Saturday, September 28, 2013

ေစာေနေသး၍ ေစာင့္ၾကည့္ဦးမည္


အလွမယ္တျဖစ္လဲ သတင္းေထာက္မေလး မဟ၀ွာက ျမန္မာ့အေရးကိုု 
စူးစူး၀ါး၀ါးေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနသူ ဦးဟိုုဒင္း ျမန္မာျပည္ျပန္လာခိုုက္ 
သီးသန္႕ေတြ႕ဆံုုၿပီး ေမးလားျမန္းလားလုုပ္ထားသည္မ်ားကိုု ေကာက္
ႏႈတ္ကာ စုုစည္း၍ ေဖၚျပလိုုက္ပါသည္။ (ဘမါ့ႆံေဒၚစင့္)
                                                            
၀ွာ ။    ။ ျမန္မာျပည္က အေျပာင္းအလဲေတြက စိတ္လႈပ္ရွားဖိုု႕သိပ္ေကာင္း
တယ္ေနာ္။ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ကေန ဒီမိုုကေရစီေခတ္ဆီကိုု ဦးတည္ေရြ႕
လွ်ားေနၿပီလိုု႕ေသခ်ာေပါက္ေျပာလိုု႕ရၿပီလားရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ဒီကိစၥက ေျပာဖိုု႕ေစာပါေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္အေျခအေန
ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနေသးတယ္ေလ။ အခုုအခ်ိန္မွာ ဘယ္ကိစၥမွ ေသေသခ်ာ
ခ်ာမေျပာႏိုုင္ေသးဘူး။

၀ွာ ။    ။ အန္တီ...အဲ့....အေမ...အဲ့..အဲ့....ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ သမၼတျဖစ္
လိမ့္မယ္လိုု႕ထင္ပါသလား။

ဒင္း ။    ။ ဒါက လက္ရွိအုုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြရဲ႕အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ သူတိုု႕
သေဘာကလည္း ေျပာရခက္တယ္ မဟုုတ္လား။ မျဖစ္ဘူးလိုု႕လည္း မေျပာ
ႏိုုင္ဘူး။ ျဖစ္မယ္လိုု႕လည္း အာမ မခံႏိုုင္ဘူး။ ေျပာဖိုု႕နည္းနည္းေစာေနေသး
တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုုကိုု ဘယ္လိုုလုုပ္ၾကမလဲဆိုုတာ အရင္ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္
ညီမေလး။

၀ွာ ။    ။ ဖြဲ႕စည္းပံုုကိုု ျပင္မယ္ဆိုုတဲ့အုုပ္စုု။ ဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္ေရးမယ္ဆိုု
တဲ့အုုပ္စုုနဲ႕ ျပင္စရာမလိုုဘူးဆိုုတဲ့အုုပ္စုုေတြရွိေနပါတယ္။ ဘာေတြျဖစ္
လာမယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲရွင့္။

ဒင္း ။    ။ အေရးႀကီးတာက ကိုုယ့္မွာ အာဏာဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ အာ
ဏာကိုု အသံုုးခ်ႏိုုင္စြမ္း ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုုတာပဲ။ ျပင္ခ်င္တဲ့သူပဲျဖစ္
ျဖစ္ ဖ်က္ၿပီးအသစ္ျပန္ေရးခ်င္တဲ့သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အာဏာမရွိရင္ အလကားပဲ။
လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးအေျခအေနမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုုဆိုုတာ အာဏာရွိသူ ပိုုင္
တဲ့အရာ။ အာဏာပိုုင္ရဲ႕သေဘာအတိုုင္း ျဖစ္မွာပဲ။ ဆိုုေတာ့ကာ ဘယ္
အုုပ္စုုက အာဏာကိုု ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားရေအာင္ယူႏိုုင္သလဲဆိုုတဲ့
အေပၚမွာမူတည္တယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုုဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆိုုတာ အခုုခ်ိန္မွာ 
မေျပာႏိုုင္ေသးဘူး။

