Friday, May 25, 2012

အတြယ္အဖဲ့နဲ႕ အေျပာင္းအလဲ(အေျပာင္းအလဲ)

ပုဂၢိဳလ္ေရးကိုု အားျပဳတဲ့ႏိုုင္ငံေရးသဘာ၀ ျမန္မာျပည္မွာေျပာင္းလဲဖိုု႔
ေလ့က်င့္သင့္ၿပီ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြထဲမွာ ဒါကလည္း အေရး
ႀကီးတယ္။ ေဒၚစုုလည္း အသက္ႀကီးၿပီ မဟုုတ္လား။ သူ႕ကိုုသေဘာက်
လိုု႔ ေထာက္ခံတာထက္ သူ႕ပါတီရဲ႕လုုပ္ရပ္ကိုု သေဘာက်လိုု႔ေထာက္ခံ
တာမ်ိဳး ျဖစ္သင့္ၿပီ။ ေဒၚစုုကိုု ယံုုၾကည္တာထက္ သူ႕ပါတီကိုု ယံုုၾကည္တာ
မ်ိဳးျဖစ္သင့္ၿပီ။ ေဒၚစုုမရွိေတာ့ရင္ ဘယ္လိုုလုုပ္မလဲဆိုုတဲ့ ေမးခြန္းက ေပၚ
ေနတာၾကာၿပီ။ အခုုခ်ိန္ထိ အေျဖက က်က်နန မရွိေသး။

ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးက လူပုုဂၢိဳလ္တဦးတေယာက္အေပၚ မွီတည္ၿပီးျဖစ္ေနခဲ့
တာ ဒီကေန႔အထိပဲ။ စစ္တပ္မွာလည္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမွ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး။
ဒီမိုုကေရစီဘက္မွာလည္း ေဒၚစုုမွ ေဒၚစုု။ အခုုလည္း သမၼတႀကီးမွ သမၼ
တႀကီးဆိုုတဲ့ အသံေတြ ညံေနျပန္တယ္။ အာဏာကိုုခ်ဳပ္ကိုုင္ထားသူ
ဗိုုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးက ဘုုရင္တပါးလိုု အာဏာရွိလာသလိုု။ တရား၀င္အာ
ဏာ မရွိေပမဲ့လည္း သူ႕ေလာကမွာေတာ့ ေဒၚစုုက ဘုုရင္မတပါးလို
ေနရာရခဲ့တယ္။

ေဒၚစုုကိုုေထာက္ခံသူေတြထဲမွာလည္း ေဒၚစုုဘာလုုပ္လုုပ္၊ ဘာေျပာေျပာ
အကုုန္မွန္တယ္ဆိုုၿပီး မ်က္စိမွိတ္ေထာက္ခံသူေတြ အေတာ္မ်ားတယ္။
ႏိုုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံတာမ်ိဳးမဟုုတ္ပဲ ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရ ကိုုယ္းကြယ္သလိုု
ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေဒၚစုုဟာ သာမန္ႏိုုင္ငံေရးသမားထက္
သာလြန္တဲ့ အဆင့္မွာေရာက္ခဲ့ရတယ္။

စစ္အုုပ္စုုကလည္း ဒီမိုုကေရစီသမားမွန္သမွ် ေထာင္ခ် ရက္စက္ခဲ့ေပမဲ့
ေဒၚစုုကိုုေတာ့ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ပဲ ခ်ခဲ့တယ္။ ဒါကလည္း ေစတနာနဲ႔
သက္ညွာတာမ်ိဳး မဟုုတ္ႏိုုင္ဘူး။ ေဒၚစုုကိုု အမ်ားနည္းတူ အင္းစိန္ေထာင္
ထဲပိုု႔လိုုက္ရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပက ဖိအားေတြ အံုုႂကြလာႏိုုင္လိုု႔ျဖစ္လိမ့္မယ္။
ဒီလိုုနဲ႔ေဒၚစုုဟာ (အခြင့္ထူးခံ) ကံေကာင္းတဲ့ႏိုုင္ငံေရးသမားျဖစ္ခဲ့တယ္။
စစ္တပ္က ေဒၚစုုနဲ႔ဒီမိုုကေရစီသမားေတြအၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ေပမဲ့ ဒီမိုု
ကေရစီသမားေတြက ေဒၚစုုကိုုယံုုၾကည္မႈ မေလွ်ာ့ခဲ့ဘူး။

(အတြယ္အဖဲ့)

စစ္အစိုုးရလက္ထက္မွာ ေဒၚစုုကိုု ရစရာမရွိေအာင္ ႏိုုင္ငံေရးအရ တိုုက္
ခိုုက္ခဲ့တယ္။ ႏိုုင္ငံေတာ္ပိုုင္ သတင္းမီဒီယာအစံုုက ထိုုးႏွက္တိုုက္ခိုုက္ခဲ့
တာ။ ႏိုုင္ငံေရးတင္မက ပုုဂၢိဳလ္ေရးကိစၥေတြကိုုပါ အပီအျပင္ “တြယ္”ခဲ့
တာ။ ျပည္သူအမ်ားက ေခါင္းေဆာင္လိုု႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့သူကိုု အဲ့သလိုု
“တြယ္”ရမလားဆိုုၿပီး အေတာ္“ေဒါပြ”ခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုုင္ငံပိုုင္သတင္းစာမွာ
အဆင့္အတန္းမရွိတဲ့ ေ၀ဖန္ေရးေတြပါလာတာဟာ တိုုင္းျပည္သိကၡာကိုု
ထိခိုုက္ေစတယ္လိုု႔ စစ္အုုပ္စုုက မသိရွာဘူး။ သူတိုု႔က ရန္သူဆိုုရင္ “တြယ္”
ဖိုု႔နဲ႔ “ေဆာ္”ဖိုု႔ပဲ သိရွာတယ္။

စစ္အစိုုးရေခါင္းေဆာင္ေတြက အရပ္၀တ္လဲၿပီး တရား၀င္အစိုုးရဖြဲ႕လႈပ္ရွား
လာတဲ့ေနာက္ပိုုင္း ေဒၚစုုကိုု“တြယ္”တဲ့ဇတ္လမ္း တခန္းရပ္သြားခဲ့တယ္။
ဒါေပမဲ့ ေဒၚစုုကေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တက္ဖိုု႔ဆံုုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ေနာက္
ပိုုင္းမွာေတာ့ ေဒၚစုုကိုု “ဖဲ့”တဲ့အသံေတြ အြန္လိုုင္းေလာကမွာ ၾကားလာရ
တယ္။စစ္အုုပ္စုု လိုုလားသူေတြသာမက စစ္အုုပ္စုုမလိုုလားသူ (ဒီမိုုကေရစီ
ေရးေထာက္ခံသူေတြထဲကပါ) ေဒၚစုုကိုု တိုုက္ခိုုက္လာၾကတယ္။ ႏိုုင္ငံေရး
တင္မက ပုုဂိၢဳလ္ေရးအရပါ အပီအျပင္“ဖဲ့”လာၾကတယ္။ ဒီလူေတြက ေဒၚစုု
ကိုု အရင္က ယံုုၾကည္ေထာက္ခံခဲ့သူေတြ။ အခုုေတာ့ မုုန္းရင္ အျပတ္မုုန္း။
ခ်စ္ရင္ အျပတ္ခ်စ္ဆိုုတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ကုုန္တယ္။

