Wednesday, April 3, 2013

စိုုးရိမ္ပူပန္ေရးေကာ္မရွင္သႀကၤန္နီးလာေတာ့ တခ်ိဳ႕ေတြကလည္း ေကာင္မေလးေတြ ေဖၚမွာစိုုးၾက
သတဲ့။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ မေဖၚမွာစိုုးၾကသတဲ့။ ေပၚေအာင္ေဖၚေသာ္ညား
မေပၚမွာစိုုးသူကလည္း ရွိေသးသတဲ့။ စကားမစပ္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္
မွာကိုု စိုုးရိမ္သူက ရိမ္။ ျပန္မလွည့္မွာကိုု စိုုးရိမ္သူက ရိမ္။ လွည့္သလိုုလိုု
မလွည့္သလိုုလိုုနဲ႕ ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္ျဖစ္ေနမွာကိုု စိုုးရိမ္သူက ရိမ္။ စုုတဲ့
သူကလည္း စုုမွစုု။ စိန္တဲ့သူကလည္း စိန္မွစိန္။ စိန္စုုကိုု ခ်ဲဂဏန္းလိုုအတြဲ
လုုပ္ၿပီး ၿမိန္တဲ့သူက ၿမိန္။ လိမ္တဲ့သူက လိမ္။

ကုုလားၿပီးရင္ တရုုတ္ဘက္လွည့္မွာ စိုုးတဲ့သူကစိုုး။ မြတ္ဆလင္ၿပီးရင္ ခရစ္
ယန္လာမွာ စိုုးတဲ့သူကစိုုး။ ကခ်င္ၿပီးရင္ ၀ဆီသြားမွာ စိုုးတဲ့သူကစိုုး။ သႀကၤန္
မိုုးတင္မက သႀကၤန္ဗံုုးပါေခတ္စားလာေတာ့ တူးပိုု႕တူးပိုု႕နဲ႕ ၀ုုန္းဒိုုင္းအုုမ္းဂြမ္း
ေလနဲ႕၀မ္းနဲ႕မကြဲမွာ စိုုးတဲ့သူကစိုုး။ သတင္းစာေတြ အေတာင္ပံေပါက္လာ
ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေတြလာမွာ စိုုးတဲ့သူကစိုုး။ အင္တာဗ်ဴးေတြမလာမွာ စိုုးတဲ့
သူကစိုုး။ ဆႏၵေတြမျပရမွာ စိုုးတဲ့သူကစိုုး။ ဆႏၵေတြျပမွာကိုု စိုုးတဲ့သူကစိုုး။

ဘုုန္းႀကီးကိုုေလာင္တဲ့ မီး။ ဗလီကိုုေလာင္တဲ့ မီး။ ၿမိဳ႕ေတြရြာေတြဆီ အလည္
အပတ္ထြက္ေနတဲ့ မီး။ လက္ညိဳးၫႊန္ရာ မီးျဖစ္သူေတြေၾကာင့္ ငါ့ဆီေလာင္
မလား သူ႕ဆီေလာင္မလား ပူေနရတဲ့ မီး။ ဗလီရွိရာအရပ္မွာ ယံုုၾကည္ရာ
ဘုုရားကိုု တက္တက္ႂကြႂကြ တေနရတဲ့ မီး။ မီးေတြကိုု ေလာင္ေစခ်င္သူေတြ
က မေလာင္မွာကိုု စိုုး။ မေလာင္ေစခ်င္သူေတြကလည္း ေလာင္မွာကိုု စိုုး။

ေဒါသမီး။ ေသာကမီး။ ေရရွိမွလာတဲ့မီး။ ဓါတ္ဆီရွိမွလာတဲ့မီး။ အာဏာရွိမွ
လာတဲ့မီး။ အကပ္ေကာင္းမွလာတဲ့မီး။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေပ်ာ္တဲ့မီး။ ေမွ်ာ္
ေပမဲ့လည္း ေပၚမလာတဲ့မီး။ လက္ပံေတာင္းကိစၥလိုု ဟုုန္းကနဲေတာက္ၿပီး
ၿငိမ္က်သြားတဲ့ ေကာက္ရိုုးမီး။ ျမစ္ဆံုုကိစၥလိုု ဟိုုမေရာက္ ဒီမေရာက္ျဖစ္ေန
တဲ့ မီးတန္းလန္း။ အေပၚမီး ေအာက္မီးနဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမီး။ မီးတိုု႕
ကေတာ့ မီးမွန္မွန္လာတာပဲ ျမင္ခ်င္တယ္ဆိုုတဲ့ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕က မမီးမီး။
အခ်စ္မီး။ အမုုန္းမီး။ စိုုးရိမ္ရတဲ့ မီး။ အခုုထိမၿငိမ္းႏိုုင္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မီး။

လယ္အသိမ္းခံရတဲ့လယ္သမားေတြ အေလ်ာ္ရေပမဲ့ မေပ်ာ္ရလိုု႕ စိုုးရိမ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာေသာ္ညားလည္း တိုုက္ပြဲေတြမရပ္လိုု႕ စိုုးရိမ္။
တိုုင္းျပည္ကေသးေသး၊ မုုန္တိုုင္းကမ်ားမ်ားဆိုုေတာ့ကာ။ စိုုးရိမ္စိတ္ေတြ
နဲ႕စီးပြါးေရးသမားမ်ား အေျပးအလႊားနဲ႕ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံေနရရွာ။ ေခတ္ပ်က္
သူေဌးေတြကလည္း စိုုးရိမ္စိတ္ေတြနဲ႕ ႏွစ္ဆတိုုးၿပီး စီးပြါးရွာ။

