼတဂ်ီးရဲ႕ ေမတၱာ၊ေစတနာကိုု 
ေမွ်ာ္။ ဘုုမသိ ဘမသိနဲ႕ မိုးသီးဇြန္ကိုုေမွ်ာ္တဲ့သူက ေမွ်ာ္။ ေရာင္ႀကီးေဗြကိုု 
ေမွ်ာ္တဲ့သူက ေမွ်ာ္။ စစ္ဗိုုလ္တမတ္သားကိုု ေမွ်ာ္တဲ့သူက ေမွ်ာ္။ ကုုလသ
မဂၢ၊ ဗကပနဲ႕ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ကိုု ေမွ်ာ္တဲ့သူက ေမွ်ာ္။ 

၂၀၁၁ၿပီးတဲ့အခါ ၂၀၁၅ကိုု ေမွ်ာ္။ NLD ဆယ္ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕အႏိုုင္ရေရးကိုု
ေမွ်ာ္။ အေမဂ်ီးစုုကေန သမၼတဂ်ီးစုုျဖစ္လာမယ့္အေရးလည္း ေမွ်ာ္။ ၂၀၁၅
မွာ (ထံုုးစံအတိုုင္း) အဆင္မေျပရင္လည္း ၂၀၂၀လာလိမ့္ဦးမယ္။ ေမွ်ာ္။
ရွစ္ေလးလံုုး။ ကိုုးေလးလံုုးတိုု႕လိုု ေခၚလိုု႕ေကာင္း၊ ေမွ်ာ္လိုု႕ေကာင္းတဲ့
၂၀၂၀လာပါလိမ့္ဦးမယ္။ ေမွ်ာ္လက္စနဲ႕ ဆက္ၿပီးေမွ်ာ္။ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး
ေမွ်ာ္။

စစ္ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြက အရပ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္လာေတာ့ ပိုုၿပီးေမွ်ာ္လိုု႕
ေကာင္း။ ေမွ်ာ္ရတာလည္း ေပ်ာ္ဖိုု႕ေကာင္း။ စစ္အစိုုးရကေန အရပ္သားအစိုုး
ရေျပာင္းခဲ့ၿပီ။ မယံုုႏိုုင္ေလာက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြလုုပ္ေနၾက။ ေခါင္း
ေဆာင္ေတြရဲ႕ေျပာပံုုဆိုုပံုုေတြအရ အမ်ိဳးသားတင္မက အမ်ိဳးသမီးေတြပါ ျပန္
လည္သင့္ျမတ္ေတာ့မယ့္ အခါသမယႀကီး မၾကာမီလာမည္လိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ရ။
စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ တကယ္ ၿပီးသြားၿပီလိုု႕ေမွ်ာ္လင့္ရ။ မေသခင္ ဒီမိုုကေရ စီေခတ္နဲ႕ႀကံဳလိမ့္မယ္လိုု႕ေမွ်ာ္လင့္ရ။

ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးလည္း အျမစ္ျပတ္ေတာ့မယ္လိုု႕ေမွ်ာ္လင့္ရ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု
ေနလိုု၊ လလိုု မ်ိဳးဆက္တခုုၿပီးတခုု လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး ေမွ်ာ္ခဲ့ရ။ စိန္ေအာင္မင္း
တိုုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု မရမက (အတင္းအဓမၼ) လုုပ္ေနၾကပံုုရ။ ေမွ်ာ္လင့္ရ က်ိဳးနပ္မယ့္ကိန္းလိုု႕ေမွ်ာ္လင့္ရ။