တကယ္ဆိုု ႏိုုင္ငံေရးအရ မွားတယ္၊ လြဲတယ္လိုု႔ျမင္ရင္ ႏိုုင္ငံေရးဆန္ဆန္
အဆင့္အတန္းရွိရွိ ေ၀ဖန္သင့္တယ္။ ဒီလိုုသာေ၀ဖန္ၾကရင္ အျပစ္တင္ေစာ
တဲ့အသံေတြနဲ႔အတူ ဂရုုစိုုက္ခံရမႈနဲ႔ ေလးစားမႈေတြလည္း ရလာႏိုုင္တယ္။
ေ၀ဖန္ခ်က္က ပိုုၿပီးထိေရာက္ႏိုုင္တယ္။ အစြန္းတဘက္ထိေရာက္ေအာင္
သြားၿပီး ပုုဂၢိဳလ္ေရးအရ“ဖဲ့”ၾကေတာ့ အဆင့္မရွိတဲ့ရန္ဘက္ေတြပဲ တိုုးလာ
တယ္။ ေထာက္ျပတဲ့အခ်က္က ေကာင္းေပမယ့္ ေျပာေပါက္ဆိုုေပါက္က
“ဖဲ့”သလိုုျဖစ္ေနေတာ့ ေစတနာမမွန္ဘူးလိုု႔ အျမင္ခံရတယ္။ အလုုပ္မျဖစ္
ဘူးေပါ့။ ကုုိယ့္ေ၀ဖန္ခ်က္ တန္ဘိုုးေလွ်ာ့တာေပါ့။ ထိေရာက္တဲ့ ေ၀ဖန္မႈေတြ
ထြန္းကားလာေစခ်င္လိုု႔ ေျပာေနတာပါ။ တိုုင္းျပည္ေကာင္းက်ိဳးအတြက္
အစိုုးရတင္မက ေဒၚစုုနဲ႔သူ႔ပါတီကိုုလည္း ေ၀ဖန္ေထာက္ျပတာေတြ တာ၀န္
အရကိုု လုုပ္ဖိုု႔လိုုတယ္။

(အခ်စ္အမုုန္း)

ျမန္မာ့ႏိုုင္ငံေရးေလာကမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရး အစြန္းေရာက္ယံုုၾကည္မႈေတြ ရွိေန
တာက ႏိုုင္ငံေရးအင္အားစုုကိုု ယံုုၾကည္ေအာင္ မႀကိဳးစားပဲ လူတဦးထဲကိုု
အလြယ္တကူယံုုၾကည္ခဲ့တဲ့ အက်င့္ေၾကာင့္ပါ။ ဒီအေလ့အထက မေကာင္း
ဘူး။ ဒီမိုုကေရစီကိုုသြားတဲ့အခါမွာ ဒီလိုုအေလ့အထကိုု ခပ္ေစာေစာကတည္း
က ျဖတ္ထားႏိုုင္မွ။ (ေဒၚစုုကိုု မယံုုနဲ႔လိုု႔ ေျပာတာမဟုုတ္ဘူးေနာ္) ဘာကိုုမဆိုု
အလြယ္တကူ ကိုုးကြယ္ယံုုၾကည္တတ္တာက ျမန္မာေတြရဲ႕ဓေလ့လိုုျဖစ္ေန
တယ္။ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္တဲ့အသိနဲ႔ ႏိုုင္ငံေရးအျမင္ကိုု ထူေထာင္ရမယ့္အခ်ိန္
ေရာက္ၿပီ။ ဒီလိုုမဟုုတ္ရင္ လူစြမ္းေကာင္းေမွ်ာ္တဲ့အက်င့္က ျမန္မာေတြထဲ
ဆက္ၿပီးစြဲေနလိမ့္မယ္။

ေဒၚစုုလည္း သနားပါတယ္။ အမုုန္းလြန္အစြန္းနဲ႔ အခ်စ္လြန္အစြန္းေရာက္
သမားေတြရဲ႕ ႏွစ္ဘက္ခြဆြဲတာ ေတာက္ေလွ်ာက္ခံေနရတယ္။ ဒီအတိုုင္း
ဆက္သြားရင္ သူလည္း မလြယ္ဘူး။ ငါလည္း မလြယ္ဘူး။ နင္လည္း မလြယ္
ဘူး။ အလုုပ္မျဖစ္တဲ့ အက်င့္ေတြ၊ စံနစ္ေတြကိုု အခုုခ်ိန္မွာ မေျပာင္းရင္ ဘယ္
အခ်ိန္က်မွ ေျပာင္းၾကမလဲ။ အလိုုလိုုကမွ အရာရာမွာ ေနာက္က်ေနရတဲ့ အထဲ။
မီးေတြပ်က္ေနရတဲ့ အထဲ။ သမၼတဂ်ီး ေနမေကာင္းျဖစ္ေနရတဲ့ အထဲ။ သမၼတ
အက်န္ေပးက ဖေရာင္းတိုုင္မီး ပူေဇာ္ခိုုင္းေနရတဲ့ အထဲ ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