၀ွာ ။    ။ သမၼတႀကီးနဲ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႀကီးတိုု႕အၾကား သေဘာထားကြဲ
လြဲမႈေတြက ထင္သာျမင္သာျဖစ္လာေနတာေတြကိုု သတိထားမိမွာေပါ့ေနာ္။
ဒီအေျခအေနေတြက လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးကိုု ဘယ္လိုုအက်ိဳးသက္ေရာက္
မႈေတြျဖစ္ႏိုုင္မယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနမွာေတာ့ ထူးထူးျခားျခားအက်ိဳးသက္
ေရာက္မႈေတြ မေတြ႕ရေသးဘူး။ ဒီထက္ဆက္ၿပီး သေဘာထားေတြပိုုကြဲလာ
မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ႏိုုင္ငံေရးအရရိုုက္ခတ္မႈေတြ ထင္သာျမင္သာရွိလာႏိုုင္တယ္။
လက္ရွိအေနအထားအရေတာ့ ေျပာဖိုု႕ေစာပါေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမွာ
ပါ။

၀ွာ ။    ။ သံဃာေတာ္ေတြ ႏိုုင္ငံေရးမွာပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကတာ ျမန္မာျပည္
အတြက္ ေကာင္းတယ္လိုု႕ယူဆပါသလားရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးလႈပ္ရွားမႈကာလကတည္းက သံဃာေတာ္ေတြ
ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕တိုုက္ရိုုက္ ပတ္သက္လာခဲ့ၾကတယ္ေလ။ ႏိုုင္ငံတကာမွာလည္း
သာသနာေရးဘက္ကပုုဂၢိဳလ္ေတြ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ ေတာက္ေလွ်ာက္ပတ္သက္ခဲ့
ၾကတာပဲ။ ခရစ္ယန္ကိုုပဲ ၾကည့္မလား။ မူဆလင္ကိုုပဲ ၾကည့္မလား။ ဗုုဒၶဘာ
သာမွာဆိုုရင္လည္း တိဘက္ဘုုန္းေတာ္ႀကီး ဒလိုုင္းလားမားဆိုုရင္ အခုုခ်ိန္
ထိသူ႕ႏိုုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေျပာေနဆိုုေနတုုန္းပဲ မဟုုတ္လား။
သာသနာေရးသမားေတြ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ မေရာနဲ႕လိုု႕ ဘယ္သူေျပာရဲသလဲ။
ႏိုုင္ငံေရးလုုပ္ခ်င္ရင္ ဘုုန္းႀကီးေတြ လူ၀တ္လဲၾကဆိုုၿပီး ဥပေဒထုုတ္ ကန္႕
သတ္မယ္ဆိုုရင္ေကာ ရမယ္လိုု႕ထင္သလား။ အမ်ိဳးသားေရး၊ ႏိုုင္ငံေရးေတြ
ဟာ သာသနာေရးနဲ႕ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုုတဲ့အယူအဆ ရွိေနသေရြ႕ ဒီကိစၥ
က ရွင္းမွာမဟုုတ္ဘူး ညီမေလး။

၀ွာ ။    ။ သမီးေမးတာက ဘုုန္းႀကီးေတြႏိုုင္ငံေရးနဲ႕ဆက္စပ္လႈပ္ရွားေနတာ
ျမန္မာျပည္အတြက္ ေကာင္း မေကာင္း ဆရာ့သေဘာထားကိုု သိခ်င္တာပါ။

ဒင္း ။    ။ ေအာ္...ဒီလိုုလား။ ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူးဆိုုတာက ေျပာရခက္
တယ္ကြ။ ႏိုုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေပၚတိုုးတက္ေအာင္
သံဃာေတြ ဘယ္ေလာက္လုုပ္ႏိုုင္သလဲဆိုုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာလည္း မူတည္
တယ္။ ျမန္မာ့လူမႈအသိုုင္းအ၀ိုုင္းက သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ေနရာကိုု ဘယ္
ေလာက္အထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေပးထားသလဲဆိုုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာလည္း
မူတည္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူး ယတိျပတ္ေျပာဖိုု႕
ေစာေသးတယ္။