လူေသတဲ့အခါ မင္းသားေက်ာ္သူကိုု ေမွ်ာ္ရ။ မီးပ်က္တဲ့အခါ အေမရိကန္မီးစက္
ႀကီးကိုု ေမွ်ာ္ရ။ အလုုပ္လိုုတဲ့အခါ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုုကိုု ေမွ်ာ္ရ။ ေငြျပတ္တဲ့အခါ
ျပည္ပက အမ်ိဳးေတြကိုု ေမွ်ာ္ရ။ ေရႀကီး၊ မီးေလာင္တဲ့အခါ ျပည္တြင္းျပည္ပအလွဴ
ရွင္ေတြကိုု ေမွ်ာ္ရ။ တိုုင္းျပည္က ဆင္းရဲေတာ့ ဟိုုလူကူႏိုုး၊ ဒီလူကယ္ႏိုုး အရပ္
ဆယ္မ်က္ႏွာ ေမတၱာပိုု႕သလိုု အမ်ိဳးမ်ိဳးေမွ်ာ္ရ။

ေခါင္းေဆာင္ေတြက စိတ္မခ်ရေတာ့ ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြကိုု ေမွ်ာ္ရ။ အင္တာ
နက္ျမန္မွ တိုုင္းျပည္တိုုးတက္မယ္ဆိုုေလေတာ့ အဲဒီအင္တာနက္ႀကီးျမန္မယ့္
အေရးလည္း ေမွ်ာ္ရ။ လြတ္လပ္လာတယ္ဆိုုေပမဲ့လည္း ပိုုၿပီးလြတ္လပ္မယ့္
အေရးကိုု ေမွ်ာ္ရ။ ရန္ကုုန္နဲ႕စကၤာပူ တူလာမယ့္အေရးလည္း ေမွ်ာ္ရ။

ေမွ်ာ္ေနယံုုနဲ႕ မၿပီး။ ေမွ်ာ္တဲ့အတိုုင္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီးအေကာင္အထည္
ေဖၚဟဲ့လိုု႕ ခ်စ္တီးေခါင္းသမ္းရွာခိုုင္းသူမ်ား အသက္ရွည္က်န္းမာေအာင္လည္း
ေမွ်ာ္ရ။ ဘာအကူအညီမွ မေပးရင္ေတာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြပဲဆက္ေပးေနဖိုု႔
ေမွ်ာ္ရ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Tuesday, August 20, 2013

ေခါက္ဆြဲ၀ါဒီ


ခရစ္ေတာ္မေပၚမီ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ရာခန္႕ကတည္းက ကမၻာေျမေပၚသိုု႕ေခါက္ဆြဲ
မ်ား ႀကိဳတင္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္ေတာ္၊ ေဂါတမဗုုဒၶႏွင့္ တမန္ေတာ္ မိုုဟာ
မက္တိုု႕ထက္ေစာလွ်င္စြာ မဟာေခါက္ဆြဲ ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ ထိုုဘုုရားရွင္မ်ား
ေခါက္ဆြဲစားဖူးခဲ့ၾကသလားဟူေသာေမးခြန္းအတြက္ ခိုုင္မာေသာသက္ေသ
အေထာက္အထားမ်ား ရွာမေတြ႕ပါ။ သိုု႕ေသာ္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုပ္မ်ားကို ၎
တိုု႕လံုုး၀မစားခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေသခ်ာသည္။

ေခါက္ဆြဲေပၚေပါက္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၾကာေသာအခါမွ ေခါက္ဆြဲေျခာက္
ထုုပ္မ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုပ္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံမွ အစျပဳသည္
ဆိုုေသာ္ညား ဖန္တီးသူမွာ မဟာတရုုတ္ပင္ျဖစ္ေလသည္။ ထိုုင္၀မ္ျပည္သား ၀ူပိုုင္းဖူ
ဆိုုသူက ၁၉၅၈ခုုႏွစ္၌ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ဖန္တီး၍ ကမၻာကိုုျဖန္႕ခဲ့သည္။ ဘုုရားသခင္
မ်ားသည္ ေခါက္ဆြဲအစိုုႏွင့္ေရာ အေျခာက္ႏွင့္ပါ လြဲခဲ့ရွာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

