Friday, July 29, 2011

အားကစားသတင္း
ယမန္ေန႔က ရန္ကုုန္၌ ကစားခဲ့ၾကသည့္ ျမန္မာ၊ အိုုမန္ေဘာလံုုးပြဲတြင္
ျမန္မာျပည္သူတိုု႔၏ စိတ္သေဘာထားေကာင္းျမတ္မႈႏွင့္ အားကစားကိုု
ခ်စ္ျမတ္ႏိုုးမႈအား ကမၻာက သိေအာင္ ထင္ထင္ရွားရွား ျပသခြင့္ရခဲ့ၾက
သည္။ အခြင့္အေရးကိုု လက္လြတ္မခံပဲ ျမန္မာ့စိတ္ရင္းေစတနာကိုု
ထုုတ္ေဖၚခဲ့ၾကသည့္ ပရိတ္သတ္ႀကီးအား ႏိုုင္ငံေတာ္အစိုုးရကလည္း
ဂုုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း သမၼတႀကီးကိုုယ္တိုုင္ ရုုပ္ျမင္သံၾကားက
ခ်ီးမြန္းေျပာဆိုုရန္ စီစဥ္ေနသည္။

အိုုမန္အသင္းက ျမန္မာထက္ သာေၾကာင္း ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ားက
ႀကိဳတင္ သေဘာေပါက္ထား၍ ပြဲၿပီးဆံုုးသည္အထိ ကန္ခြင့္မေပးခဲ့။
ျမန္မာကြင္း၌ ကန္ခြင့္ရခ်ိန္အတြင္း အိုုမန္အသင္းကိုု အေမာမေဖါက္
ေစလိုု။ ျမန္မာပရိတ္သတ္ႀကီးက သူတိုု႔ေသာက္ရန္ ၀ယ္ယူထားေသာ
ေရဘူးမ်ားကိုု သူတိုု႔မေသာက္ပဲ အိုုမန္ေဘာလံုုးသမားတိုု႔ ေသာက္ရန္
တက္တက္ႂကြႂကြျဖင့္ စြန္႔လႊတ္လွဴဒန္းခဲ့ၾကသည္။

တခ်ိဳ႕ပရိတ္သတ္မ်ားကလည္း ၄င္းတိုု႔အိမ္က ယူေဆာင္လာခဲ့ၾကေသာ
ထီးမ်ားကိုု အိုုမန္အသင္းသားတိုု႔ ကြင္းအလယ္၌ ေနပူမွာစိုုးသျဖင့္ လွမ္း
၍ ပစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း အိမ္အျပန္ ေျခဗလာျဖင့္ ျပန္မည္
ဟုု ဆံုုးျဖတ္ၿပီး ကိုုယ္တိုုင္စီးလာသည့္ ဖိနပ္မ်ားကိုုခၽြတ္၍ ပစ္ေပးခဲ့ၾက၏။
အိုုမန္အသင္း ေဘာလံုုးပြဲၿပီးသည္အထိ ဆက္၍ကန္စရာ မလိုုေတာ့ေၾကာင္း၊
ေဘာကန္ဖိနပ္မ်ားကိုု လဲ၍ ကြင္းအလယ္၌ သက္သက္သာသာ ေနၾကပါရန္
လည္း ဟစ္ေအာ္ ေတာင္းပန္ခဲ့ၾက၏။ ျမန္မာအသင္းအေနႏွင့္လည္း ဆက္၍
ကန္လွ်င္ ရႈံးမည့္အတူတူ ေစာေစာနားေသာ္ ေစာေစာသက္သာသည္ဟုု
ေစတနာထားၿပီး ေဘာပြဲကိုု ရပ္နားၾကရန္ ေလးဘက္ေလးတန္ စင္ေပၚက
ေအာ္ဟစ္ အသနားခံခဲ့ၾကသည္။

အိုုမန္ေဘာသမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာ့ကြမ္းကိုု မိတ္ဆက္ေပးသည့္ အေန
ႏွင့္လည္း ကြမ္းထုုပ္မ်ား၊ ကြမ္းဘူးမ်ားအျပင္ ဗိုုက္ဆာေနသူတိုု႔ အသင့္
စားသံုုးႏိုုင္ရန္ ျမန္မာအစားအေသာက္မ်ားကိုုပါ ကြင္းပတ္ပတ္လည္က
ပစ္ခ်ေပးခဲ့ၾကေလသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္းျဖစ္ အုုတ္နီခဲမ်ား၏ အရည္
အေသြးကိုု အခ်ိန္ရတုုန္းရခိုုက္ ေလ့လာသြားေစခ်င္သည့္ သေဘာျဖင့္
လည္း ရသမွ်အုုတ္ခဲအက်ိဳးအပဲ့တိုု႔ကိုု အိုုမန္ေဘာသမားမ်ားထံ အေရာက္
ေပးပိုု႔ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာ့ေဘာလံုုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကလည္း ဤမွ်ေစတနာႀကီး
မား သေဘာထား ေကာင္းလွသည့္ ျမန္မာပရိတ္သတ္ႀကီးအား ကြင္း
အလည္ကိုု ထြက္ကာ ရွိခိုုးဦးခိုုက္ ေက်းဇူးတင္ခဲ့သည္။ လံုုၿခံဳေရးရဲမ်ား
ကလည္း ပရိတ္သတ္ႀကီး၏ အားေပးမႈကိုု ေထာက္ခံသည့္အေနျဖင့္
ေဘာလံုုးကြင္းအႏွံ႔ ခ်ီတက္ျပခဲ့ၾကသည္။