အရင္ကေတာ့ ျပည္ေတာ္မျပန္ႏိုုင္မွာကိုု စိုုးရိမ္။ အခုုေတာ့ျပည္ေတာ္ျပန္
ၿပီး ေျခမကိုုင္မိလက္မကိုုင္မိျဖစ္ေနမွာကိုု စိုုးရိမ္။ အစိုုးရနဲ႕ေပါင္းၿပီးေကာင္း
စားျပန္ရင္လည္း တမႈ။ မေကာင္းစားျပန္ရင္လည္း တမႈ။ အန္ဂ်ီအိုုေထာင္
လိုု႕ေအာင္ျမင္ေတာ့လည္း တျပစ္။ မေအာင္ျမင္ျပန္ေတာ့လည္း တျပစ္။
သမဒဂ်ီးကိုု ယံုုၾကည္ေတာ့လည္းတေမွာင့္။ မယံုုၾကည္ေတာ့လည္း
တေမွာင့္။

ရာသီဥတုုက ပူပူ။ မီးေတြက တလန္႕လန္႕။ အလုုပ္အကိုုင္က ခပ္ရွားရွား။
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာထိုုင္ေနသူေတြကပဲ တိုုင္းျပည္ကိုု ပိုုခ်စ္ေနသလိုုလိုု။
စစ္သားေတြကပဲ တိုုင္းျပည္ကိုု ပိုုခ်စ္ေနသလိုုလိုု။ ပါတီ၀င္ေတြကပဲ တိုုင္း
ျပည္ကိုု ပိုုခ်စ္ေနသလိုုလိုု။ ေတာခိုုဖူးသူ။ ေထာင္က်ဖူးသူ။ ဆႏၵျပဖူးသူ။
ဆႏၵျပသူေတြကိုု ရိုုက္ႏွက္ဖူးသူ။ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားကိုု ႏွိပ္စက္ဖူးသူ။
အလုုပ္ျပဳတ္ဖူးသူ။ ေက်ာင္းထုုတ္ခံရဖူးသူ။ ဆိုုင္အပိတ္ခံရဖူးသူ။ မူဆလင္
မုုန္းတီးေရးတရားေဟာသူ။ ဒီလူေတြကပဲ တိုုင္းျပည္ကိုု ပိုုခ်စ္ေနသလိုုလိုု။
တိုုင္းေရးျပည္ေရး သူတိုု႕ကပဲ အထူးစိတ္ပူေနၾကသလိုုလိုု။

စကၤာပူလိုု မၾကာခင္ျဖစ္ေအာင္လုုပ္မယ္လိုု႕ မပူမပင္ေျပာတဲ့သူကေျပာ။
ထိုုင္းကိုုအျမန္ေက်ာ္တက္မယ္လိုု႕ အပူအပင္ကင္းကင္းဆိုုတဲ့သူကဆိုု။
အာစီယံဥကၠဌေလာင္းဆိုုၿပီး အပူအပင္မရွိ လက္မေထာင္သူကေထာင္။
တရုုတ္အရိပ္ထက္ အေမရိကန္အရိပ္က ပိုုေအးသကြဲ႕လိုု႕ အပူအပင္မဲ့
ေျပာတဲ့သူကေျပာ။

သန္႕ရွင္းအစိုုးရ။ ပြင့္လင္းအဖြဲ႕အစည္း။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၀န္ႀကီး။ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးႏိုုဘလ္ဆုုရွင္။ ေျခာက္ကိုုးေျခာက္။ ခြန္ရွစ္ေျခာက္။ ႏွစ္ေထာင့္ဆယ့္
ငါး။ ရွစ္ေလးလံုုး။ ဂဏန္းမ်ား။ ဂဏန္းမ်ား။ ပူပင္ရတဲ့ကိန္းဂဏန္းမ်ား။

ေႏြရာသီေရာက္လာၿပီျဖစ္ပါ၍ မီးကိုု အထူးသတိျပဳၾကပါရန္။ အပူရွိန္တိုုး
လာသျဖင့္ ေအးရာေအးေၾကာင္းရွာထားၾကပါရန္။ စိုုးရိမ္ပူပန္ေရးေကာ္
မရွင္က သတိေပးလိုုက္ရပါတယ္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

5 comments:

ABC said...

ပုိ.စ္အသစ္ေတြ မဖတ္ရလို. ဘလူးစကုိင္းတစ္ေယာက္ ျမန္မာျပည္ကုိ အျပီးျပန္သြားျပီလားလို.

pandora said...

ဂဏန္းေတြထဲမွာ ၁၄၄ လည္း ထည့္ေျပာဦးေလ

သက္ေဝ said...

ေပၚလာေသးတယ္ကိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး

blueskyforest said...

လာေရာက္ႏႈတ္ဆက္သူမ်ား က်န္းမာပါေစ။

(ABC) ျမန္မာျပည္ကိုု အၿပီးမျပန္ပါ ။ အပ်င္းေျပေလာက္ပါပဲ။ ဟဲ..ဟဲ

(pandora) စိုုးရိမ္စိတ္ေတြမ်ားေနတာနဲ႕ပဲ ၁၄၄ကိုုေမ့သြားသကြယ္ ။

(သက္ေ၀) ေပၚလာေသးဆိုု...ေအာ္ဒါေလးေတြ မ်ားေနလိုု႕ပါ။ ဟဲ..ဟဲ

a said...

မဖတ္ရေတာ့မွာေတာင္စိုးရိမ္ေနတာ၊ေပါ့ေပါ့ပါးပါးနဲ႔အျမင္မွန္ေတြကိုေရးတဲ့စာကနည္းေတာ့အျမဲေစာင့္ဖတ္ေနရတာ။မ်ားမ်ားေရးနိုင္ပါေစ။