Tuesday, November 20, 2012

ေကာင္းစားေရး
( ေကာင္းစားသူမ်ား )

အရင္ေခတ္ကေတာ့ တိုုင္းျပည္ေကာင္းစားေအာင္ ဟိုု၀ါဒကိုု က်င့္ရမယ္၊
ဒီ၀ါဒကိုု က်င့္ရမယ္ဆိုုၿပီး ၀ါဒအၿပိဳင္အဆိုုင္ေတြရွိခဲ့တယ္။ ဘယ္စံနစ္က ငါ
တိုု႕နဲ႕ကိုုက္တယ္။ ဘယ္စံနစ္က မကိုုက္ဘူးဆိုုၿပီး စံနစ္ေရြးခ်ယ္မႈေတြလည္း 
ရွိခဲ့တယ္။ စံနစ္ေတြ၊ ၀ါဒေတြဘယ္လိုုပဲေကာင္းေကာင္း ေသေသခ်ာခ်ာ
အေကာင္အထည္မေဖၚရင္ အလကားပဲဆိုုတာ ျမန္မာျပည္သူေတြ သေဘာ
ေပါက္ခဲ့ၿပီ။

ေတာ္လွန္ေရးပဲျဖစ္ျဖစ္။ ႏိုုင္ငံေရးပဲျဖစ္ျဖစ္ တကယ္ေတာ့ တိုုင္းျပည္ေကာင္း
စားေရးကိုု လုုပ္ရတာ။ ျပည္သူေတြေကာင္းစားေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရတာ။ ဒါေပမဲ့
လုုပ္ပံုုလုုပ္နည္း လြဲမွား။ မမွန္ကန္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕လုုပ္။ မလုုပ္တတ္ပဲ လုုပ္။ 
မလုုပ္ႏိုုင္ပဲ လုုပ္။ မညီမညြတ္နဲ႕လုုပ္။ စတာေတြေၾကာင့္ တိုုင္းျပည္က မေကာင္း
စားႏိုုင္ပဲျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ 

ျမန္မာ့သမိုုင္းတေလွ်ာက္လံုုး ဒီလိုုအလြဲအမွားေတြနဲ႕ ခရီးဆက္လာတာ။ တိုုင္း
ျပည္ စုုတ္ျပတ္သပ္တဲ့အထိ ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ ႀကီးမားတဲ့ သဘာ၀
ေဘးအႏၱရယ္ေတြနဲ႕လည္းႀကံဳရေတာ့ ခၽြတ္ၿခံဳက်တဲ့ႏိုုင္ငံအဆင့္ထိ ေရာက္ခဲ့ရ
တယ္။ တိုုင္းျပည္က ခၽြတ္ၿခံဳက်ၿပီး မေကာင္းစားပဲ သူေတာင္းစားႏိုုင္ငံအျဖစ္
ေရာက္ေနတယ္ဆိုုေပမဲ့ ပြဲလန္႕တုုန္းဖ်ာခင္းတဲ့လူေတြကေတာ့ ေကာင္းစား
ကုုန္ၾကတယ္။ သူေဌးသူႂကြယ္ေတြ ျဖစ္ကုုန္ၾကတယ္။ အုုပ္ခ်ဳပ္သူအေတာ္မ်ား
မ်ားနဲ႕ပုုလင္းတူဗူးဆိုု႕ေတြက က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာကုုန္ၾကတယ္။

စစ္အုုပ္စုုကိုု ဆန္႕က်င္တဲ့အင္အားစုုေတြမွာလည္း ဒီလိုုအလြဲအမွားေတြလုုပ္တဲ့
သူေတြရွိတယ္။ စစ္အုုပ္စုုေလာက္ အေရအတြက္မမ်ားေပမဲ့ ဒီမိုုကေရစီဘက္
ေတာ္သားဆိုုသူအခ်ိဳ႕ေကာင္းစားကုုန္တယ္။ တိုုင္းျပည္ေကာင္းစားေရးဆိုုတဲ့ ဦး
တည္ခ်က္ အစကတည္းက မရွိလိုု႕လား။ ရွိရဲ႕နဲ႕ ေပ်ာက္သြားတာလား။ ေမ့သြား
တာလား။ ေဖ်ာက္လိုုက္တာလား။ ေမ့လိုုက္တာလားဆိုုတာ ကာယကံရွင္ေတြ 
အသိဆံုုးျဖစ္မယ္။ အမ်ားျပည္သူ မေကာင္းစားရင္ မွန္ကန္တဲ့ႏိုုင္ငံေရး မဟုုတ္။

( ဘယ္သူေကာင္းစားဦးမလဲ) 

