Thursday, August 2, 2012

ေယာင္နန ဒီမိုုကေရစီ
အစိုုးရေခါင္းေဆာင္ဆိုုသူေတြ ႀကိမ္း၀ါးေနတာက စည္းကမ္းျပည့္၀တဲ့
ဒီမိုုကေရစီ။ ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဘယ္ေနရာမွာမွ စည္းကမ္းရွိတာ
မေတြ႕။ ဒီမိုုကေရစီနည္းက် လုုပ္ေနတာေတြလည္း တခုုမွ မေတြ႕။
ဒီမိုုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူေတြကိုုလည္း ဟက္ဟက္ပက္ပက္ မဆက္
ဆံ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း ႀကံဳသလိုုလုုပ္။ လႊတ္ေတာ္အျပင္မွာလည္း
ထင္သလိုုက်ဲ။

အစိုုးရတင္ ေယာင္နနျဖစ္ေနတာ မဟုုတ္။ အတိုုက္အခံဘက္မွာလည္း
ေယာင္နန။ ဘာလုုပ္လိုု႕ လုုပ္ရမွန္း မသိ။ အစိုုးရေခၚရာေနာက္ တေကာက္
ေကာက္လိုုက္ဖိုု႕သစၥာဆိုုခဲ့ၾကၿပီမိုု႕ အေကြ႕အေကာက္ေတြၾကား အတိုုက္
အခံမ်ား စမ္းတ၀ါး၀ါး။ အခ်င္းခ်င္းလည္း မယံုုရဲ။ အစိုုးရကိုုလည္း မယံုုရဲ။
ျပည္သူကိုုလည္း မယံုုရဲ။ ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုလည္း မယံုုရဲ။

ဒီၾကားထဲမွာ စစ္တပ္ဘက္ကလည္း တေမွာင့္။ တနယ္တမင္း ဗိုုလ္က်တဲ့
အက်င့္က မေဖ်ာက္ႏိုုင္ေသး။ အစိုုးရကိုု အစိုုးရမွန္း မသိေသး။ အရင္က
အတူတူ မဟုုတ္တာလုုပ္ခဲ့ၾကၿပီး အခုုမွ အရပ္၀တ္လဲၿပီး အစိုုးရမင္းအျဖစ္
အုုပ္ခ်ဳပ္တာကိုု (ဘူဘူခ်င္း တစ္လုုပ္တာကိုု) စစ္တပ္ဘက္က အျမင္မၾကည္
ႏိုုင္ေသး။ စစ္တပ္က စစ္တပ္ေနရာမွာ မေရာက္ေသး။

အစိုုးရကလည္း ဖိဖိုု႕ႏွိပ္ဖိုု႕ တကဲကဲ။ တားဖိုု႕ဆီးဖိုု႕ တကဲကဲ။ ၿခိမ္းဖိုု႕ေျခာက္
ဖိုု႕ တကဲကဲ။ သေဘာတူဖိုု႕ထက္ မတူဖိုု႕က တကဲကဲ။ အစိုုးရကလည္း အစိုုး
ရေနရာ မေရာက္ႏိုုင္ေသး။ အစိုုးရပိုုင္မီဒီယာရွိေနတာလည္း ရွက္ရေကာင္း
မွန္း မသိေသး။ တိုုင္းရင္းသားအေရးလည္း မရွင္းမရွင္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းကိစၥလည္း
မရွင္းမရွင္း။ အတိုုက္အခံကိုု ၾကည့္တဲ့အၾကည့္ကလည္း မရွင္းမရွင္း။ လယ္
ယာေျမကိစၥလည္း မရွင္းႏိုုင္။ လူ႕အခြင့္အေရးလည္း မရွင္းႏိုုင္။ ေခတ္ပ်က္
သူေဌးကိစၥလည္း မရွင္းႏိုုင္။ ဘိန္းကိစၥလည္း မရွင္းႏိုုင္။ တရုုတ္နဲ႔အေမရိကန္
အၾကား ဗ်ာေတြမ်ား။ ဟိုုဟာ မႏိုုင္၊ ဒီဟာ မပိုုင္။ ကိုုယ့္တပ္လည္း ကိုုယ္မပိုုင္။