ေခါက္ဆြဲကိုု မူလက ဂ်ံဳျဖင့္ျပဳလုုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေနာက္ပိုုင္းတြင္ ဆန္ေခါက္ဆြဲ၊
ပန္းဂ်ံဳေခါက္ဆြဲ စသည္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ေခါက္ဆြဲအမ်ိဳးအစားမ်ားေပၚထြက္
လာခဲ့သည္။ ပထမဦးဆံုးဖန္တီးလိုက္သည့္ေခါက္ဆြဲ၏ ပံုုစံ၊ အရြယ္အစားႏွင့္ အေရာင္
အေသြးကိုု သမိုုင္းမွတ္တမ္းမ်ား၌ ရွာမေတြ႕။ မူလက တရုုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသာ ေခါက္ဆြဲ
ကိုုတီထြင္၍ စားသံုုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ႏွင့္ခ်ီၾကာၿပီးသကာလ ယခုု
အခါ၌ကား မဟာေခါက္ဆြဲသည္ ကမၻာ့အစားအစာလံုုးလံုုးျဖစ္လာခဲ့ေခ်ၿပီ။ ေနရာ
ေဒသအလိုုက္ ေခါက္ဆြဲကိုု အေရာင္အေသြးမ်ိဳးစံုု၊ ပံုုစံမ်ိဳးစံုု၊ ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္းမ်ိဳး
စံုုျဖင့္ ႏိုုင္ငံတကာအလိုုက္ စားသံုုးေနၾကၿပီ။

ေခါက္ဆြဲကိုုဖန္ဆင္းခဲ့ေသာ တရုုတ္ျပည္တြင္ ေခါက္ဆြဲျပတိုုက္ဟူ၍မရွိေသးေသာ္
လည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္၏ဖခင္ ၀ူပိုုင္းဖူ (ဂ်ပန္အမည္ မိုုမိုုဖူးကုု အန္ဒိုု)က ဂ်ပန္ျပည္
အိုုဆာကအရပ္၌ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ျပတိုုက္ကိုု ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ဒုုတိယကမၻာစစ္
ေနာက္ပိုုင္း ကမၻာအရပ္ရပ္၌ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား အေျမာက္အမ်ားေပၚထြန္းလာသည္
ႏွင့္အတူ ေခါက္ဆြဲခ်စ္သူမ်ား အခ်ိန္တိုုတိုုအတြင္း အလြယ္တကူစားသံုုးႏိုုင္ရန္ ေခါက္
ဆြဲေျခာက္ထုုပ္မ်ား၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဗူးမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ ယခုုေခတ္တြင္
ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုပ္ကိုု မစားဖူးသူဟူ၍ မရွိသေလာက္ရွားပါးခဲ့ၿပီ။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာအလိုုက္ အရသာမ်ိဳးစံုု၊ ပံုုစံမ်ိဳးစံုုျဖင့္ထုုတ္လုုပ္
ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ အသားငါးတိုု႕ျဖင့္တြဲဖက္စားသံုုးရန္သာမက၊ သတ္သတ္လြတ္သမားမ်ားအတြက္ပါ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အထုုပ္မ်ား၊ဗူးမ်ားကိုုဖန္တီး
လာၾကသည္။ ေခါက္ဆြဲႀကိဳက္သူမ်ား ဆိုုင္သိုု႕သြား၍စားရန္ မလိုုအပ္ေတာ့ေပ။
လုုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ဗူးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုုင္ဆိုုင္ ႏွစ္ပါးသြားေနၾက
သူမ်ား ႏိုုင္ငံတကာအလိုုက္ရွိေနၾကၿပီ။ ထမင္းႏွင့္ဟင္းကိုု အလြယ္တကူမခ်က္ႏိုုင္
သူမ်ားအတြက္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္သည္ မရွိမျဖစ္ လက္စြဲေတာ္ဟင္းလွ်ာတပါးျဖစ္
ေနေခ်ၿပီ။

