Thursday, November 29, 2012

ေရႊႏိုုင္ငံ


ဗ လိုုလိုု
မ လိုုလိုု
ဗ မွန္းမသိ
မ မွန္းမသိ
ဗ လား
မ လား မကြဲ
ႏွစ္္လံုုးထဲနဲ႕ကပ္ရႈပ္
ဗလံုုးဗေထြးနဲ႕
မမ်ိဳႏိုုင္ မေထြးႏိုုင္
နင္ ေနတဲ့ႏိုုင္ငံ ။

ဗမာအစ
တေကာင္းကလိုုလိုု
ေက်ာက္ဆည္ကလိုုလိုုနဲ႕
ေလနဲ႕၀မ္းနဲ႕မကြဲတဲ့ႏိုုင္ငံ ။

အဂၤလိပ္တင္မက
ဂ်ပန္ပါ သိမ္းပိုုက္တာခံရ
အခ်င္းခ်င္း အုုပ္ခ်ဳပ္ျပန္ေတာ့လည္း
စစ္သားေတြနဲ႕အလိုုမတူပဲ ညားခဲ့ရ
ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ညားခဲ့ရ
ဆိုုရွယ္လစ္နဲ႕ညားခဲ့ရ
သမ၀ါယမနဲ႕ ညားခဲ့ရ
ေမွာင္ခိုုနဲ႕ ညားခဲ့ရ
ပါတီ ေကာင္စီနဲ႕ ညားခဲ့ရ
ေထာက္လွန္းေရးနဲ႕ ညားခဲ့ရ
အာဏာရွင္နဲ႕ ညားခဲ့ရ ။

တိုုင္းရင္းသားလည္း ခပ္မ်ားမ်ား
တရုုတ္၊ ကုုလားလည္း ခပ္မ်ားမ်ား
ရိုုဟင္ဂ်ာလိုုလိုု
ဘင္ဂါလီလိုုလိုု
ေခၚေတာလိုုလိုု
ခ်စ္တီးလိုုလိုု
ဟိုုလိုုလိုု ဒီလိုုလိုုေတြကလည္း ခပ္မ်ားမ်ား ။

ဘုုရားသခင္ေတြလည္း မ်ား
ဘုုန္းႀကီးေတြလည္း မ်ား
နတ္ကေတာ္ေတြလည္း မ်ား
ဆပ္စရာ အေႂကြးလည္း မ်ား
လူလိမ္ေတြလည္း မ်ား
အေနက်ပ္ အေသက်ပ္ေတြလည္း မ်ား
ခပ္မ်ားမ်ားေတြနဲ႕ ဗ်ာမ်ားေနရွာတဲ့
ခပ္ရႈပ္ရႈပ္တိုုင္းျပည္ပါ ။

မိဘမဲ့
လယ္ယာမဲ့
အိုုးမဲ့အိမ္မဲ့
အလုုပ္လက္မဲ့
အနာဂတ္မဲ့
အဓိပၺါယ္မဲ့
ကာရံမဲ့
ႏိုုင္ငံမဲ့
ခပ္မဲ့မဲ့ေတြလည္းေပါ ။

ဒုုကၡသည္
လူကုုန္သည္
ဘိန္းကုုန္သည္
ကၽြန္ကုုန္သည္
ဖါကုုန္သည္
မယားကုုန္သည္
လိပ္ကုုန္သည္
ေတာက္တဲ့ကုုန္သည္
ကုုန္ေအာင္ သည္တဲ့
ကုုန္သည္ေတြလည္းေပါ ။

လူပြဲစား
ကားပြဲစား
စပါးပြဲစား
ႏြားပြဲစား
ေဒၚလာပြဲစား
ေပၚတာပြဲစား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပြဲစား
ဒုုကၡသည္ပြဲစား
ဓါတ္ေငြ႕ပြဲစား
သစ္ေတာပြဲစား
ႏိုုင္ငံေရးပြဲစား
ပြဲျဖစ္ေအာင္လုုပ္ၿပီး စားတဲ့သူလည္းေပါ ။

ကဗ်ာဆရာ
ဗလီဆရာ
က်ဴရွင္ဆရာ
အန္ဂ်ီအိုုဆရာ
၀ပ္ေရွာ့ဆရာ
ျမင္းလွည္းဆရာ
လူ႕အခြင့္အေရးဆရာ
ဆိုုကၠားဆရာ
ႏိုုင္ငံေရးဆရာ
ေဗဒင္ဆရာ
သိုုက္ဆရာ
ဆရာေတြလည္း သိပ္ေပါ ။

ဓါးျပေလာက္မွ မရိုုးသားသူေတြက
အစိုုးရတက္လုုပ္
ေထာက္ခံသူေတြကလည္း ေထာက္ခံ
သူ႕အရပ္နဲ႕ သူ႕ဇတ္
ဟပ္လိုု႕ ။

ဒီလူေတြေပါ့
အဂၤလိပ္ကိုု ဗိုုလ္လိုု႕ေခၚ
ဂ်ပန္ကိုု ေခြးလိုု႕ေခၚ
ဖိလစ္ပိုုင္ကိုု ဖါးလိုု႕ေခၚ
ကိုုယ့္ကိုုယ္ကိုုေတာ့ ေရႊလိုု႕ေခၚတယ္
ေရႊေတြေနတဲ့ႏိုုင္ငံဆိုုေတာ့
ေရႊႏိုုင္ငံေပါ့ ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

3 comments:

Ngeo said...

Lik

a said...

ဆ၇ာေတြလည္းသိပ္ေပါ။သူ႕အရပ္နဲ႔သူ႕ဇာတ္ဟပ္လို႔။မွန္လိုက္တာ၊ၾကိဳက္တယ္။

Oomh said...

ရွယာဂ်ီးကဖ်ာအားခီးေကာင္း၊ဒါေပမဲ႕တခုေတာ့လြဲတယ္၊မယားကုန္သည္ထက္လင္ကုန္သည္က
ပိုေအာင္ျမင္ေနတယ္... :)