Friday, April 13, 2012

ႀကီးၾကေလေသာအခါ

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကိုု (ဘာေၾကာင့္ရယ္မသိ) ေဒၚစုုကအစ “သမၼတႀကီး”လိုု႔
ေခၚၾကတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ခင္မ်ာ ႀကီးနဲ႔ အက်ိဳးေပးရွာတယ္။ စစ္သားဘ၀မွာ
တုုန္းကလည္း ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး။ သမၼတဘ၀ေရာက္ေတာ့လည္း သမၼတႀကီးတဲ့။
စစ္တပ္မွာ ဗိုုလ္နဲ႔ ဗိုုလ္ႀကီး အဆင့္မတူဘူး။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္နဲ႔ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလည္း မတူ
ဘူး။ ႀကီးခ်င္တိုုင္း ႀကီးလိုု႔မရဘူး။ မယ္သီလရွင္ေလာကမွာလည္း ခပ္ငယ္ငယ္
ေတြကိုု ဆရာေလး။ အသက္ႀကီး၊ ၀ါႀကီးေတြမွ ဆရာႀကီး။ ေက်ာင္းဆရာေလာက
လည္း ဒီလိုုပဲ။ ဆရာဟာ ဆရာ၊ ဆရာႀကီး မဟုုတ္။ ဆရာမဟာ ဆရာမႀကီး မဟုုတ္။

အိႏိၵယမွာ မဟတၱမ ဂႏၵီကိုု “ဂႏၵီဂ်ီး”လိုု႔ ေခၚၾကတယ္။  ပံုုမွန္က ဂႏၵီပဲ။ ဘာေၾကာင့္
အေနာက္မွာ ဂ်ီးထည့္ရသလဲဆိုုေတာ့ ပံုုမွန္ထက္ပိုုၿပီး ႀကီးျမတ္သူအျဖစ္ အမ်ား
က သတ္မွတ္တဲ့သေဘာ။ ျမန္မာေတြလည္း အႏိၵယဆီက “ဂ်ီး”ကိုု လိုုင္စင္မပါပဲ
သယ္လာပံုုရတယ္။ ျမန္မာျပည္ေရာက္ေတာ့ “ႀကီး” ျဖစ္သြားတာမ်ားလား။ ျမန္
မာေတြရဲ႕ ႀကီးတဲ့အဓိပၺါယ္ကလည္း ပံုုမွန္ထက္ ပိုုႀကီးမားတာကိုု ဆိုုလိုုတာကိုုး။
ဘာဘူႀကီးတိုု႔ မာမူႀကီးတိုု႔လည္း ၾကားဖူးၾကမွာေပါ့။ အဲဒါက အႏိၵယမွာ ဘာဘူဂ်ီး။
မာမူဂ်ီးလိုု႔ ေခၚတာကိုု ျမန္မာေတြက လိုုက္ေခၚၾကတာ။ အဓိပၺါယ္က လူႀကီးသူမ။
ၿမိဳ႕၊ ရြာမ်က္ႏွာဖုုံး ။ သေဘာေကာင္းၿပီး အမ်ားအက်ိဳးကူညီသူကိုု ေခၚၾကတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ အသစ္စက္စက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကိုု
လည္း “ဥကၠဌႀကီးေဒၚစုု”လိုု႔ ေခၚၾကပါစိုု႔။ ဒါမွမဟုုတ္ “အေမစုု”လိုု႔ ေခၚၾကသလိုု
“ဥကၠဌႀကီးစုု”လိုု႔ ေခၚၾကစိုု႔။ သူကပါတီရဲ႕ လက္ရွိဥကၠဌ မဟုုတ္ေပလားဗ်ာ။ သူ႕
အရင္ ဦးေအာင္ေရႊတုုန္းကလည္း ဥကၠဌႀကီးလိုု႔ ေခၚခဲ့ၾကတာပဲ။ ဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္
တုုန္းကလည္း အာဏာရွင္ဦးေန၀င္းကိုု သမၼတႀကီး၊ ဥကၠဌႀကီးလိုု႔ ေခၚခဲ့ၾကတယ္။
ရိုုးရိုုးေတာင္ မဟုုတ္ဘူး။ “လမ္းစဥ္ပါတီဥကၠဌႀကီး ဦးေန၀င္း”တဲ့။ သတင္းစာေတြ
မွာေရးခဲ့ၾကတာ။

တကယ့္ ရာထူးသတ္မွတ္ခ်က္မွာ သမၼတ။ ဥကၠဌဆိုုတာပဲရွိတယ္။ သမၼတလည္း
မႀကီးဘူး။ ဥကၠဌလည္း မႀကီးဘူး။ သတင္းမီဒီယာဆိုုတာက ရာထူးကိုု အတိအက်
ေဖၚျပရတာ။ မလုုိအပ္ပဲ ၀ိုုင္းၿပီးႀကီးေပးစရာ မလုိဘူး။ ေစတနာပိုုကဲသူေတြက စိတ္
မထိန္းႏိုုင္ပဲ ႀကီးေပးေနၾကတာ။ (ဖါးခ်င္တဲ့သေဘာလည္း ပါပံုုရတယ္) အခုုလည္း 
 ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြတင္မက ျပည္ပမီဒီယာေတြမွာပါ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ေန
ၾကတယ္။ ႀကီးျမတ္ေသာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေပါ့။ သာမန္ထက္ပိုုၿပီးႀကီးမား ထူးျခား
လိုု႔ ဂုုဏ္ေျမွာက္ၾကတဲ့သေဘာေနမွာေပါ့။

ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလည္း ႀကီးတာနဲ႔ မလြတ္ခဲ့ဘူး။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္
ကိုုေအာင္ဆန္း။ သခင္ေအာင္ဆန္း။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း။ ဦးေအာင္ဆန္းဘ၀
ေတြမွာ မႀကီးခဲ့ရေပမဲ့ လုုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ပိုုင္းမွာေတာ့ လြတ္လပ္ေရးဖခင္ႀကီး။
အာဇာနည္ႀကီး တဦးျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ေဒၚခင္ၾကည္ကိုုလည္း တခ်ိဳ႕က မိခင္ႀကီးေဒၚ
ခင္ၾကည္တဲ့။ 

ကြန္ျမဴနစ္ ေခတ္ထခ်ိန္အခါကလည္း Chairman Maoကိုု ျမန္မာေတြက “ဥကၠဌ
ေမာ္”လိုု႔ မေခၚဘူး။ “ဥကၠဌႀကီးေမာ္”တဲ့။ ေမာ္စီတုုံးလည္း ျမန္မာနဲ႔ေတြ႕မွပဲ ႀကီး
ရရွာတယ္။ ႀကီးတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သတိထားမိတာတခုုက အညာသူအညာသား
ေတြဟာ အေက်ထက္ ႀကီးကိုု ပိုုသံုုးၾကတယ္ဆိုုတာပဲ။ မႏၱေလးမွာ မဟာျမတ္မုုနိ
ဘုုရားကိုု ေဒသခံေတြက (ဘာေၾကာင့္ရယ္မသိ) “ဘုုရားႀကီး”တဲ့။ မႏၱေလးက ရွိ
သမွ်ဘုုရားေတြထဲမွာ တံခိုုးအထြားဆံုုး၊ အႀကီးမားဆံုုးလိုု႔ ဆိုုလိုုခ်င္ပံုုရတယ္။ ေရႊ
ေက်ာင္းႀကီးဆိုုတာလည္း ရွိေသးတယ္။ မီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ခဲ့တဲ့ေနရာက
ဦးက်ားႀကီး၀င္းတဲ့။ အဆိုုေတာ္ေဂ်ေမာင္ေမာင္ကိုုလည္း မႏၱေလးသားေတြက
“ေဂ်ႀကီး” လိုု႔ေခၚၾကတယ္။ အရပ္ရွည္တဲ့သူကိုု အရွည္ႀကီးလိုု႔ ေခၚၾကသလိုေပါ့။

အုုပ္စုုတခုုထဲမွာ နာမည္တူတာ ႏွစ္ေယာက္ရွိေနရင္လည္း တေယာက္ကိုု ႀကီး
ထည့္ေပးတတ္ၾကတယ္။ ဆိုုပါေတာ့ လွေမာင္ေလးနဲ႔ လွေမာင္ႀကီး။ ျမျမေလးနဲ႔
ျမျမႀကီး။ မယားႏွစ္ေယာက္ယူထားရင္လည္း မယားႀကီးနဲ႔မယားငယ္တဲ့။ ႀကီးဆိုု
တဲ့စကားကိုု အလြယ္တကူနဲ႔ သံုုးစြဲေနတဲ့အေလ့အထ ျမန္မာေတြထဲမွာ စြဲေနတာ
သတိထားမိလိုု႔ အခုုလိုု ေရးလိုုက္တာပါပဲ။ ဘာမွ အေရး “မႀကီး”ပါဘူး။

အလြယ္တကူနဲ႔ ႀကီးရတာကိုုပဲ ႀကိဳက္သပဆိုုရင္လည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ႀကီး
ႀကီးၾကပါ။ လြတ္လပ္စြာႀကီးပိုုင္ခြင့္ ရွိ မရွိေတာ့ မသိ။ သတိေလးထားၿပီး ႀကီးၾက
ရင္ေတာ့ ပိုုေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ “လူ႕အခြင့္အေရးေခတ္” ဆိုုေတာ့လည္း ႀကီး
တဲ့အေၾကာင္းေ၀ဖန္မိတာ အျပစ္ဆိုုၿပီး ဆႏၵေတြထျပၾကမွာလည္း စိုုးရေသးတယ္။
ကဲ...ကဲ..သိန္းဆုုႀကီးမ်ားလည္း ေပါက္ၾကပါေစ။ ဒီမိုုကေရစီႀကီးလည္း ရၾကပါေစ။
အာဏာရွင္ႀကီးမ်ားနဲ႔လည္း လြဲပါေစ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီးလည္း ရပါၾကေစ။ က်န္းမာ
ေရးႀကီးလည္း ေကာင္းၾကပါေစ။ စိတ္ႀကီးမ်ားလည္း ခ်မ္းသာၾကပါေစဗ်ား ။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္ႀကီး)

4 comments:

Anonymous said...

အညာကလူေတြ ျကီး သံုးတာကေတာ.
မေကြးဘက္က မနက္ျကီး လို.သံုးတယ္

blueskyforest said...

ညႀကီးမင္းႀကီးဆိုုတာလည္း ရွိေသးတယ္။ မေကြးဘက္က စခဲ့တာလားမသိ။ ညႀကီးနဲ႔မင္းႀကီးက ဘယ္လိုု ဆက္စပ္သလဲလည္း မသိ။ ျမန္မာေတြက ႀကီးဖိုု႔ဆိုုရင္ေတာ့ “လာထား”ပဲ။

TZA said...

ဟားဟား ၾကံၾကံဖန္ဖန္ၾကီးဗ်ာ

ေကာင္းကင္ကို said...

လူၾကီး ေရးတဲ့ ပို႔စ္ၾကီးကို လာဖတ္သြားတယ္ဗ်ာ။