Saturday, November 12, 2011

အြန္လိုုင္းဂိုုဏ္းမ်ား
ပြဲေတြ ေကာင္းလာၿပီ။ ဂိုုဏ္းေတြ ထလာၿပီ။ ႂကြလာၿပီ။ တူရာ တူရာ စုု
ၾကၿပီ။ အုုပ္စုုဖြဲ႕၍ လႈပ္ရွားၾကၿပီ။ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုုင္ဆိုုင္ လတန္ေဆာင္တိုုင္
ေရာက္ၿပီ။ စုု၍ ဆဲသူမ်ားကေတာ့ စုုဆဲဂိုုဏ္း။ စုုကာ ကူသူမ်ားကေတာ့
စုုကူဂိုုဏ္း၊ စုုလွဴဂိုုဏ္း။ စုုၿပီး ပြါးဖိုု႔ႀကံသူမ်ားကေတာ့ စုုပြါးဂိုုဏ္း။ စုု၍
မိုုက္ၾကသူမ်ားက စုုမိုုက္ဂိုုဏ္း။ တခ်ိဳ႕က စုုၿပီး ဖြသည္။ အဲသည္ေတာ့
စုုဖြဂိုုဏ္း။ ဂိုုဏ္းစံုုေတာ့ က်ိဳင္းတံုုကိုု သတိရသည္။ က်ိဳင္းတံုုတြင္ စိုုင္း
လံုုရွိသည္။ သိုုင္းၿခံဳကာေျပာရလွ်င္ ဂိုုဏ္းစံုုတာ ေကာင္း၏။

ဒီမိုုကေရစီ အခါသမယႀကီးေပကိုုး။ ကိုုယ္ျမင္ရာ၊ ကိုုယ္ထင္ရာမ်ားကိုု
လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖၚ၍ ေျပာၾကေပလေရာ့။ စားသံုုးသူ အၿမဲမွန္သည့္
ေခတ္။ ျပည္သူ႕အသံကိုု အစိုုးရက နာခံရမည့္ေခတ္။ ကမၻာအႏွံ႔က
ေရႊျမန္မာ ကိုုကိုုမမမ်ား အြန္လိုုင္းသိုု႔တက္ကာ အျမင္မ်ားကိုု ေဖၚၾက
သည္။ ထုုတ္ၾကသည္။ လႈပ္ၾကသည္။ ဖဲ့ၾကသည္ ။ ဖြဲ႕ၾကသည္။ ဖြၾက
သည္။ တြယ္ၾကသည္။ ဆြယ္ၾကသည္။ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမိုုက
ေရစီႏိုုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသိုု႔ အြန္လိုုင္းဂိုုဏ္းေတာ္သူ ဂိုုဏ္းေတာ္သားမ်ား
အရွိန္အဟုုန္ျဖင့္ ခရီးႏွင္ၾကေတာ့မည္။ ႀကိဳႏွင့္ေတာ့ ဒီမိုုကေရစီ။ ဒိုု႔
ေခတ္ကိုုေတာ့ ေရာက္လၿပီ။

ဂ်ိဳကုုတ္ရွိရာ ဂ်ိဳကုုတ္လာ။ ဂ်ိဳေထာင္ရွိရာ ဂ်ိဳေထာင္သြား။ ဘေလာ္ဂါ
မ်ားလည္း ဂိုုဏ္းဖြဲ႕ၾကသည္။ အြန္လိုုင္းတြင္ ဂိုုဏ္းဖြဲ႕ရ အလြန္လြယ္
သည္။ အင္မတန္လြယ္သည္။ ဂိုုဏ္း၀င္လြယ္သလိုု ဂိုုဏ္းထြက္လည္း
သိပ္လြယ္သည္။ လြယ္ရံုုမက အလကား လုုပ္ခြင့္ရသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္
ဤေခတ္ဤအခါမွာ အခမဲ့အြန္လိုုင္းဂိုုဏ္းမ်ား အလြန္႔အလြန္ကိုု ေပါ
မ်ားသည္။ ေငြေပး၍ လုုပ္ရမည္ဆိုုပါက ထိုုဂိုုဏ္းမ်ား ရွိမည္ မထင္။