တိုုင္းရင္းသားေတြကလည္း အရူးကိုု လင္လုုပ္ရသလိုုျဖစ္။ ႏိုုင္ငံတကာဆက္
ဆံေရးမွာလည္း “အေခ်ာ္တေကာက္”နဲ႔ရည္းစားထားရလိုုျဖစ္။ ဒီၾကားထဲမွာ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစားနဲ႕အခါေတာ္ေပးေတြက တေမွာင့္။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ
အထာေတြက မ်ား။ မလိုုအပ္ပဲ လွ်ိဳ႕၀ွက္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရမယ့္ဟာကိုုေတာ့ ထုုတ္
ေျပာ။ သူမ်ားကိုုလည္း ခြင္မေပးခ်င္။ ကိုုယ္တိုုင္လည္း ျဖစ္ေအာင္မလုုပ္ႏိုုင္။
သမၼတနဲ႕နီးစပ္တာကိုုပဲ သၾကားမင္းနဲ႔ခမည္းခမက္ေတာ္ရသလိုု ဘ၀င္ေတြျမင့္။
ျပည္ပေရာက္ေတြကလည္း ျပည္ေတာ္ျပန္ၿပီး ဘာလုုပ္ရမွန္းမသိ။ ေျခမကိုုင္မိ
လက္မကုုိင္မိ ။ 

ဆရာႀကီးေလနဲ႕ေျပာရရင္ေတာ့ အခုုကာလ ျမင္ေနရတာေတြကေတာ့ အသြင္
ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ ေရာဂါလကၡဏာေတြပဲေပါ့။ (ျမန္ျမန္
ေပ်ာက္ေအာင္ ကုုရင္ကုု။ မကုုႏိုုင္ရင္ ဘုုန္းႀကီးစားသြားမယ္။ အခုုကာလမွာ
စားမယ့္ဘုုန္းႀကီးေတြက ခပ္မ်ားမ်ား)

အစိုုးရအႀကိဳက္ေလနဲ႕ေျပာမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ႀကီး လမ္းေၾကာင္းမွန္
ေပၚေရာက္ေနၿပီေပါ့။ လြန္ခဲ့တဲ့၂ႏွစ္ေလာက္ကအေျခအေနေတြနဲ႔ အခုုဟာက
ဆီနဲ႕ေရလိုု ကြာေနၿပီ။ ဒီမိုုကေရစီအလင္းေရာင္ႀကီး ထင္းေနေအာင္ျမင္ေနရၿပီ။

အလြတ္သေဘာ အရပ္ေျပာ ေျပာရရင္ေတာ့ ။ ေယာင္နနဒီမိုုကေရစီကာလႀကီး
မွာ ဘယ္သူ႕ကိုု အေဖေခၚရမွန္းမသိျဖစ္ေနၿပီ။ ျမန္မာျပည္ထဲဆက္ေနလိုု႕က
အလားအလာ မေကာင္း။ သူမ်ားေတြလိုုပဲ နီးစပ္ရာတိုုင္းျပည္ကိုု ျမန္ျမန္ေျပာင္း
ထားမွ။

ဘုုန္းႀကီးေလနဲ႕ေျပာမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အခ်ိန္တန္ရင္ ႏြားပိန္ကန္လိမ့္မကြဲ႕။
ဘယ္သူတရားပ်က္ပ်က္ ကိုုယ္မပ်က္ေစနဲ႕။

အျပဳသေဘာေဆာင္သူမ်ားရဲ႕အျမင္မွာေတာ့ ဘာမွ မပူပါနဲ႕ အားလံုုးေကာင္း
သြားမွာပါ။ ဟဲ..ဟဲ...ဟဲ..ဟဲ...။

ေယာင္နန ။ ေယာင္နန ။ ေၾကာင္က် မက်ရင္ေတာ့ ေပါင္ကြကြ ျဖစ္လတၱံ႕။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)