Tuesday, May 22, 2012

မီးပ်က္တာမ်ား အဆန္းလုုပ္လိုု႔


ဖေရာင္းတိုုင္မီးေတြနဲ႔ လူေတြ လမ္းေပၚထြက္ကုုန္ၾကၿပီတဲ့ဆိုုလိုု႔ ဘာမ်ားလဲ
မွတ္တယ္။ မီးမလာလိုု႔ ဆႏၵျပၾကတာကိုုး ။ ျမန္မာျပည္မွာ မီးမလာတာမ်ား
အဆန္းလုုပ္ၿပီး ဆႏၵျပရတယ္လိုု႔ ။ အရင္တုုန္းက မီးမလာတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး မႀကံဳ
ဖူးတာက်ေနတာပဲ။ “ဒီမိုုကေရစီ ေနာက္မွလုုပ္၊ မီးလာေအာင္အရင္လုုပ္” ဆိုု
လား။ ဆႏၵျပသူတဦးရဲ႕ေႂကြးေၾကာ္ခ်က္ပါ ဓါတ္ပံုုကလည္း အေတာ္ျပန္႔ႏွံ႕ေန
ပါေရာလား ။ ဒီပုုဂၢိဳလ္က လူ႔ဘ၀မွာ ဒီမိုုကေရစီထက္ လွ်ပ္စစ္မီးက ပိုုအေရး
ႀကီးပါလားလိုု႔ သေဘာေပါက္ထားပံုုရတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ ေျပာင္းလဲေနတာ
ေတာ့ အမွန္ပဲ။ ဆန္းဆန္းျပားျပား မီးမလာလို႔ ဆႏၵျပၾကသတဲ့။ အံ့ေရာ။

အစိုုးရမင္းမ်ားကလည္း ျပည္သူေတြကိုု ေၾကာက္ပဲေၾကာက္ေနၾကတာလား။
သေဘာပဲ ေကာင္းလြန္းေနတာလား။ ဘယ္ေလာက္အထိ လုုပ္ၾကမလဲဆိုုၿပီး
ေစာင့္ၾကည့္ေနတာလား။ အာဏာထပ္သိမ္းႏိုုင္ေအာင္မ်ား လႊတ္ေပးထား
တာလား။ ဒီမိုုကေရစီကိုု တကယ္ပဲက်င့္ႀကံေနတာလား။ လူယံုုေအာင္သေဘာ
ထားႀကီးျပေနတာလား။ တခုုခုုေတာ့ တခုုခုုပဲ။

အရင္ကဆိုု ကုုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးေနလိုု႔ က်ေအာင္ လုုပ္ေပးပါလိုု႔ လူတစုုက ေတာင္း
ဆိုုမိပါတယ္။ ဖမ္းလိုုက္ ဆီးလိုုက္တာ ဘာေျပာေကာင္းမလဲ။ အခုုအစိုုးရလုုပ္ေန
တဲ့သူေတြပဲ ဖမ္းခဲ့ၾကတာေပါ့။ အခုုေတာ့လည္း ေသာင္းက်န္းသူေတြလက္ခ်က္
ေၾကာင့္ မီးေပးခ်င္လွေပမဲ့ မေပးႏိုုင္တဲ့အေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာနက ျပည္
သူအမ်ားကိုု အထူးေမတၱာပန္ၾကားလိုက္ပါသတဲ့။ ဒီအစိုုးရတဖြဲ႕လံုုး ႏိုုဘလ္ဆုု
ရေတာ့မယ္ထင္တယ္။ သမၼတကလည္း သေဘာေကာင္းလိုုက္တာတဲ့။ သမၼတ
ႀကီး သမၼတႀကီးနဲ႔ ဖူးဖူးမႈတ္ေနၾကေလရဲ႕။