သိုု႔ေသာ္ လူကိုုေသေက်ေစႏိုုင္သည့္ ဓါးရွည္၊ ဓါးေကာက္မ်ားကိုု ႏိုုင္ငံ
ေတာ္အလံတြင္ ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳထားသည့္ အစၥလမ္၀ါဒီ အိုုမန္
ေဘာသမားမ်ားသည္ ျမန္မာပရိတ္သတ္၏ ေမတၱာေစတနာကိုု လံုုး၀
သေဘာမေပါက္ခဲ့။ ၄င္းတိုု႔အား တိုုက္ခိုုက္သည္ဟုု တဘက္သတ္
စြပ္စြဲ ေျပာဆိုုခဲ့ၾကသည္။

ဖီဖါေခၚ ကမၻာ့ေဘာလံုုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္လည္း ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုု လံုုး
၀ နားမလည္။ ျမန္မာတိုု႔အား အေရးယူမည့္သေဘာ ခ်ိန္းေခ်ာက္ေျပာ
ဆိုုခဲ့သည္။ အစာေရစာႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးခဲ့ၾကသည္ကိစၥ
ကိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟုုပင္ မရွက္မရြံ႕ ထုုတ္ေဖၚေျပာဆိုုခဲ့ေလသည္။

ျမန္မာတိုု႔သည္ အားကစားစိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း
ကမၻာက ေကာင္းေကာင္း မသိ။ ေပးထားသည့္ နာမည္ကိုုယ္၌က
“အားကစား” ။ အားသည့္အခါတိုုင္း ကစားသည္ဟုု အဓိပၺါယ္ရသည္
ကိုု ႏိုုင္ငံတကာက နားမလည္ၾက။ ဤမွ် အဓိပၺါယ္ေလးနက္ေပၚလြင္သည့္
နာမည္ကိုု ေပးၿပီး အားကစား၏ဂုုဏ္ကိုု ျမွင့္တင္ခဲ့သည္ကိုု သေဘာ
မေပါက္ၾက။

အိုုမန္ေဘာလံုးပြဲ အျဖစ္အပ်က္ေၾကာင့္ ယခုုဆိုုလွ်င္ ျမန္မာတမ်ိဳး
သားလံုုးက အားကစားေလာက တခုုလံုုးကိုု စြန္႔လႊတ္ပစ္ရန္အထိပင္
စဥ္းစားေျပာဆိုု ေနၾကေလၿပီ။ ေနာက္ဆံုုးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရ
ေနျပည္ေတာ္အရပ္တြင္ ႀကီးႀကီးမားမား တည္ေဆာက္ထားသည့္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း သမၼတႀကီးအပါအ၀င္ တိုုင္းျပည္ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက ေဘာလံုုးကိစၥ အေရးေပၚလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း
ေခၚယူက်င္းပေနသည္ဟုု သိရသည္။

ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ေဘာလုံးကန္သည့္ႏိုုင္ငံမ်ား
အားလံုုးကိုု စစ္ေရးအရ တုံ႔ျပန္သြားဖိုု႔ ေဒါသတႀကီး အဆိုုတင္သြင္း
ေနၾကသည္ဟုု ဆိုုသည္။ အတိုုက္အခံ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း
ႏိုုင္ငံေရးအေၾကာင္းကိုု လံုုး၀ မစဥ္းစားၾကေတာ့ပဲ ေဘာလံုုးအေၾကာင္း
ကိုုသာ ေန႔ေရာညပါ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုုေနၾကေၾကာင္း၊ အစိုုးရႏွင့္ အရာ
ရာ သေဘာထား ကြဲလြဲေနၾကေသာ္လည္း ေဘာလံုုးကိစၥ၌ တထပ္တည္း
ဆႏၵရွိေနသျဖင့္ ေဘာလံုုးကိုု အေျခခံ၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္
ေရး ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေတြ႕ဆံုုေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုု
ေျပာဆိုုေနၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

6 comments:

ABC said...

သေရာ္စာဆုိရင္ ပုိျပီးမွန္မလားမသိဖူး၊

လက္ရွိျဖစ္ပ်က္တဲ့အေျခအေနေပၚမွာ လ်ပ္တပ်က္ အိုင္ဒီယာနဲ.ေရးထားတာတဲ့ ဘလူးစကုိင္းရဲ့ ေရးဟန္ကေတာ့ အံ့ၾသဖြယ္ရာပါပဲ၊

DEF said...

ဟုတ္ပဗ်ာ ေျပာင္ေျမာက္လွပါေပတယ္ ဧရာဝတီသတင္းဌာနက ရုကၡစိုးထက္ေတာင္ လန္းေနေသးတယ္

blueskyforest said...

ဒါဆိုရင္ ဧရာ၀တီမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ဖို႔ ႀကံဦးမွပဲ။ း)

ကလူသစ္ said...

နာမည္ၾကီးခ်က္ကေတာ႔ အားက်စရာပဲ :)

Anonymous said...

ဒီလိုအင္မတန္ ရသေျမာက္တဲ့သေရာ္စာမ်ိဳးမဖတ္ရတာၾကာေပါ့...အခုေခတ္ကေလးေတြမလဲ..မ်က္ရည္ဗူးသီးလံုးေလာက္ဆိုတာမ်ိဳးေလာက္နဲ႔အခ်ိဳကုန္ေနၾကရရွာတာ...ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္..FBထဲလဲ share ပါရေစ....။

Amber said...

What a nice post. :P