ျမန္မာႏိုုင္ငံမွာ စစ္အုုပ္စုုကိုု ဆန္႕က်င္တဲ့အင္အားစုုေတြအားလံုုး အေရးနိမ့္ၾက
တယ္။ စစ္အုုပ္စုုပဲ အၿမဲအသာစီးရတဲ့တိုုင္းျပည္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ စစ္အုုပ္စုု ဆန္႕က်င္ေရးသမားေတြအတြက္ ခါးသီးတဲ့ အမွန္တရား။ စစ္အုုပ္စုုအတြက္ေတာ့ 
ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ အမွန္တရားေပါ့။ ဒီမိုုကေရစီကိုု ေတာင္းယူလိုု႕မရ ၊ တိုုက္ယူမွ ရမယ္လိုု႕
ဆိုုခဲ့သူေတြလည္း စစ္အုုပ္စုုနဲ႕ေပါင္းယူၾကဖိုု႕လုုပ္ကုုန္ၿပီ။

အခုုလည္း ဒီမိုုကေရစီအေျပာင္းအလဲဆိုုတာကိုု စစ္အုုပ္စုုကပဲ ဦးစီးထိမ္းခ်ဳပ္ၿပီး အေကာင္းအထည္ေဖၚေနတယ္။ တိုုင္းျပည္ေကာင္းစားေအာင္ ဘယ္တုုန္းကမွ 
မလုုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အုုပ္စု။ ဒီမိုုကေရစီေရး ေတာင္းဆိုုသူမွန္သမွ်ကိုု ရက္ရက္စက္စက္ 
ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တဲ့စစ္အုုပ္စုုက သူတိုု႕စိတ္ႀကိဳက္ ဒီမိုုကေရစီကိုု တည္ေဆာက္ဖိုု႕လုုပ္ေန
တယ္။ 

ဒီတခါမွာေတာ့ ဒီမိုုကေရစီအင္အားစုုေတြ အမ်ားစုုက စစ္အုုပ္စုုေခၚရာေနာက္ကိုု အသာတၾကည္လိုုက္ပါေနၾကတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း အေကာင္းျမင္
တယ္။ ႏိုုင္ငံတကာကလည္း ေဘးတီးေပးတယ္။ စစ္အုုပ္စုုအစိုုးရကိုု ေျမွာက္ေပး
တယ္။ သူတိုု႕ကိုုဆန္႕က်င္ေနရင္ တိုုင္းျပည္ပိုုနစ္နာတာပဲ ရွိမယ္လိုု႕ သေဘာေပါက္
သူက ေပါက္တယ္။ ဒီမိုုကေရစီသမားေတြလည္း အစြမ္းကုုန္သေလာက္ရွိၿပီ။ ေျခ
ကုုန္လက္ပမ္းက်ၿပီ။ အလားအလာ မေကာင္းဘူး။ စစ္အုုပ္စုုက ေမာင္ေမာင္ေခၚတုုန္း
ဗ်ာ ထူးထားမွေတာ္ခါက်မယ္လိုု႕တြက္တဲ့သူက တြက္တယ္။ ဒီတႀကိမ္မွာ ဘယ္သူ
ေတြေကာင္းစားၾကလိမ့္မလဲ။ 

( သူေတာင္းစားေတြ ေကာင္းစားေရး )

ျမန္မာျပည္ကအေျခအေနေတြကိုု တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မုုန္႕လံုုးကိုု စကၠဴကပ္ေနတယ္လိုု႕ 
ျမင္တယ္။ ေခြးၿမီးေကာက္ကိုု က်ည္ေတာက္စြပ္ေနတယ္လိုု႕ ျမင္တယ္။ တခ်ိဳ႕က
ေတာ့ ျပည္သူေတြေကာင္းစားေအာင္ ဒီတႀကိမ္ တကယ္လုုပ္ၾကလိမ့္မယ္လိုု႕ျမင္
တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဟုုတ္မလိုုလိုုနဲ႕ အီလည္လည္ျဖစ္ၾကလိမ့္ဦးမယ္လိုု႕တြက္
တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း လမ္းခုုလတ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းလိမ့္ဦးမယ္လိုု႕ခန္႕မွန္း
တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေဒၚစုုအစြမ္းေၾကာင့္ စစ္အုုပ္စုုဟာ က်ားကေန ေၾကာင္ျဖစ္
လာမယ္လိုု႕ ထင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း  က်ားကေန ေၾကာင္ျဖစ္သြားတာ ေဒၚစုု
လိုု႕ေျပာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ျမန္မာျပည္ကိုု အေမရိကန္လက္ထဲ ထိုုးအပ္
လိုုက္တာ အေကာင္းဆံုုးပဲလိုု႕ ယူဆတယ္။ (အခုုလည္း ဒီအေျခအေန ေရာက္
ေနပါၿပီ)

တိုုင္းျပည္တခုု ေကာင္းစားေအာင္လုုပ္ဖိုု႕က လြယ္တဲ့ကိစၥမဟုုတ္ဘူးဆိုုတာ လူ
တိုုင္းသေဘာေပါက္တယ္။ ဒါေပမဲ့လည္းလြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျပည္သူ
ေတြ ေကာင္းစားတဲ့ေခတ္ တခါမွေရာက္မလာပဲ သူေတာင္းစားသာသာျဖစ္ေန
တာကေတာ့ လြန္လြန္းတယ္လိုု႕ဆိုုရမယ္။ ညံ့လြန္းတယ္လိုု႕ဆိုုရမယ္။ တိုုင္းျပည္
ေကာင္းစားေရးကိစၥက စစ္အုုပ္စုုတင္မကပဲ ျပည္သူလူထုုတရပ္လံုုးနဲ႕ စစ္အုုပ္စုု 
ဆန္႕က်င္သူေတြမွာပါ တာ၀န္ရွိတယ္။ 