ျမန္မာျပည္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးျပႆနာတက္ေနတာ ၾကာေပါ့။ သမိုုင္းတေလွ်ာက္လံုုး
တက္ေနတဲ့ျပႆနာ။ လွ်ပ္စစ္ထုုတ္တဲ့ ေလာပီတနယ္မွာ မီးမရွိဘူးဆိုုကတည္းက
သေဘာေပါက္။ ေနာက္ပိုုင္းမွာထြက္လာတဲ့ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕ကိုုလည္း ျပည္သူ
ေတြသံုုးဖိုု႔က နည္းနည္း။ ႏိုုင္ငံျခားေရာင္းစားဖိုု႔က မ်ားမ်ားလုုပ္ခဲ့တာ မဟုုတ္လား။
ထိုုင္းႏိုုင္ငံေရာက္ ျမန္မာေတြၾကားမွာ အေပ်ာ္အပ်က္ေျပာတတ္ၾကတဲ့စကားတခုု
ရွိတယ္။ အခုုမွပဲ ကိုုယ့္မီးနဲ႔ကိုုယ္ ၂၄နာရီမျပတ္ ေနႏိုုင္ေတာ့တယ္တဲ့။ ထိုုင္းမွာသံုုး
တဲ့လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အေတာ္မ်ားမ်ားက ျမန္မာျပည္ကလာတာကိုုး။ အဲဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ
ျပည္မွာ မီးမရဘူးဆိုုရင္ ထိုုင္းဘက္ကိုုလာခဲ့ၾကပါလားလိုု႔ ဖိတ္ေခၚရမလိုုျဖစ္ေနၿပီ။

အရင္ေခတ္ေတြတုုန္းကေတာ့ ဆႏၵျပၾကတဲ့အခါ “မီးဒုုတ္ မီးဒုုတ္ ရႈိ႕ရႈိ႕”လိုု႔ ေအာ္
ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က လွ်ပ္စစ္မီးဆိုုတာ မရွိေသးဘူးကိုုး။ အဲ့ဒီလိုုေအာ္တာက
လည္း မီးမလာလိုု႔ မဟုုတ္ဘူး။ ကိုုလိုုနီစံနစ္ကိုု တိုုက္ထုုတ္ဖိုု႔ လႈန္႔ေဆာ္တဲ့အသံ။
အခုုကာလမွာ မီးဒုုတ္ မီးဒုုတ္ ရႈိ႕ရႈိ႕ဆိုုရင္ေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္း
ေရးသမားေတြက စိတ္ဆိုုးၾကလိမ့္မယ္။ အလုုိလိုုကမွ သစ္ေတာေတြျပဳန္းလိုု႔
ေတာင္ေတြ ကတံုုးျဖစ္ေနရတဲ့အထဲ။ ဘယ္လိုုပဲျဖစ္ျဖစ္ မူလဘူတဓါတ္ႀကီးေလး
ပါးမွာ မီးဟာလည္းအေရးႀကီးေပသမိုု႔ ဆႏၵေတြျပၾကလိုု႔ မီးေတြလာရင္ေတာ့
ေကာင္းသေပါ့ေလ။

အစိုုးရက ဆႏၵျပတာေတြကိုု ခြင့္ျပဳလာတာေတာ့ ဟုုတ္ပါၿပီ။ ဆႏၵေတြျပည့္ေအာင္
လုုပ္ေပးဖိုု႔က ပိုုအေရးႀကီးတယ္ဆိုုတာ သေဘာေပါက္ရဲ႕လားမသိ။ အခုုတႀကိမ္
မီးမလာတာ ဓါတ္တိုုင္ေလးခုု မိုုင္းခြဲခံရလိုု႔ဆိုုေတာ့ မိုုင္းေထာင္သူကိုုပဲ အျပစ္တင္
ရမလိုုလိုု။ အေမရိကန္ကုုမၺဏီအကူအညီနဲ႔ မီးလာေအာင္လုုပ္ေနတယ္ဆိုုလိုု႔ အေမ
ရိကန္ကိုုပဲ ေက်းဇူးတင္ရမလိုုလိုု။ ေရကာတာစီမန္ကိန္းေတြကိုု ကန္႔ကြက္မိတာပဲ
မွား သလိုုလိုု။ သေဘာေကာင္းတဲ့ အစိုုးရကိုုပဲ အားနာရမလိုုလိုု။ ဟိုုလိုုလိုု ဒီလိုုလိုုနဲ႔
အဆံုုးမရွိျဖစ္ေနတဲ့ ဇတ္လမ္းေတြက ျမန္မာျပည္မွာ ခပ္မ်ားမ်ား မဟုုတ္လား။

