Friday, October 5, 2012

ဘိုုးေတာ္လိမ္















ေသြးရိုုးသားရိုုးအေျခအေနမွာ အစုုိးရဆိုုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ယံုုၾကည္အားထား
မႈနဲ႕ ျဖစ္လာတဲ့အရာ။ ျမန္မာျပည္မွာက ေသြးရိုုးသားရိုုးအေျခအေန မဟုုတ္။
အစိုုးရျဖစ္လာၿပီးမွ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ယံုုၾကည္အားထားမႈကိုု ရေအာင္ႀကိဳးစား
ေနရတယ္။

ဒီမိုုကေရစီဆိုုတဲ့ေဘာင္ မ၀င္ ၀င္ေအာင္ေရြးေကာက္ပြဲလုုပ္ၿပီး အစိုုးရျဖစ္ခဲ့
တယ္ဆိုုေပမဲ့ မဲလိမ္မဲခိုုးၿပီး အာဏာယူထားတယ္ဆိုုတာ လူတိုုင္းအသိ။ ဒီလိုု
လူလိမ္လူညစ္ေတြကိုု ယံုုၾကည္အားကိုုးဖိုု႕ဆိုုတာ မျဖစ္ႏိုုင္တဲ့အရာ။ ဒါေပမဲ့
ျဖစ္ႏိုုင္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမွာက ကလိမ္ကက်စ္အစိုုးရရဲ႕ အလုုပ္။  သူတိုု႕
ဘယ္လိုုႀကိဳးပမ္းေနၾကသလဲ ။ ျပည္သူေတြကေရာ ဘယ္လိုုတုုန္႕ျပန္ေနၾက
သလဲ။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ တကယ္လုုပ္ေတာ့မယ္လိုု႕ သမၼတမင္းက ဆိုုတယ္။
ျပည္သူေတြ ေခါင္းေထာင္လာတယ္။ ေဒၚစုုအပါအ၀င္ ႏိုုင္-က်ဥ္းအေတာ္မ်ား
မ်ားလႊတ္ေပးတယ္။ ေဒၚစုုနဲ႕သမၼတလင္မယား ထမင္းစားျပတယ္။ ျပည္သူေတြ
မ်က္ခုုံးပင့္လာတယ္။ ေဒၚစုုနဲ႕ တူတာေတြ တြဲလုုပ္ၾကမယ္လိုု႕ဆိုုတယ္။ ျပည္သူ
ေတြ ပါးစပ္ပါ “ဟ”လာတယ္။ ( တကယ္ေတာ့ ေဒၚစုုနဲ႕ဘာေတြေျပာၾကသလဲ
ဆိုုတာ အခုုထိ ဘာမွမသိရ ။ ႏိုုင္-က်ဥ္းေတြလည္း အကုုန္မလႊတ္ေပးေသး )

ျမစ္ဆံုုအေရးမွာ ျပည္သူေတြကိုု ပ်ားရည္နဲ႕၀မ္းခ်ႏိုုင္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူအမ်ားရဲ႕
ဆႏၵကိုု လိုုက္ေလ်ာတဲ့အေနနဲ႕ ျမစ္ဆံုုစီမန္ကိန္းကိုုအကန္႕အသတ္နဲ႕ ရပ္နား
လိုုက္တယ္လိုု႕ ဆိုုတယ္ ။ ကိုုေရႊသမၼတမင္းကိုု လူေတြစိတ္၀င္စားသြားတယ္။
သေဘာေခြ႕သူေတြ ေခြ႕ကုုန္ၾကတယ္။ (တကယ္တမ္းမွာ ျပည္သူေတြက ျမစ္
ဆံုုစီမန္ကိန္းကိုု လံုုး၀အျမစ္ျပတ္ ဖ်က္သိမ္းေစခ်င္တာ)

စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေပးလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္း
သတင္းေလာကကိုု အဆင့္ရွိတယ္လိုု႕ မသတ္မွတ္ဘူး။ အေရးမပါတဲ့ မေလာက္
ေလးမေလာက္စားေတြလိုု ဆက္ဆံတယ္။ ျပည္ပသတင္းဌာနေတြကိုုပဲ လူရာ
သြင္းတယ္။ တကယ္ေတာ့ျပည္ပက ျမန္မာသတင္းဌာနေတြကလည္း အဆင့္ရွိ
လွတာ မဟုုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဘူဘူခ်င္း တစ္ျဖစ္ေအာင္ ထံုုးတိုု႕ၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံျပ
တယ္။ (သတင္းသမားခ်င္းအတူတူ ျပည္တြင္းကိုု သီးသန္႕အင္တာဗ်ဴးမေပးဘူး)

ဘင္ဂါလီအေရးမွာ ရခိုုင္ေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုု အမိအရ ယူႏိုုင္ခဲ့တယ္။ သမၼတ
ေထာက္ခံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြအထိ ျမင့္လာတယ္။ ရခိုုင္ေဒသတင္မက ႏိုုင္ငံအႏွံ႕
အျပားက ဘင္ဂါလီမုုန္းသူေတြရဲ႕ေထာက္ခံမႈေတြပါ ရလာတယ္။ သမၼတဂ်ီးကိုု
အားကိုုးတဲ့သူေတြ ရွိလာတယ္ ။ (ဘင္ဂါလီအေရးမွာ သမၼတဆိုုသူပဲ အျမတ္ရ
တယ္)