၀ွာ ။    ။ ၂၀၁၅မွာ NLDအႏိုုင္ရမယ္လိုု႕ထင္ပါသလား။

ဒင္း ။    ။ ဒါလည္းေျပာဖိုု႕ေစာေသးတယ္ကြယ့္။ ေရြးေကာက္ပြဲက လြတ္လပ္
ၿပီး တရားမွ်တပါ့မလားဆိုုတာ မေျပာႏိုုင္ေသးဘူး။ အေျခအေနေတြကလည္း
၁၉၉၀နဲ႕မတူေတာ့ဘူး။ တိုုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ NLDပဲ အႏိုုင္ရမယ္လိုု႕
တထစ္ခ်ေျပာလိုု႕မရေတာ့ဘူး။

၀ွာ ။    ။ ျမန္မာျပည္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြရွိေနတယ္ဆိုုေပမဲ့ ျပည္သူေတြ
ရဲ႕အေျခအေနေတြက အရင္အတိုုင္း ဆင္းရဲေနတုုန္းပါပဲ။ ျပည္တြင္းမွာ မရွာ
ႏိုုင္လိုု႕ ျပည္ပကိုုထြက္ၿပီး အလုုပ္လုုပ္ေနၾကတုုန္းပဲ။ ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြက
ႏိုုင္ငံတကာမွာ အကူအညီေတြလွိမ့္ေတာင္းေနတယ္။ ႏိုုင္ငံတကာကလည္း
အကူအညီေတြေပးမယ္တကဲကဲ ေျပာေနေပမဲ့ တကယ္တမ္းမွာ ထိထိေရာက္
ေရာက္ဘာမွျဖစ္လာတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဘယ္လိုုျဖစ္ေနတာလဲရွင့္။

ဒင္း ။    ။ ႏိုုင္ငံတကာကလည္း ျမန္မာျပည္အေျခအေနကိုု ေစာင့္ၾကည့္ေန
ၾကတာပါ။ အကူအညီေပးမယ္ဆိုုၿပီး စာရင္းေပးယံုုသက္သက္၊ ေနရာဦးထား
ယံုုသက္သက္အဆင့္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ သူတိုု႕အကူအညီေတြ အဆံုုးအရႈံး
မျဖစ္ေအာင္ စိတ္ခ်ရတဲ့အေျခအေန၊ အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ အေျခအေနေတြျဖစ္
လာမွ ထိေရာက္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြ ျမင္လာရလိမ့္မယ္။ ဘယ္အခ်ိန္က်မွ အာ
မခံခ်က္ရွိလာမလဲဆိုုတာက ေျပာဖိုု႕ေစာေသးတယ္ေလ။

၀ွာ ။    ။ အမ်ိဳးသားျပန္သင့္ျမတ္ေရးတိုု႕၊ ျပည္တြင္းစစ္အဆံုုးသတ္ေရးတိုု႕၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတိုု႕ဆိုုတဲ့ အသံေတြက အခုုတေလာေတာ္ေတာ္
ၾကားေနရတယ္။ လႈပ္ရွားမႈေတြလည္းေတြ႕ေနရတယ္။ တကယ္ပဲျမန္မာ
ျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေတာ့မွာလား။ တိုုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ဆႏၵေတြ တကယ္ပဲျဖစ္
လာႏိုုင္မွာလား။

ဒင္း ။    ။ အရင္ကထက္စာရင္ အလားအလာေကာင္းေတြ ျမင္လာရၿပီလိုု႕
ေတာ့ ဆိုုရလိမ့္မယ္ညီမေလး။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုုတာ ရဖိုု႕
ကေတာ့ အခုုခ်ိန္မွာေျပာဖိုု႕သိပ္ေစာေသးတယ္။ ဒုုကၡသည္စခန္းေတြမွာ
ဒုုကၡသည္ေတြ ရွိေနတုုန္းပဲမဟုုတ္လား။ လက္ရွိအစိုုးရက လိုုခ်င္တဲ့ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးနဲ႕ တိုုင္းရင္းသားေတြလုုိခ်င္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက မတူဘူး။ ဘယ္
ေလာက္တူေအာင္လုုပ္ႏိုုင္မလဲဆိုုတာက အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီအတြက္
အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ လုုပ္ၾကမလဲဆိုုတာလည္း ေျပာဖိုု႕ခက္
တယ္။