တေယာက္ တေပါက္တင္မက ႏွစ္ေပါက္ သံုုးေပါက္ ေျပာၾကဆိုုၾကသည္။
အေကာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးဖြင့္၍ လႈပ္ရွားၾကသည္။ ဘုုရားတရားသမားမ်ားက
လည္းသူ႕တရား ကိုုယ့္တရား ဂိုုဏ္းဖြဲ႕ကာ ပြါးၾကသည္။ လိင္တူစံုုမက္
သမားမ်ားကလည္း လိင္တူေရးရာ အျဖာျဖာ ဘာညာသာရကာ ဖလွယ္
ၾကသည္။ ရွယ္ၾကသည္။ ႏိုုင္ငံေရးသမား ၊ ေတာ္လွန္ေရးသမား ၊ စာနယ္
ဇင္းသမား ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဟိုုဟာကိုု မေက်နပ္သူမ်ား ၊ ဒီဟာ
ကိုု မေက်နပ္သူမ်ား ။ အႀကိဳက္ခ်င္းတူသည့္အခါ အြန္လိုုင္းဂိုုဏ္းမ်ား
လူစည္ကားေလသည္။

နည္းပညာလႈိင္းကား အလြန္စီး၍ေကာင္းေလသည္။ အင္တာနက္သည္
ဘုုရားသခင္ထက္ တန္ခိုုးထြား၏။ အစိုုးရကိုုဖါးသူမ်ားကလည္း ဖါးဂိုုဏ္း
ဖြဲ႕ထား၏။ ဘယ္အစိုုးရတက္တက္ ေဆာ္မွာပဲဆိုုသူမ်ားကလည္း ေဆာ္
ဂိုုဏ္းဖြဲ႕ၾက၏။ နာမည္ေက်ာ္မ်ားကိုု ထိပ္ပုုတ္ေခါင္းပုုတ္ ေျပာဆိုုရမွ ဟုုတ္
ၿပီဟုု ထင္သူမ်ာကလည္း ဟုုတ္ဂိုုဏ္းဖြဲ႕ၾကသည္။ ဟိုုေက်ာင္းထြက္ ဒီ
ေက်ာင္းထြက္မ်ားကလည္း ေက်ာင္းဂိုုဏ္းဖြဲ႕ၾကသည္။ ေလွာင္စရာျမင္၍
ေလွာင္ခ်င္သူမ်ားကလည္း ေလွာင္ဂိုုဏ္း၊ ေျပာင္ဂိုုဏ္း။ ဟိုု၀ါဒ ဒီ၀ါဒဂိုုဏ္း။
ဟိုုအေရာင္ ဒီအေရာင္ဂိုုဏ္း။ ဟိုုလူ႕ေနာက္လိုုက္ဂိုုဏ္း၊ ဒီလူ႕ေနာက္လိုုက္
ဂိုုဏ္း။

သပိတ္စံုု၍ သူပုုန္ထၾကသလိုု ဂိုုဏ္းစံုလွ်င္ က်ိဳင္းတံုုသိုု႔ သြားၾကမည္ ။
လမ္းခရီးတြင္ ဒီမိုုကေရစီလည္း ႀကံဳႏိုုင္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းတာ
လည္းထပ္၍ ႀကံဳႏိုုင္သည္။ ဟိုုမေရာက္ ဒီမေရာက္ အီလည္လည္ ဘူ
တာလည္း ဆိုုက္ႏိုုင္သည္။ ကိစၥမရွိပါ။ ဆဲစရာ ဆဲ။ ခြဲစရာ ခြဲ။ တြဲစရာ
တြဲ၍ ႏႊဲၾကမည္။ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုုကေရစီပဲျဖစ္ျဖစ္။ စည္းကမ္းမဲ့
ေသာ ဒီမိုုကေရစီပဲျဖစ္ျဖစ္။ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္။ က်ိဳင္းတံုုကိုုေတာ့ ေရာက္မွ
ျဖစ္မည္။ ဂိုုဏ္းေတြကေတာ့ အြန္လိုုင္းမွာ စံုုစျပဳေနၿပီ ။

