Tuesday, October 11, 2011

စပ္ကူးနဲ႔မပ္ကူး
စပ္ကူးဆိုုတာ အဆက္အစပ္ အကူးအေျပာင္းကိုု ေျပာတာ။ မပ္ကူးဆိုုတာ ဘာလဲ။
ကူးဆိုုတာေတာ့ ဟုုတ္ပါၿပီ။ မပ္ဆိုုတာ ဘာလဲ။ ျမန္မာအဘိဓာန္မွာ တိမ္းသည္။
ေစာင္းသည္တဲ့။ စကားေျပာတဲ့အခါ ကာရံနေဘေလးနဲ႔ ခ်ိတ္ၿပီးေျပာခ်င္သူမ်ားက
“စပ္” နဲ႔ကပ္ၿပီး “မပ္” လိုုက္ၾကတာလား မသိဘူး။ “စပ္ကူးမပ္ကူး” ကေတာ့ အသြင္
ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလကိုု ေျပာတာပဲ။

အကူးအေျပာင္းကာလမွာ စိတ္၀င္စားဖိုု႔ေကာင္းတဲ့ သဘာ၀ေတြရွိတယ္။ ထူးျခား
မႈေတြရွိတယ္။ အသိပြါးစရာေတြ ရွိတယ္။ သတိထားစရာေတြ ရွိတယ္။ ေန၀င္ခ်ိန္
ကိုုပဲ ၾကည့္လိုုက္ဦး။ အာရံုတက္ခ်ိန္ကိုုပဲ ၾကည့္လိုုက္ဦး။ သာမန္ထက္ထူးတဲ့ ဆန္း
က်ယ္မႈေတြ ျမင္ရမယ္။ အေျပာင္းအလဲကိစၥက အေရးပါတဲ့ကိစၥ၊ ဂရုုတစိုုက္ ရွိရတဲ့
ကိစၥ တခုုသာပ။

ကိုုယ့္သမီး၊ ကိုုယ့္သား ႀကီးေကာင္ေပါက္တာ သတိမထားမိရင္ မိဘနဲ႔ သားသမီး
အၾကား ဆက္ဆံေရးက ကေမာက္ကမ ျဖစ္တတ္သလိုုေပါ့။ အေျပာင္းအလဲကာလ
ကိုု သတိထားမိမွ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ အမိအရ အကူးအေျပာင္းကိုု လုုပ္
ႏိုုင္မွ။ သည္ဘက္ကမ္းကေန ဟိုုဘက္ကမ္းကိုု ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ေရာက္ႏိုုင္မယ္။
သာယာတဲ့ အကူးအေျပာင္းျဖစ္ႏိုုင္မယ္။ မဟုုတ္ရင္ေတာ့ ဂီယာညပ္တတ္တယ္။
ဂီယာညပ္ရင္ အထိအခိုုက္ အနာတရ ရွိမယ္။ မ်က္စိလည္ရင္ လမ္းမွားသြားမယ္။
ရာသီေျပာင္းခ်ိန္မွာ ဂရုုတစိုုက္မရွိရင္ ဖ်ားတတ္၊နာတတ္သလိုုပ။

တခ်ိဳ႕ကလည္း ေျပာၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနက အသြင္ကူး
ေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲ ေရာက္ေနၿပီဆိုုလား။ ဘယ္လိုု“အသြင္”ေတြက ကူးေျပာင္း
ေနၾကတာတံုုး။ အသြင္ေတြက “ဘယ္လိုု” ကူးေျပာင္းေနၾကတာတံုုး။ ေကာင္း
ေကာင္းသိရင္ေတာ့ ေကာင္းမယ္။ ေျပာင္းလိုု႔ ေျပာင္းမွန္း မသိရင္လည္း မဟန္
ေသးဘူး။ မေျပာင္းပဲနဲ႔ ေျပာင္းတယ္လိုု႔ ထင္ေနရင္လည္း မမွန္ေသးဘူး။ အကူး
အေျပာင္းကိစၥမွာ ၀ိုုးတ၀ါးအေျခအေနေတြ၊ အေရာအယွက္ေတြရွိတယ္။ အရႈပ္
အေထြးေတြရွိတယ္။ ညီအကိုု မသိတသိအခ်ိန္လိုု႔လည္း ဆိုုၾကတယ္။

ဂ်ာမနီမွာ ဘာလင္တံတုုိင္းႀကီး ၿဖိဳၿပီးတဲ့ေနာက္။ အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ ျပန္ေပါင္း
ထုုပ္ဇတ္လမ္းမွာ လူမ်ိဳးတူၾကတာေတာင္ အဆက္အစပ္ျပန္လုုပ္ဖို႕ေတာ္ေတာ္နဲ႔
အဆီအေငၚ မတည့္ၾကဘူး။ ဆိုုဗီယက္ယူနီယန္ ၿပိဳကြဲစဥ္အခါကလည္း အကူး
အေျပာင္းေတြ၊ အလွည့္အေျပာင္းေတြ သိပ္မ်ားခဲ့တယ္။ ကမၻာတ၀ွမ္း ရိုုက္ခတ္မႈ
ေတြ ႀကီးႀကီးမားမားရွိခဲ့တယ္။ အခုုလည္းမူဆလင္ကမၻာမွာ အသြင္ေတြ ကူးေျပာင္း
ေနၾကၿပီ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ က်ားေတြ တေကာင္ၿပီးတေကာင္ ထြားထြားလာေတာ့ အာစီ
ယံရဲ႕အကူးအေျပာင္းက အမွတ္တမဲ့ဆိုုရင္ အံ့ၾသရမတတ္ ျဖစ္သြားမယ္။ အခုု တရုုတ္
ျပည္ႀကီး “ေထာ” ေနၿပီ။ ႀကီးမားတဲ့ အကူးအေျပာင္းကိုု ႀကံဳေနရၿပီ။ ဒါဆိုုရင္ ၀လိုု႔
ျမည္မာပီေကာ ပီလိုုတုုံး။ ကူးပီလား ေျပာင္းပီလား။ ဘာလဲ။ ဘယ္လဲ။ ဘယ္လိုုလဲ။