ဒီမိုုကေရစီရရွိေရးဆိုုၿပီး ဆႏၵေတြျပခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေတြၾကာေပမဲ့လည္း အာဏာရွင္
ေတြက မေပးေတာ့ မရဘူး။ အဲဒီေတာ့ အညာဆႏၵျပပြဲက မီးအခြင့္အေရးေတာင္း
သူလိုု ဒီမိုုကေရစီကိုု ေနာက္မွလုုပ္ မီးလာေအာင္ အရင္ေတာင္း ။ မီးရရင္ ေရရ
ေအာင္ ထပ္ေတာင္း။ ေရရရင္ အလုုပ္ရေအာင္ ထပ္ေတာင္း။ ဒီလိုုနဲ႔ ဟိုုဟာေတာင္း
လိုုက္ ဒီဟာေတာင္းလိုုက္နဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုုကေရစီကိုုပါ တဆက္ထဲေတာင္း
သြားရင္းနဲ႕ရလည္း ေကာင္းေရာ မႈတ္လား။ ဒီနည္းက ပိုုၿပီးျမန္ေလမလားပဲ။ ကိုုင္း....
မီးဒုုတ္...မီးဒုုတ္....ရႈိ႕...ရႈိ႕ ။ ဆႏၵ...ဆႏၵ..ျပ...ျပ ။ မီး..မီး..ျမန္ျမန္ေပး ။ ရရင္ ရ... မရရင္...
ခ် ။ ရရ... မရရ.... ခ် ။

(ရုုပ္ပံုု ။ ဂူဂလ္)

Thursday, May 17, 2012

အမွန္ေတြ မွားတဲ့သတင္းအမွန္ေတြ မွားတဲ့အခါ။ အစြန္႕ပယ္ခံဘုုရားေတြနဲ႔ လူပိုုျဖစ္သြားတဲ့ဘုုန္းႀကီးေတြ
အေရးေပၚအစည္းအေ၀းေခၚၾက။ သစၥာေဖါက္ျဖစ္သြားတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြနဲ႔
အစိုုးရမင္းျဖစ္လာတဲ့ လူလိမ္တို႕အေဆြခင္ပြန္းဖြဲ႕ၾက။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္
လာတဲ့ ေလလံသမားက ဆင္းရဲသားအမတ္ေတြကိုု ညစာခဏခဏ ေခၚေခၚ
ေႂကြး။ ျပည္ေျပးျဖစ္ရတဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ေတြနဲ႔ အက်ဥ္းသားျဖစ္ရတဲ့ ကဗ်ာဆရာေတြ
အရက္ေသာက္ရင္း ႏိုုင္ငံေတာ္သီခ်င္းကိုု ေၾကေၾကကြဲကြဲ မူးၿပီးေအာ္ဆိုုၾက။
ၾကားပြဲစား ေစ့စပ္ေရးသမားေတြနဲ႔ ေထာက္လွန္းေရးေတြ ၀ွက္ဖဲခ်င္းလဲၾက။
အလွဴရွင္ေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ စီးပြါးေရးသမားက စံုုစမ္းေထာက္လွန္း။
ေစ်းကြက္ဖြင့္ဖိုု႔ အကြက္ေခ်ာင္း။

