Thursday, July 7, 2011

ခပ္ေ၀းေ၀း ဒီပလိုုေမစီ

ေရးခ်င္ေနတာေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ ျမန္မာ့အလင္း “ခြင္” က ဘေလာ္ဂါ ဇာနည္
၀င္းရဲ႕ခြင္မိုု႔ သူေရးမယ္ထင္ၿပီး လႊတ္ထားတာပါ။ အခုုေတာ့ မရေတာ့ဘူး။
ေရးေတာ့မယ္။ ပံုုမွာျမင္တဲ့အတိုုင္း ျမန္မာ့ေရႊလႊတ္ေတာ္ပါခင္မ်။ ႀကီးလည္း
ႀကီး၊ က်ယ္လည္း က်ယ္။ ထည္လည္း ထည္။ ၀ါလည္း ၀ါ။ ခမ္းလည္း ခမ္း။ နား
လည္း နား။ အားပါးပါး လြတ္ေတာ္ႀကီးပါဗ်။

အလည္ေခါင္မွာ ဘုုရင္ေခတ္က ေရႊပုုလႅင္ႀကီး။ ဓါတ္ပံုုသမားေတြ မရွိတဲ့အခါ
အဲဒီအေပၚ ဘယ္သူ တက္ထိုုင္ေနလဲ မသိဘူး။ ဘုုရင္ရူးေတြက မ်ားသမိုု႔လား။
ႏိုုင္ငံျခားသံတမန္ေတြ လာတဲ့အခါ ပုုလႅင္ခန္းမွာ ဆံုုၾကသေပါ့။ ကိုုယ္စားလွည္
ေတာ္ႀကီးမ်ား အခန္းရဲ႕ တဘက္တခ်က္မွာ ေနရာယူၾကပါ။ ၿပီးတဲ့အခါ အေ၀း
ၾကည့္ မွန္ေျပာင္းေတြ ထုုတ္ၾကပါ။ အခန္းက က်ယ္ေတာ့ ပံုုမွာျမင္တဲ့အတိုုင္း
တဘက္ကိုုယ္စားလွည္နဲ႔ အျခားတဘက္က ကိုုယ္စားလွည္ ၿပံဳးသလား၊ မဲ့သ
လား မျမင္ႏိုုင္ဘူး မဟုုတ္လား။

ကိုုယ္စားလွည္ေတြ စံုုတဲ့အခါ အခန္းအလည္ေခါင္ ပုုလႅင္ႀကီးနားက ခံုုမွာထိုုင္
မယ့္ သမၼတႀကီး ႂကြခ်ီလာပါလိမ့္မယ္။ သမၼတႀကီးဆိုုတာ အသက္ႀကီးတဲ့ သမၼ
တကိုု ေခၚတာပါ။ အသက္ႀကီးေတာ့ နားလည္း ေလးေနတတ္ပါတယ္။ သမၼတ
ႀကီးနဲ႔ ႏိုုင္ငံျခားသံတမန္ ေခါင္းေဆာင္အၾကား အာက်ယ္တဲ့ စကားျပန္ ထိုုင္ပါ။
ဒီစကားျပန္က ေလသံတိုုးရင္ ဘယ္သူက ဘာေျပာမွန္း မသိရပါဘူး။ အခန္းက
ေဘာလံုုးတကြင္းစာေလာက္ က်ယ္ေနေလေတာ့ ေအာ္ေျပာမွ ရပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္က်ယ္တာ အျပစ္လားကြာလိုု႔ ေျပာမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ မဟုုတ္ပါဘူးလိုု႔
ဆိုုရမွာပါ။ “လႊတ္ေတာ္က်ယ္မႈ” ဆိုုတဲ့ ပုုဒ္မမွ မရွိပဲကိုုး။ တကယ္ေတာ့ ျမန္မာ
တႏိုုင္ငံတည္း လႊတ္ေတာ္က က်ယ္ေနတာ မဟုုတ္ပါဘူး။ ေျမာက္ကိုုရီးယားတိုု႔
တရုုတ္တိုု႔မွာလည္း ခပ္က်ယ္က်ယ္ေတြပါပဲ။ လႊတ္ေတာ္က်ယ္တဲ့အတြက္ ေကာင္း
တာေတြ ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္က ထစ္ခနဲဆိုု အာဏာသိမ္းတတ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္
ဖ်က္သိမ္းတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အားကစားလုုပ္လုုိ႔ ရတာေပါ့။ တီး၀ိုုင္းေတြ
ေခၚၿပီး ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲလုုပ္လိုု႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ ဒစၥကိုုေတြလည္း ႏႊဲလိုု႔ေကာင္း
ပါတယ္။

ႏိုုင္ငံက ခပ္ေသးေသး။ ဘိန္းက ခပ္မ်ားမ်ား ႏိုုင္ငံေရးက ခပ္ရႈပ္ရႈပ္။ လြတ္လပ္
ခြင့္က ခပ္နည္းနည္း။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႔ ဒုုကၡသည္က ခပ္မ်ားမ်ား။ လႊတ္
ေတာ္ကေတာ့ ခပ္ႀကီးႀကီးဆိုုေလေတာ့ တိုုးတက္ထြန္းကားတဲ့ ႏိုုင္ငံေတြက
လူေတြေရာက္လာရင္ ရယ္စရာႀကီး ျဖစ္ေနေလမေပါ့။ ရွက္တတ္မယ္ဆိုုရင္
ရွက္စရာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ကိုုယ့္ဆရာမ်ားက မရွက္တတ္ေတာ့လည္း ကိစန မရွိ
ဘူးေပါ့ေလ။ ယိုုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္ေပါ့။

တကယ္လိုု႔မ်ား အေၾကာင္းမသင့္လိုု႔ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ထဲကိုု သင္သြားရေတာ့
မယ္ဆိုုရင္ စကားကိုု က်ယ္က်ယ္ေျပာတတ္ေအာင္ အရင္ေလ့က်င့္ထားပါ။ မွန္
ေျပာင္းယူသြားဖိုု႔ မေမ့ပါနဲ႔။ ေတြ႕တဲ့လူတိုုင္းကိုု လက္အုုပ္ခ်ီၿပီး ရွိခိုုးပူးေဇာ္ပါ။ လူ
ႀကီးေတြႀကိဳက္ေအာင္ ခ်ိတ္ထမီ ၀တ္သြားပါ။ သူတိုု႔က ဘာပဲေျပာေျပာ ဟုုတ္ကဲ့
ပါ...ဟုုတ္ကဲပါလိုု႔ ၂ႀကိမ္စီ ျပန္ေျပာပါ။ ဒါဆိုုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ေဘးရန္
ကင္းကင္းနဲ႔ သင္ျပန္ထြက္လာႏိုုင္ပါလိမ့္မယ္။ မဟုုတ္ရင္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲ
မွာ ရွိတဲ့ေထာင္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ႀကီးလိုု ခပ္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ခပ္က်ယ္က်ယ္ဆိုုပဲ။

(ဓါတ္ပံုု ၊ ျမန္မာ့အလင္း)

No comments: