Wednesday, December 5, 2012

ေရာဂါ


ျမန္မာစစ္အုုပ္စုုမွာ လံုုး၀နားမလည္ႏိုုင္တဲ့ ေ၀ါဟာရ သံုုးခုုရွိတယ္ ။
တရားမွ်တမႈ။ တန္းတူညီမွ်မႈ။ လြတ္လပ္မႈ။ ဒါေတြကိုု နားမလည္ႏိုုင္
တာဟာ အာဏာရွင္ေရာဂါ။

ဗိုုလ္သိန္းစိန္အစိုုးရက အရင္အစိုုးရေတြနဲ႕မဆိုုင္ဘူးလိုု႕တတြတ္
တြတ္ေျပာေနတယ္။ သူတိုု႕က အာဏာရွင္မဟုုတ္ဘူးလိုု႕ ဆိုုလိုုခ်င္
ပံုုရတယ္။ တဘက္မွာေတာ့ အရင္အစိုုးရေတြရဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ
ေတြကိုု အကာအကြယ္ေပးေနတယ္။ ျပည္သူ႕ဆႏၵအတိုင္း အလုုပ္
လုုပ္မယ္လိုု႕ေႂကြးေၾကာ္ေနေပမဲ့ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာျပည္သူ႕ဆႏၵ
ေတြက ေခ်မႈန္းခံေနရတယ္။ မလွမ့္တပတ္လုုပ္ခံေနရတယ္။

ျပည္သူလူထုုနဲ႕ဆက္ဆံေရးမွာ တရားမွ်တမႈေတြ ရွိမလာဘူး။ တိုုင္း
ရင္းသားေတြနဲ႕ဆက္ဆံေရးမွာ တန္းတူညီမွ်မႈကိုု လံုုး၀ထည့္မစဥ္း
စားေသးဘူး။ လြတ္လပ္မႈကိစၥမွာေတာ့ ေလွ်ာ႕ေလွ်ာ႕ေပါ႕ေပါ႕လုုပ္
လာတာေတြ႕ရတယ္။ ဒါကလည္း ယာယီလား။ ထာ၀စဥ္လား။ အစစ္
အမွန္လား။ အတုုအေယာင္လားဆိုုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္။

အာဏာရွင္ေရာဂါက စစ္အုုပ္စုုတခုုထဲမွပဲ ရွိေနတယ္လိုု႕ တထစ္ခ်ေျပာ
လိုု႕မရဘူး။ အာဏာရွင္စံနစ္ကိုု ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္တဲ့ အင္အားစုုေတြ
ထဲမွာလည္း ဒီေရာဂါလကၡဏာေတြကိုု ျမင္ေနရတယ္။ ဒီေရာဂါစြဲကပ္ၿပီ
ဆိုုရင္ ေပ်ာက္ဖိုု႕သိပ္ခက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေရာဂါရွိေနလိုု႕ရွိေနမွန္း
မသိဘူး။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေရာဂါရွိမွန္းသိေပမဲ့ မရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၾက
တယ္။ အဲဒါနဲ႕ပဲ ျမန္မာျပည္မွာ အာဏာရွင္သံသယာ လည္ေနတယ္။

ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ တခါမွမစားဖူးတဲ့ အစား
အစာတခုုပဲ။ ဦးႏုုေခတ္တုုန္းက ဒီမိုုကေရစီ ရွိခဲ့ဖူးတယ္ဆိုုေပမဲ့ အထိုုင္
မက်ခင္မွာပဲ ( ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာ ခ်ိဳသလား၊ ခ်ဥ္သလား မသိရခင္မွာပဲ)
စစ္အာဏာရွင္ေအာက္ ေရာက္သြားခဲ့တာမဟုုတ္လား။ ျမန္မာျပည္သူ
ေတြ က်က်နနစားဖူးတာက အာဏာရွင္စံနစ္။ ဒီအဟာရဓါတ္နဲ႕ပဲရွင္
သန္ခဲ့ရတယ္။ အခုုလည္း ဒီမိုုကေရစီကိုု အေကာင္အထည္ေဖၚမယ္
ဆိုုတဲ့ ဗိုုလ္သိန္းစိန္တိုု႕အုုပ္စုုကိုုယ္တိုုင္က စစ္အာဏာရွင္လူထြက္ေတြ။

ဘိန္းစြဲ၊ ေဆးစြဲ၊ အရက္စြဲသူေတြ ျဖတ္တဲ့အခါ ေတာ္ေတာ္၀ရုုန္းသုုန္းကား
ျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ က ျဖတ္တုုန္းခဏပဲ ျပတ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လံုုးလံုုး
ျပတ္တယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖတ္ခ်င္တဲ့စိတ္ရွိဖိုု႕က ပထမအေရးႀကီးတယ္။
ဗိုုလ္သိန္းစိန္အစိုုးရဟာ အာဏာရွင္အစြဲကိုု တကယ္ပဲျဖတ္ခ်င္ေနတာလား
ဆိုုတာ အသိရခက္တယ္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း၊ ထင္ထင္ရွားရွား မရွိဘူး။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း မရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အစြဲျဖတ္ဖိုု႕ေဆးရံုုကိုုေတာ့ေရာက္
လာၿပီ။ ၀ရုုန္းသုုန္းကားေတြလည္း ျမင္ေနရၿပီ။ တကယ္ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္
ဖိုု႕ပဲ လိုုတယ္။

အျမစ္ျပတ္ေအာင္ ျဖတ္ႏိုုင္ဖိုု႕က ျပည္သူတရပ္လံုုးမွာ တာ၀န္ရွိတယ္။
တြန္းတဲ့သူကလည္း တြန္း။ ဆြဲတဲ့သူကလည္း ဆြဲ။ ႏွဲ႕တဲ့သူကလည္း ႏွဲ႕။
မတဲ့သူကလည္း မ။ အတြန္းခ်ည္း သက္သက္လည္း မျဖစ္ဘူး။ အဆြဲခ်ည္း
သက္သက္လည္း မျဖစ္ဘူး။ ေဒၚစုုက သမၼတႀကီးကိုု ယံုုတယ္လိုု႕ေျပာတိုုင္း
တတိုုင္းျပည္လံုုး လိုုက္ၿပီးယံုုစရာ မလိုုဘူး။ NLDက စစ္အုုပ္စုုဖြဲ႕စည္းပံုုကို
ေထာက္ခံတိုုင္း တတိုုင္းျပည္လံုုး လိုုက္ၿပီးေထာက္ခံစရာ မလိုုဘူး။ ကိုုယ့္
အသိနဲ႕ကိုုယ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ရပ္တည္တဲ့အက်င့္ေတြ စၿပီးေလ့က်င့္
သင့္ၿပီ။

တခါမွ မစားဖူးတဲ့အစာ။ တခါမွ မေရာက္ဖူးတဲ့ေဒသ။ တခါမွ မက်င့္သံုုးဖူး
တဲ့စံနစ္တခုုကိုု အသားက်ေအာင္လုုပ္ဖိုု႕ဆိုုတာ လြယ္တဲ့အရာမဟုုတ္ဘူး။
ဒါေပမဲ့လည္း ေကာင္းခ်င္ရင္ေတာ့ အနာခံၿပီးေရာဂါေပ်ာက္ေအာင္ ကုုသ
ရလိမ့္မယ္။ ဒီလိုုနဲ႕ပဲ တိုုင္းျပည္ေတြဟာ တိုုးတက္ထြန္းကားလာခဲ့တယ္။
ခပ္ေပ်ာ့ေပ်ာ့ ခပ္ည့ံ ညံ့ေတြ မ်ားေနရင္ေတာ့ ေရာဂါေပ်ာက္ဖိုု႕ မလြယ္ဘူး။
ေပ်ာက္လည္း ခဏပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။ အာဏာရွင္ေရာဂါကိုု ေပ်ာက္ေအာင္
ကုုသႏိုုင္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ ဒီမိုုကေရစီနဲ႕ ျမန္မာျပည္သူေတြ မ်က္ႏွာခ်င္း
ဆိုုင္မိၾကလိမ့္မယ္။

တရားမွ်တမႈ။ တန္းတူညီမွ်မႈ။ လြတ္လပ္မႈဆိုုတာေတြက အာဏာရွင္ေရာ
ဂါကိုု ေပ်ာက္ကင္းေစမယ့္ေဆးပဲ။ ဒီသံုုးခ်က္က ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္
ဒိုု႕တာ၀န္အေရးသံုုးပါးလိုု႕ေတာင္ ဆိုုရလိမ့္မယ္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

2 comments:

a said...

သိန္းစိန္ရုပ္ေသးအစိုးရကေရာဂါေပ်ာက္ဖို႔မစဥ္းစားပါဘူ၊(၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကိုကေရာဂါကိုေမြးထားဖို႔ဆြဲထားတာ)။လိမ္ညာညစ္စုတ္လွည့္ပါတ္တာ(စစ္)အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ရိုးရာအလုပ္ပဲ။အခုသြားေနတဲ့လမ္းေၾကာင္းကသန္းေရႊအတြက္မိန္႔မိန္႔ၾကီးနဲ႔ျပံဳးျပံဳးၾကီးျဖစ္ေနမွာေတာင္ျမင္ေနမိတယ္။(သိပ္ေကာင္းတယ္မ်ားမ်ားေရးပါေစာင့္ဖတ္ေနပါတယ္)။

Hmoo said...

ဦးစိုးသိန္းကေျပာတယ္၊က်ေနာ္တို႕မွာ
သုံးရာ႕ေျခာက္ဆယ္ဒီဂရီလွယ္႕ျပီးသြားေနရတာတဲ႕၊
အဲဒါဆိုအရင္တိုင္းျပန္တည္႕ေနတာလာဟင္... :)
ေနာက္တာေနာ္၊ဗုန္းလာက်ဲမွာေတာ့ေၾကာက္တယ္..