ေတာင္ကိုုရီးယားျပည္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အေရာင္းဆိုုင္မ်ားတြင္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ
ေခါက္ဆြဲေျခာက္အထုုပ္၊ ဗူးမ်ားကိုု၀ယ္ယူၿပီး ဆိုုင္အတြင္း တထိုုင္တည္းစားသံုုးႏိုုင္
ရန္အလိုု႕ငွာ ေရေႏြး၊ မိုုက္ခရိုုေ၀့ဗ္စက္မ်ားကိုု အဆင္သင့္စီစဥ္ေပးထားသည္။
ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု စြဲစြဲၿမဲၿမဲစားသံုုးသူအေျမာက္အမ်ားကိုု အာရွႏိုုင္ငံမ်ား၌ အထူး
သျဖင့္ေတြ႕ႏိုုင္သည္။ ဂ်ပန္၊ ကိုုရီးယား၊ တရုုတ္ႏွင့္ထိုုင္းႏိုုင္တိုု႕၌ ေခါက္ဆြဲေျခာက္
ကိုု အားထား၍ စားသံုုးသူမ်ား အထူးမ်ားျပားေလသည္။

ျမန္မာတိုု႕သည္လည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္ႀကိဳက္သူမ်ားစာရင္းတြင္ သြင္း၍ ရႏိုုင္သည္။
ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု ျမန္မာမႈျပဳ၍ ေပ်ာ္ရႊင္ႏွစ္ခ်ိဳက္စြာ စားသံုုးၾကသူမ်ားႏွင့္လည္းဆံုု
ဖူး၏။ ဂ်ပန္ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု အံုုးႏိုု႕၊ သၾကား၊ ၾကက္သြန္နီစသည္တိုု႕ထည့္ေရာၿပီး
အံုုးႏိုု႕ေခါက္ဆြဲအျဖစ္ မိနစ္ပိုုင္းအတြင္း ဖန္ဆင္းကာစားသံုုးသူ၊ ကိုုရီးယားေခါက္ဆြဲ
ေျခာက္ကိုု မုုန္ညွင္းရြက္၊ ၾကက္ဥ၊ ပဲငါးပိမ်ားထည့္၍စားသံုုးသူ၊ ထိုုင္းေခါက္ဆြဲေျခာက္
အတြင္း ကန္စြန္းရြက္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ နံနံပင္၊ ျငဳပ္သီးစိမ္းမ်ားထည့္၍ စားသံုုးသူ စသျဖင့္ စိတ္ကူးတည့္ရာတိုုးခ်ဲ႕ဖန္တီးၿပီး ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကိုု ခံုုမင္ႏွစ္သက္ၾကသည့္ျမန္မာ
ျပည္သားမ်ား အေတာ္မ်ားမ်ားရွိ၏။

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုုတ္လုုပ္ေသာစက္ရံုုမ်ားသည္ အာရွတြင္သာမက အေနာက္ႏိုုင္ငံ
မ်ား၌လည္း ရွိေနၾကၿပီ။ အေနာက္တိုုင္းသားမ်ားကလည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားကိုု
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေနၾကၿပီ။ ေခါက္ဆြဲကိုုဖန္တီးခဲ့ေသာ မဟာတရုုတ္ႀကီးသည္ သူ၏
ေခါက္ဆြဲ ကမၻာႀကိဳက္အစားအစာျဖစ္လာလိမ့္မည္ကိုု ရိပ္မိခဲ့ပါရဲ႕လား။ ယေန႕
တရုုတ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ မဟာေခါက္ဆြဲ၏ မူလဘူတေျမတြင္ ေနထိုုင္ရွင္သန္ရသျဖင့္
ေခါက္ဆြဲဂုုဏ္ေမာက္မႈမ်ား ရွိ မရွိမေသခ်ာ။ ေခါက္ဆြဲစတင္ဖန္တီးခဲ့ရာအရပ္ကိုု
အျမတ္တႏိုးျဖင့္ ဂုုဏ္ျပဳမႈမ်ားလည္းရွိဟန္မတူ။ တရုုတ္အလံတြင္ ၾကယ္မ်ားအစား
ေခါက္ဆြဲဖတ္မ်ားကိုု ထည့္သြင္းရန္ စိတ္ကူးမိသူမ်ား တရုုတ္ျပည္တြင္ ဘယ္ႏွစ္ဦး
ရွိႏိုုင္သနည္း။ ( ျမန္မာျပည္တြင္ စပါးထြက္သျဖင့္ ဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္က စပါးႏွံမ်ား
အလံေပၚ၌ တလြင့္လြင့္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ )

ျမန္မာ့ေဘာ္လံုုးေလာကတြင္ ေခါက္ဆြဲစားသည္ ဟူေသာေ၀ါဟာရထြန္းကားခဲ့ဖူး၏။
ထိုုေခါက္ဆြဲသည္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မဟုုတ္။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ျဖစ္၏။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္
စားျခင္းဟူသည္မွာ ယခင္ေခတ္အခါက ေငြေၾကးအေတာ္အတန္သံုုးႏိုုင္သူတိုု႕သာ
လုုပ္ၾကေသာကိစၥျဖစ္၏။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ကိုု တရုုတ္လူမ်ိဳးမ်ားေရာင္းခ်ေသာ စား
ေသာက္ဆိုုင္တြင္ အက်အနမွာယူစားေသာက္ျခင္းမွာ ေငြရႊင္ေသာသူမ်ားသာ လုုပ္
ေလ့ရွိၾကသည္။ ႏိုုင္ေအာင္မကန္နဲ႕ ေခါက္ဆြဲေႂကြးမယ္ဟူေသာ မက္လံုုးေၾကာင့္
ေခါက္ဆြဲစားခ်င္ေဇာျဖင့္ အရႈံးေပးခဲ့သည့္ ေဘာ္လံုုးသမားမ်ားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္သာ
ေခါက္ဆြဲႏွင့္ေဘာ္လံုုး ျမန္မာျပည္၌ ေရာေႏွာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ငယ္စဥ္အခါက အေပါင္းအေဖၚမ်ားႏွင့္ ကစားၾကေသာအခါ ေခါက္ဆြဲစားမလားဟုု
အေမးခံခဲ့ရဖူး၏။ စားမယ္ဟုု ခပ္ျမန္ျမန္ေျဖမိသည့္အခါ ေခါင္းကိုု ေဂါက္ကနဲေခါက္
ၿပီး ဆံပင္ကိုု ဆတ္ကနဲဆြဲတာ ခံခဲ့ရဖူးေလသည္။ အေၾကာင္းသိသြားေသာအခါ
ေခါက္ဆြဲစားမလား ေမးလာလွ်င္ မစားခ်င္ဘူးဟူ၍သာ ေျဖေတာ့၏။ သိုု႕ေသာ္
ယေန႕အထိ ေခါက္ဆြဲကိုု စြဲစြဲၿမဲၿမဲႀကိဳက္ႏွစ္သက္ဆဲ၊ စားသံုုးေနဆဲျဖစ္၏။ ခ်စ္ဇနီး
သည္လည္း ေခါက္ဆြဲကိုု အရူးအမူးစြဲလန္းသူျဖစ္သည္။ ေခါက္ဆြဲသည္ သူ၏ထမင္း
ျဖစ္သည္ ဟူသတတ္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Friday, July 12, 2013

ေခ်ာက္ကမ္းပါး ေရာင္း၀ယ္ေရးအာဏာသိမ္းဖိုု႕ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေကာင္းေကာင္းလိုုတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့
ဆယ္စုုႏွစ္ေတြအတြင္း ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ အေရာင္းအ၀ယ္အေတာ္
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အခုုလည္းျပည္တြင္းျဖစ္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြတင္မက၊
ျပည္ပက မွာယူတင္သြင္းမယ့္ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ၊ ျပည္ပက တိုုက္ရိုုက္
ရင္းႏွီးျမႈတ္ႏွံမယ့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ ေစ်းကြက္မွာ အေတာ္ေခ်ရႈပ္ေန
ၾကတယ္။ တရုုတ္ျပည္လုုပ္ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြ ဟိုုတေလာက ေစ်း
ေကာင္းခဲ့ေပမယ့္ ေနျပည္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေစ်းကြက္၀င္ဖ်က္
လိုု႕အေရာင္းအ၀ယ္ေအးသြားတယ္။