ေခတ္သစ္ျမန္မာ့သမိုုင္းမွာႀကံဳခဲ့ရတဲ့ စပ္ကူးမပ္ကူးတခ်ိဳ႕ကိုု ခ်ေရးၾကည့္ရေအာင္။
သီေပါဘုုရင္ ပါေတာ္မူ။ အဂၤလိပ္ကၽြန္ျဖစ္။ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ဂ်ပန္၀င္။ ဂ်ပန္
ကၽြန္ျဖစ္။ လြတ္လပ္ေရးတိုုက္ပြဲ။ လြတ္လပ္ေရးရ။ ပါလီမန္ဒီမိုုကေရစီျဖစ္။ ကြဲၾက
ၿပဲၾက။ တိုုက္ၾကခိုုက္ၾက။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္။ ဆရာေန၀င္းက စစ္အာဏာသိမ္း။ အိမ္
ေစာင့္အစိုုးရျဖစ္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းက ေခါင္းေပါင္းတေထာင္ေထာင္နဲ႔ သမၼတႀကီး
ဦးေန၀င္းျဖစ္။ ဆိုုရွယ္လစ္ေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရးတဲ့။ ပါတီဥကၠဌႀကီးတဲ့။

ဦးေန၀င္းကိုု ဆန္႔က်င္။ ဆိုုရွယ္လစ္ကိုု ဆန္႔က်င္။ တပါတီအာဏာရွင္ကိုု ဆန္႔က်င္။
ရွစ္ေလးလံုုးျဖစ္။ ဆရာေစာေမာင္ စစ္အာဏာသိမ္းျပန္ေရာ။ စစ္အာဏာရွင္ကပဲ အခုု
တခါ ေခါင္းေပါင္းေတြနဲ႔။ လႊတ္ေတာ္ေတြနဲ႔။ စည္းကမ္းရွိတဲ့ ဒီမိုုကေရစီကိုု သြားၾက
မလိုု႔တဲ့။ (သြားေလသူ ေၾကးမံုုဦးေသာင္းစကားအတိုုင္းဆိုုရင္ ) စစ္ဗိုုလ္တမတ္သား
ပါလီမန္ေခတ္ေပါ့။ အကူးအေျပာင္းေတြ၊ စပ္ကူးမပ္ကူးကာလေတြမွာ ဘယ္သူေတြ
ဘာျဖစ္ခဲ့ၾကသလဲ။ ေကာင္းတာေတြက ဘာေတြလဲ။ ဆိုုးတာေတြက ဘာေတြလဲ။
သိထားမွ ေတာ္ကာက်မယ္။

ဟုုတ္ေသာ္ရွိ၊ မဟုုတ္ေသာ္ရွိ။ သတိေတာ့ ထားေနရမယ့္ ကာလဆိုုတာ ေသခ်ာ
တယ္။အသြင္က ဘယ္ေလာက္ဖိုုး ကူးေျပာင္းမွာလဲဆိုုတာ မသိႏိုုင္ဘူး။ နည္းနည္း
ေျပာင္းလည္း ေျပာင္းသေလာက္။ မ်ားမ်ားေျပာင္းလည္း ေျပာင္းသေလာက္။ သတိ
ထားရမယ္။ေတးေရးကိုုေန၀င္း သီခ်င္းထဲကလိုု ေျပာင္းလဲျခင္းနဲ႔ လိုုက္ေရႊ႕ႏိုုင္ပါမွ။
မဟုုတ္ရင္ ဂီယာညပ္တဲ့အထဲ ကိုုယ္ပါသြားလိမ့္မယ္။ စည္းခ်က္နဲ႔အညီ လိုုက္“က”
ႏိုုင္ပါမွ။ မဟုုတ္ရင္ ကုုန္းကြကြႀကီး ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

ဂီယာအညပ္ မခံရေအာင္ ဘယ္လိုုေရွာင္ရ၊ ေဆာင္ရမလဲဆိုုတာ ေနာက္မွ ဆက္ပြါး
မယ္။ အခုုေတာ့ စာအေတာ္ ရွည္သြားၿပီ။ နားမယ္။

(ရုုပ္ပံုု ၊ ဂူဂလ္)

1 comment:

kyaw said...

ေဒၚစု နဲ ့ ကို သိန္းစိန္ တို ့က်ား ထိုး ေနၾကတာ ပါ..တစ္ေကာင္ ေကြ်း ...ႏွစ္ေကာင္...သံုးေကာင္စား ...ဘယ္သူ အကြက္ ပိုျမင္ မလဲ ...ကင္း ၀င္တဲ ့သူ ကေတာ့ ႏိုင္ မွာ ေပါ့ ...သေ၇ပဲြ လည္း ရိွႏိုင္တာ ဘဲ ....တစ္ခိ်ဳ ့ပဲြ ေတြ ၾကေတာ့ ကင္း ေတာ့ ၀င္တယ္..ျပန္အစား ခံလိုက္၇တယ္