ေဒၚစုုကိုု ႏိုုင္ငံျခားထြက္ခြင့္ေပးတယ္။ ဥေရာပခရီးမွာ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္တယ္။
အေမရိကန္ခရီးမွာေတာ့ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လိုု႕မရေတာ့ဘူး။ သူတိုု႕ခ်ိဳင္မယ့္
ခြင္ကလည္း ႀကီးေတာ့ ေဒၚစုုနဲ႕ ေက်ာျခင္းကပ္ျပတယ္။ ေမာင္ႏွမေတြလိုု ေနျပ
တယ္။ ေဒၚစုုကလည္း အလိုုတူအလိုုပါသေဘာ ေျပာဆိုုဆက္ဆံတယ္။ အတိုုက္
အခံနဲ႕အစိုုးရ ခြဲလိုု႕မရေအာင္ လံုုးလားေထြးလားျဖစ္လာတယ္။ (ေဒၚစုုကိုုလိုုလား
သူေတြထဲမွာေတာင္  မ်က္ခုုံးပင့္ရတဲ့အထိျဖစ္လာတယ္။ စိန္-စုု ဆက္ဆံေရးကိုု
ေမးခြန္းေတြထုုတ္လာၾကတယ္)

တိုုင္းရင္းသားေတြနဲ႕လည္း သေဘာတူညီမႈေတြရေအာင္ လုုပ္လာတယ္။ အရင္က
မရွိတဲ့ဆက္ဆံေရးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ တိုုင္းရင္းသားေတြဘက္ကလည္း ဗိုုက္နာေန
တာၾကာၿပီ။ ရသေလာက္ ယူခ်င္ေနတာၾကာၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေရာင္ထေအာင္လုုပ္
လာႏိုုင္တယ္။ တိုုင္းရင္းသားေတြကလည္း ႏိုုင္ငံေတာ္သမၼတဂ်ီးဆိုုၿပီး ျဖစ္လာတယ္။
ေအာင္မင္းလြန္ရာမက်ဘူး ျဖစ္လာတယ္။ (အစိုုးရက တေကာင္ေႂကြးၿပီး ႏွစ္ေကာင္
စားတဲ့အကြက္ေၾကာင့္ တိုုင္းရင္းသားအုုပ္စုုေတြအၾကား အကြဲအၿပဲပိုုမ်ားလာတယ္) 

နယ္စပ္အေျခစိုုက္ ဒီမိုုကေရစီအုုပ္စုုေတြကလည္း အေထာက္အပံ့ေတြ ျပတ္လာၿပီ။ အေထာက္အပံ့ေပးသူေတြက ျပည္တြင္းကိုုပဲေပးဖိုု႕လုုပ္လာၿပီ။ လြတ္ေျမာက္နယ္
ေျမေတြလည္း အထဲ၀င္ဖိုု႕ျပင္ရၿပီ။ ေနျပည္ေတာ္သြားမယ္တကဲကဲ လုုပ္လာၾကတယ္။
အထဲ၀င္မွ အေထာက္အပံ့ဆက္ရမွာကိုုး။  ကိုုေရႊသမၼတကလည္း ျပည္ေတာ္ျပန္ေတြ
ကိုု လက္ခံလာတယ္။ ျပည္ေတာ္ျပန္အခ်ိဳ႕ကလည္း မစားရ ၀ခမန္းေတြေျပာလာတယ္။
ေၾကာင္ခံတြင္းပ်က္နဲ႕ ဆက္ရက္ေတာင္ပ်ံက်ိဳးတိုု႕ ေတြ႕ၾကတယ္။

အရင္တုုန္းက လူသတ္သမား၊ ရာဇ၀င္လူဆိုုးတဦးက သဃၤန္းကိုု ကမန္းကတန္း
ေကာက္၀တ္ၿပီး ဘုုန္းႀကီးလုုပ္လိုုက္ရင္ ဒီလူကိုု ျမန္မာလူ႕အဖြဲ႕အစည္းက ဘယ္လိုု
တုုန္႕ျပန္သလဲ။ လူလိမ္မာျဖစ္သြားတဲ့ကိုုယ္ေတာ္ႀကီးဆိုုၿပီး အၾကည္ညိဳ ပိုုတတ္
သလား။ အကၽြတ္တရားရသူဆိုုၿပီး သာဓုုေခၚၾကသလား။ ျမန္မာေတြၾကားမွာ သာ
သနာ့အေရၿခံဳရင္ လံုုသလား။ ထြက္ရပ္ေပါက္တယ္၊ အၾကားအျမင္ရတယ္ဆိုုၿပီး
ေဟာေနေျပာေနတဲ့ ဘိုုးေတာ္၊ ဘြားေတာ္၊ ဆရာေတာ္ေတြေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ
အေတာ္မ်ားတယ္။ သူတိုု႕ေနာက္လိုုက္ သာ၀ကေတြလည္း အေတာ္မ်ားတယ္။

လူဆိုုးသူခိုုးကိုု ေနရာေကာင္းေပးတတ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ အလားအလာရွိတဲ့
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတာ့ မဟုုတ္။ လူဆိုုးေတြကလည္း သူတိုု႕ဆိုုးခဲ့၊ မိုုက္ခဲ့တာကိုု ခြင့္
လႊတ္ပါလိုု႔ ေတာင္းပန္ၾကတာမဟုုတ္။ အတိတ္မွာ ဘာျဖစ္ခဲ့ ျဖစ္ခဲ့ ေမ့လိုုက္ေတာ့။
အေရးႀကီးတာက အခုုေကာင္းေနရင္ၿပီးေရာဆိုုတဲ့ အယူအဆကိုု အစိုုးရဆိုုသူမ်ားက
ေစ်းေပါေပါနဲ႕ ေရာင္းခ်ေနပါတယ္။ ေရာင္းသူ ၀ယ္သူ သေဘာတူတယ္ဆိုုရင္ေတာ့
ေစ်းပြဲေတာ္ႀကီး စည္းကားပါလိမ့္ဦးမယ္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)