ေပါေခ်ာင္ေကာင္း ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြလည္း ေနရာအႏွံ႕မွာေတြ႕ရတယ္။
လမ္းေဘးမွာ ခ်ေရာင္းတဲ့သူ။ ေခါင္းရြက္ဗန္းေပၚတင္ၿပီး ေအာ္ေရာင္းတဲ့သူ။
လက္ကမ္းစာေစာင္ေ၀ၿပီးေရာင္းတဲ့သူ စသျဖင့္ ပံုုစံမ်ိဳးစံုုနဲ႕ေခ်ာက္ကမ္းပါး
ေတြေရာင္းေနတယ္။ ေခတ္မီသြားေအာင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးအေရာင္းအ၀ယ္
မလုုပ္ခ်င္ဘူးလား။

ေခ်ာက္ကမ္းပါးအမွတ္ ၇၈၆နဲ႕အၿပိဳင္ ေလလံတင္ေနတာကေတာ့ ေခ်ာက္
ကမ္းပါးအမွတ္ ၆၉၆။ အထူးေလွ်ာ့ေစ်းနဲ႕ေရာင္းေနၾကတဲ့အထဲမွာ ရိုုဟင္
ဂ်ာက ထိပ္ဆံုုးက။ ေမာ္စကိုုနဲ႕ၿပံဳ႕ယမ္းတိုု႕ကလည္း အေရာင္းအ၀ယ္
ျမန္ျမန္ျဖစ္ေစခ်င္ပံုုရတယ္။ လက္သိပ္ထိုုးေရာင္းတဲ့သူေတြနဲ႕ အလုုပ္ျဖစ္
ေအာင္ ပြဲစားရွာေနတယ္။ လယ္သိမ္းယာသိမ္း ေခ်ာက္ကမ္းပါးကုုန္စည္ဒိုုင္
မွာ လူအေတာ္စည္တယ္ဆိုုေပမယ့္ တကယ္တမ္း အေရာင္းအ၀ယ္သိပ္
မျဖစ္လွဘူး။

တပ္မေတာ္သာအမိ ေခ်ာက္ကမ္းပါးကုုမၺဏီလီမီတက္ကေတာ့ ေရာင္းသမွ်
၀ယ္ခ်င္ေနတယ္။ ေခတ္ပ်က္သူႂကြယ္မ်ားသမ၀ါယမကလည္း ေစ်းကြက္ကိုု
ထိမ္းထားတယ္။ မ်က္မျမင္ခြပ္ေဒါင္းစင္ဒီကိတ္ကလည္း ရသေလာက္ေစ်းနဲ႕
ထိုုးေရာင္းေနတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနတာ
ကိုု ေစ်းကစားသူေတြနဲ႕ ေစ်းကြက္ေလ့လာအကဲခပ္ေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳးပံုုေဖၚေျပာ
ဆိုုေနၾကတယ္။ အေကာင္းျမင္တဲ့သူ၊ အဆိုုးျမင္တဲ့သူ၊ မဆိုုးမေကာင္းျမင္တဲ့သူ၊
ဒီလူေတြအကုုန္လံုုးကိုု ကာလေပၚမီဒီယာေတြက ဗ်ဴးႀကီးဗ်ဴးငယ္အသြယ္သြယ္
နဲ႕ ေဖၚျပေနၾကတယ္။ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေစ်းကြက္ အတက္အက်ကိုုလည္း အြန္
လိုုင္းလူမႈကြန္ယက္ေတြကေန ႏိုုင္ငံတကာအလိုုက္ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီေဖၚျပ
ေပးေနတယ္။