အမွားေတြ မွန္တဲ့အခါ ။ သတင္းေတြကိုု အပ်င္းေျဖဖိုု႔ နားေထာင္။ (သတင္းေတြက
ရယ္ရတာကိုုး) ။  အရင္တုုန္းကေတာ့ လက္နက္ကိုုင္၊ အခုုေတာ့ အလွဴခံခြက္ကိုုင္။
ဘိန္းေရာင္းၿပီး သူေဌးဘြဲ႕ခံသူနဲ႔ လူကုုန္ကူးလိုု႔ ခ်မ္းသာသူေတြက ဘဏ္ေတြ တခုု
ၿပီးတခုုဖြင့္ (ဆင္းရဲသားေတြ အေနေခ်ာင္ဖိုု႔တဲ့)။ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကလည္း
NGOေတြအၿပိဳင္အဆိုုင္ေထာင္။ ေဘးမွာေနတဲ့ေရွ႕ေနေတြက ေနာက္မွာေနဖိုု႔ဆံုုး
ျဖတ္။ (ပိုုၿပီးတြက္ေျခကိုုက္လိုုက္လိုု႔တဲ့)။ ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆ခ်က္ကိုု ႏိုုင္ငံေရး
ဦးတည္ခ်က္အျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖၚၾက။ စစ္သည္ေတာ္ေတြရဲ႕အိပ္မက္က
ေတာ့ တိုုင္းျပည္ကိုုကာကြယ္ဖိုု႔ အာဏာသိမ္းၾကစိုု႔တဲ့။

ေဖါက္ျပန္တဲ့ အမွန္ကိုု ကိုုးကြယ္မိသူေတြကေတာ့ ေနာင္တေတြ အေထြးလိုုက္ရၿပီး
မူးလည္း ဆဲ၊ မမူးလည္း ဆဲ။ အမွားကိုု အမွန္ျဖစ္လာေအာင္ ေမြးျမဴခဲ့သူေတြကေတာ့
ဂုုဏ္သိကၡာထြားထြားနဲ႔ တိုုင္းျပည္ကိုု ဦးေဆာင္။ ကိုုယ့္ေပါင္ကိုု လွန္ၿပီးေထာင္းရမွာ
ရွက္သူေတြကေတာ့ ဘာသာေရးေယာင္ေယာင္၊ ပညာတတ္ေယာင္ေယာင္နဲ႔ လူလိမ္
ေတြျဖစ္လိုု႔ ျဖစ္မွန္းမသိ။ ဆင္ရဲ႕နားရြက္ကိုု ယပ္ေတာင္လိုု႔ ေဟာခဲ့သူေတြကလည္း
တိုုင္းျပည္ရဲ႕ မ်က္စိႀကီးနားႀကီးေတြ ျဖစ္လိုုျဖစ္။ ႏိုုင္ငံေတာ္အလံေတြကိုု တမ်ိဳးၿပီးတမ်ိဳး
ေျပာင္းလိုု႔ အေလးျပဳၾက။ အမွန္ေတြမွားတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြကေတာ့ မထူးတဲ့
သတင္းမိုု႔ လူေတြစိတ္မ၀င္စားေတာ့ပါ။

ကမၻာမေၾကသီခ်င္းကိုု ခပ္တည္တည္နဲ႔ ဆက္ၿပီးဆိုုေနရွာတဲ့ ႏိုုင္ငံငယ္တခုု။ စကား
ေျပာရင္ ဗိုုလ္လိုုညွပ္ေျပာလိုုက္ရမွ ေက်နပ္ရွာတဲ့ လူမ်ိဳးစုု။ အမွန္ေတြက မွားလိုုက္၊
အမွားေတြက မွန္လိုုက္နဲ႔။ တိုုင္းျပည္အတြင္း တိုုးတက္ရာ တိုုးတက္ေၾကာင္း စိတ္ႂကြ
ေဆးေတြေသာက္ၿပီး ေျပာမဆံုုးေပါင္ ေတာသံုုးေထာင္။

ေတာ္လွန္ေရးခရီးမွာ က်ဆံုုးခဲ့ရသူမ်ားကလည္း မဖြင့္ေသးတဲ့ ကုုန္တိုုက္ေရွ႕မွာ တိုုး
ႀကိတ္ကာ တန္းစီေနေလရဲ႕။ (သူတိုု႔အတြက္ ပန္းၿခံေလး တခုုတေလ ရလိုုရျငားေပါ့) ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)