၀ွာ ။    ။ စစ္တပ္က အာဏာထပ္သိမ္းလိမ့္မယ္ဆိုုတဲ့ စိုုးရိမ္မႈေတြက အရွိန္
မေသေသးပါဘူး။ ဒါက ျဖစ္ႏိုုင္ေျခရွိတယ္လိုု႕ထင္ပါသလား။ သိမ္းရင္ ဘယ္
လိုုအခ်ိန္ေလာက္ သိမ္းမယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲ။

ဒင္း ။    ။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရဲ႕အစဥ္အလာအရဆိုုရင္ တိုုင္းျပည္ေခ်ာက္
ကမ္းပါးထဲ က်ေတာ့မယ့္အခ်ိန္ဆိုုရင္ သိမ္းတတ္တာပဲ။ ခက္တာက ေခ်ာက္
ကမ္းပါးထဲ က် မက်ဆိုုတာ သူတိုု႕က ဘယ္လိုုေပတံနဲ႕တိုုင္းသလဲဆိုုတာ သိ
ရခက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကိုုအခုုေျပာဖိုု႕ ေစာေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည့္
ရဦးမယ္ေပါ့ေနာ္။

၀ွာ ။    ။ ႏိုုင္ငံေရးနဲ႕တိုုက္ရိုုက္မပတ္သက္ဘူးဆိုုေပမယ့္ လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုုင္
ငံေရးေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္နဲ႕အတူေရာၿပီးပါလာတဲ့ကိစၥတခုုကိုု ေမးခ်င္ပါတယ္
ရွင့္။ ဟိုု...မယ္ၿပိဳင္ပြဲကိစၥပါ။

ဒင္း ။    ။ ေအာ္...ေမးပါ။ ေမးပါ။ ကိုုယ္ စိတ္၀င္စားပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးကိုု
ေစာင့္ၾကည့္တယ္ဆိုုတာ ႏိုုင္ငံေရးကိစၥတခုုထဲမဟုုတ္ပါဘူး။

၀ွာ ။    ။ ဟုုတ္ ။ ႏိုုင္ငံတကာမယ္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၀င္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ျမန္မာျပည္က
မယ္ေတြ ေရကူး၀တ္စံုု၀တ္ၾကတာကိုု ႏိုုင္ငံတကာဆန္တယ္ဆိုုၿပီး ႀကိဳဆိုုတဲ့
သူေတြရွိသလိုု၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုု ထိခိုုက္တယ္ဆိုုၿပီးကန္႕ကြက္တဲ့သူ
ေတြလည္းရွိပါတယ္။ အဲဒီေရကူး၀တ္စံုုက ျပည္တြင္းၿပိဳင္ပြဲေတြမွာလည္း
ပါလာေတာ့မယ့္သေဘာရွိေနေတာ့ ဘယ္လိုုျဖစ္လာမယ္လိုု႕ထင္ပါသလဲ။
ဒီကိစၥဟာ ႀကိဳဆိုုအပ္တဲ့ကိစၥလား။ ႀကိဳတင္ တားဆီးရမယ့္ကိစၥလား။ ဆရာ့
အျမင္ကိုု သိပါရေစ။