ေစ်းေကာင္းလည္းရ၊ ၀ယ္လက္လည္း ႀကိဳက္မယ့္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေကာင္းဆိုု
တာက ေရႊလိုုရွားတဲ့အရာမ်ိဳးေတာ့ မဟုုတ္လွဘူး။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေခ်ာက္
ကမ္းပါးေကာင္းေတြ ေပါပါတယ္။ အေရာင္းအ၀ယ္မတည့္ေသးတာ တခုုပဲ။
အေရာင္းအ၀ယ္တည့္ေအာင္ ဘယ္လိုုလုုပ္မလဲဆိုုတဲ့အုုပ္စုုနဲ႕ ေခ်ာက္ကမ္းပါး
ေတြ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ရင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုုက္ပ်က္စီးမယ္ဆိုုတဲ့အုုပ္စုု
အားၿပိဳင္ေနတဲ့ကာလလိုု႕ဆိုုရမယ္။

ေခ်ာက္ကမ္းပါးေတြကိုု ေရာင္းကုုန္ပစၥည္းအျဖစ္ကေန အပမ္းေျဖပန္းၿခံအျဖစ္
အသြင္ေျပာင္းႏိုုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ဖိုု႕ လႊတ္ေတာ္က အမ်ိဳးသမီးအိမ္
သာမွာ တီးတိုုးေျပာဆိုုမႈတခ်ိဳ႕ေတာ့ရွိေနၿပီ။ လြဲေခ်ာ္မႈက အိမ္သာတက္ရင္း
အပ်င္းေျပေျပာရမယ့္စကားေတြကိုု လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အေလးအနက္
ေျပာဆိုုေနၾကတာပဲ။

လႊတ္ေတာ္က အမ်ိဳးသားအိမ္သာတခုုရဲ႕အတြင္းနံရံမွာ မင္နီနဲ႕ေရးထားတဲ့
အဆိုုအမိန္႕လိုုလိုု၊ မွတ္ခ်က္လိုုလိုု၊ သေဘာတရားလိုုလိုု စာစုုတခုုကိုုေဖၚျပ
ေပးလိုုက္ပါတယ္။

“ ေခ်ာက္ကမ္းပါးေစ်းကြက္ ကြယ္ေပ်ာက္ဖိုု႕ဆိုုတာက ပညာေရးနဲ႔ဆိုုင္တယ္။
ပညာေရးဆိုုတာက ေန႕ခ်င္းညခ်င္းထူေထာင္လိုု႕ရတာမ်ိဳးမဟုုတ္ဘူး။ မ်ိဳး
ဆက္နဲ႕ခ်ီၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ပ်ိဳးေထာင္ရတာ။ လြယ္လြယ္နဲ႕ျဖစ္ေၾကးဆိုုရင္
ငါသမၼတျဖစ္တာ ၾကာၿပီ ”

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Thursday, June 20, 2013

မီးခိုုး


တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႕
မတည္ၿငိမ္တာေတြကိုု ထိန္းထား ။

မေသခ်ာတာေတြပဲရွိတယ္ဆိုုတာ
ေသခ်ာတယ္ ။

ငါတိုု႕အတြက္ သူတိုု႕ေသေပးရ ။

အရင္က အေရးႀကီးခဲ့တာေတြ
အခုု အေရးမႀကီးေတာ့ပါ ။

ဒီကိစၥမွာ
အရွင္ဘုုရားလည္း တာ၀န္ရွိတယ္
ထာ၀ရဘုုရားလည္း တာ၀န္ရွိတယ္
ယာယီဘုုရားလည္း တာ၀န္ရွိတယ္
တာ၀န္ရွိတဲ့သူလည္း တာ၀န္ရွိတယ္
တာ၀န္မရွိတဲ့သူလည္း တာ၀န္ရွိတယ္
ငါကိုုယ္ေတာ္ျမတ္လည္း တာ၀န္ရွိတယ္ ။

ဘာကိုုမွ ယံုုၾကည္လို႔မရဘူးဆိုုတာ
ယံုုထား ။

ေနာက္ဆံုုးေတာ့
နားထဲမွာ မီးခိုုးေတြအူၿပီး က်န္ခဲ့တယ္ ။

(ရုုပ္ပံု ။ ဂူဂယ္ )