အရင္က ကိုုယ္နဲ႔ မတိမ္းမယိမ္းႏိုုင္ငံေတြ။ ကိုုယ့္ေလာက္မွ အေျခအေနမဟန္တဲ့
ႏိုုင္ငံေတြ ကိုုယ့္ကိုုေက်ာ္တက္ကုုန္တာ ၾကာၿပီ။ ဘယ္ေတာ့မွ ျမန္မာျပည္သူေတြ
ေကာင္းစားတဲ့ေခတ္ ေရာက္မွာလဲဆိုုတဲ့ေမးခြန္းအတြက္ ေသခ်ာေရရာတဲ့အေျဖ
က အခုုထိ မရွိေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေခါင္းစဥ္
ေအာက္မွာ လူတစုုမက ေကာင္းစားေနၾကၿပီ။ 

( ပန္းခ်ီ ၊ ပီကာဆိုု )

3 comments:

ABC said...

တစ္ခ်ိဳ.ဘေလာ့ေတြမွာ ဆဲဆုိသံေတြညံေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားဘေလာ့က ကြန္.မန္.ေဘာက္စ္မွာ တရားရိပ္သာေလးလို ျဖစ္ေနတာေတာ့ေကာင္းတယ္

ေၾကာင္နဲ.က်ား ဥပမာေလးကုိေတာ့ၾကိဳက္တယ္ဗ်ိဳ.

စစ္တပ္အခန္းက႑ကေတာ့ရွိေနရမွာပါ၊ တစ္ျပည္လံုးဆင္းရဲတဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္တပ္ကေအာက္ေျခအဆင့္ေတြလဲပါပါတယ္၊ တကယ္ေကာင္းစားသြားတာ အထက္ပုိင္းပဲမဟုတ္လား၊ စစ္တပ္က သူတုိ.ရဲ့ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္တဲ့ တိုင္းျပည္ရဲ့ လံုျခံဳေရးနဲ.ကာကြယ္ေရးေလာက္ပဲယူသင့္တယ္၊ အရင္ကသတင္းစာေတြထဲမွာ စစ္တပ္ကပုဂၢိဳလ္ေတြက ေဆးရံုေတြကုိ သြားေရာက္စစ္ေဆးျပီး ဆရာ၀န္ေတြကုိလည္း ညႊန္ၾကားလုိက္တာပဲ၊ ထုိ.အတူ ကြန္ျပဴတာ တကၠသုိလ္က ဆရာေတြ၊ တံတားေဆာက္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာေတြကုိလည္း ညႊန္ၾကားလုိက္တာပဲ၊ အဲဒါမ်ိဴးေတြလံုး၀မရွိသင့္ေတာ့ဖူး၊

အရင္က တရုတ္ၾကီးကုိ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ဆိုျပီး တစ္တုိင္းျပည္လံုး အပ္ထားျပီး ခုမွ မရွဴနုိင္ မကဲနုိင္နဲ. အေမရိကန္ကုိေျပးကပ္ေနတဲ့ပံုပဲ၊ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေမရိကန္ နဲ. အီးယူနုိင္ငံေတြရဲ့ အေထာက္အပံ့နဲ. ဆုိရင္ ျမန္မာနုိင္ငံ တုိးတက္မူ.ကျမန္နုိင္တယ္၊

ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ျမန္မာနုိင္ငံက တရုတ္နဲ.အေမရိကန္ တုို.ရဲ့ စစ္တလင္းျပင္ မျဖစ္ဖုိ.ကေတာ့ အေရးၾကီးတယ္၊
ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မူ.ေတြအတြက္ လက္ရွိ အစုိးရေရာ၊ ျပည္သူေတြရဲ့ mindset ကုိ ေတာ္ေတာ္ျပင္ယူရဦးမယ္၊

paisoethumg@gmail.com said...

ေဒၚစုသာ က်ားကေနေၾကာင္ျဖစ္သြားတာဆုိတာကေတာ့နည္းနည္းအျငင္းပြားစရာပဲဗ်။

a said...

ျပည္သူေတြေကာင္းစားေအာင္ဒီတၾကိမ္တကယ္လုပ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ျမင္တဲ့သူေတြကိုေတာ့အေတာ္အံ့ၾသမိတယ္၊ဒီ ၂ နွစ္အတြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕အေျခအေနကိုမျမင္လို႔မသိလို႔ပဲလားမသိဘူး။ေကာင္းတယ္လို႔ထင္ရတာေတြကလည္းသူတို႕အုပ္စုေနသာေအာင္ေရွြ႕ရံုေလးေရွြေပးတာလို႔ပဲျမင္တယ္။