ဒင္း ။    ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေတြ ဖုုံးထားတာၾကာၿပီ။ ဖံုုးထားေတာ့ ကြယ္ေန
တာေပါ့။ အလွကိုု မျမင္ရဘူးေပါ့။ အခုုေဖၚလာၾကေတာ့ သူတိုု႕ရဲ႕အလွေတြ
ကိုု ျမင္ၾကရၿပီ။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈက ဖံုုးထားအုုပ္ထားတာကိုု အားေပးတဲ့ယဥ္
ေက်းမႈလားဆိုုတာ ျပန္ၿပီးေမးရမယ့္ကိစၥ။ ျပန္လည္စမ္းစစ္ရမယ့္ကိစၥ။ အဲ့..
ေဖၚတိုုင္းလည္း မေကာင္းျပန္ဘူး။ အေဖၚလြန္လိုု႕ မျမင္အပ္တာေတြ ျမင္ရရင္။
မျဖစ္သင့္တာေတြ ျဖစ္ကုုန္လိမ့္မယ္။ မေပၚ့တေပၚေလးပဲ ေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။
အဲဒီအဆင့္ကိုုေရာက္ရင္ အေတာ္ဟုုတ္ၿပီလိုု႕ဆိုုရမယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုုတာက
ေျပာင္းလဲေနတဲ့အရာ မဟုုတ္လား။ ဒီေန႕ေခတ္ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ဖုုံး
တာဖိတာေတြကိုု မႀကိဳက္ေတာ့ဘူးဆိုုရင္ေတာ့ ေရကူး၀တ္စံုုေတြအေရာင္းသြက္
လာႏိုုင္တာေပါ့။ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ဘယ္ကိုုသြားေနသလဲဆိုုတာ ယဥ္
ေက်းမႈရႈေထာင့္က ေျပာဖိုု႕အခုုအခ်ိန္မွာ ခက္ေသးတယ္။ အစိုုးရေခါင္းေဆာင္
ေတြက ေခါင္းေပါင္းေတြေပါင္း၊ ခ်ိတ္ထမီေတြ ၀တ္ေနတဲ့ေခတ္ဆိုုေတာ့ သူတိုု႕
က ဖုုံးတာဖိတာ ႀကိဳက္ပံုုရတယ္။ ေခတ္လူငယ္ေတြကေတာ့ အိုုက္လိုု႕ထင္ပါရဲ႕
သိသိသာသာေဖၚလာၾကတယ္။ မၾကာခင္အနာဂတ္မွာ ျမန္မာေတြဘယ္ေလာက္
အထိ ဖုုံးၿပီး၊ ဘယ္ေလာက္အထိ ေဖၚလာမလဲဆိုုတာ စိတ္၀င္တစားနဲ႕ ေစာင့္
ၾကည့္ရမယ့္ကိစၥပဲ။

၀ွာ ။    ။ ဆရာက ေစာေနေသးတယ္။ ေစာင့္ၾကည္ရဦးမယ္ဆိုုတာပဲ ေျပာတယ္
ေနာ္။ ဆရာကသာ ေစာေနတာ။ တိုုင္းျပည္အေျခအေနက မ်က္ျဖဴဆိုုက္ေနၿပီ
ဆရာရဲ႕။

ဒင္း ။    ။ ဒါက တကယ့္ အရွိတရားပဲ ညီမေလးရယ္။ သိပ္ၿပီး စိတ္မေစာပါနဲ႕
အဟင္း ဟင္း ။ ဒါနဲ႕စကားမစပ္။ အခုုအေမးအေျဖလုုပ္တာက ဘယ္ေန႔သတင္း
စာထဲ ပါလာမွာလဲ။ ေစာင့္ၿပီးဖတ္ရေအာင္လိုု႕။

၀ွာ ။    ။ မသိေသးဘူးရွင့္။ သမီးတိုု႕အယ္ဒီတာက ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ဆိုုတဲ့အေပၚမွာ
မူတည္ပါတယ္။ ဆရာေျပာတဲ့အတိုုင္း အေျခအေနအားလံုုးက ေစာင့္ၾကည့္ရဦး
မယ္။ ေျပာဖိုု႕ကေစာေနေသးတယ္ဆိုုတာက လူတိုုင္းသိေနတဲ့ကိစၥျဖစ္ေနေတာ့
အယ္ဒီတာက ႀကိဳက္မယ္ မထင္ဘူး။ ေသေတာ့ မေသခ်ာဘူးေနာ္။ သူ႕ရဲ႕သေဘာ
ေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေျပာလိုု႕မရေသးဘူး။ ေစာင့္ၾကည့္
ရမွာေပါ့ဆရာရယ္။ အဟင့္..အင့္အင့္.။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

1 comment:

pandora said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့ အင္တာဗ်ဲ
ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္