(ရုုပ္ပံုု၊ ဂူဂလ္)

12 comments:

ABC said...

ဘလူးစကုိင္းေရးတဲ့ပုိ.စ္ထဲမွာ ဒီပုိ.စ္က အေကာင္းဆံုးပဲ၊ ၾကိဳက္တယ္၊ ရယ္ရလြန္းလို. အူေတာင္နာေနျပီ ၊

ခင္ဗ်ားက ဘယ္ဂိုဏ္းထဲမွာပါသလဲ ၊

ဘယ္အစိုုးရတက္တက္ ေဆာ္မွာပဲဆိုုတဲ့ေဆာ္ဂိုုဏ္းကုိ စိတ္၀င္စားတယ္ ၊

ZT said...

ဒီပို႕စ္ကို ၾကည့္လိုက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ ။ ျပီးေတာ့ ဟုတ္ေတာ့ ဟုတ္ေနျပီလို႕ ေထာက္ခံ လိုက္မိတယ္။

TZH1985 said...

ေသြးထြက္တယ္ ဆိုတာ ဒါကိုေခၚတာ...

ကုိေပါ said...

တုိ႕ကေတာ့ စုၿပီး အမႊန္းတင္တဲ့ စုမႊန္းဂုဏ္း။ ေနာက္ စုၿပီး (အသား)ကင္ၿပီး ေခ်ာင္ထဲမွာ ဝအီေအာင္စားမယ့္ စုကင္ေခ်ာင္အီ ဂုိဏ္းတုိ႔ဘာတုိ႔ ထြက္လာႏုိင္ေသးတယ္။ း-)

blueskyforest said...

အိုုင္ကေတာ့ ျမန္မာဆန္ဆန္ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းဂိုုဏ္းကပါ ။ စုုစုု စုုစုု ၊ ဆူဆူ ဆူဆူဆိုုရင္ ၀င္ၿပီးဆြမ္းႀကီးေလာင္း မယ္။ ႀကံဳတဲ့လူ ၀င္ႀကံဳးမယ္။ ထိခ်င္ရာ ထိ။ နာခ်င္ရာ နာ ။ ေရွ႕မၾကည့္ ေနာက္မၾကည့္ ဂိုုဏ္းေတာ္သားႀကီး တေယာက္ပါဗ်ားးးးး း)

Anonymous said...

ကိုင္းစံုရင္ ထီးရြက္တပ္လိုက္ေလ =)

khin oo may said...

က်ိဳႈင္းတံုကဘယ္ကပါလာတာလဲ

blueskyforest said...

စိုင္းလံုနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပါလာတာပါ ခင္ဦးေမ။ စိုင္းလံုကေတာ့ က်ိဳင္းတံုသား ရွမ္းကေလးေပါ့။ သူ႔ကို ေဆြမ်ိဳးေတြက ၀ိုင္းအံုၿပီး ခ်စ္ၾကတယ္။ ဂုိဏ္းစံု ေတာ့လည္း လုိင္းႀကံဳတံုး ပါလာတာ ေနမွာပါ။ း) ခင္ဦးေမ က်န္္းမာပါေစ

ကုိေပါ said...

စုိင္းလုံကုိ ဘလုိင္းယုံလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ဘူး။ း-)

ခင္ဦးေမကုိေတာ့
အျမင္ထူးေတြ မေဝငွခ်င္ေတာ့ဘူး။
နင္မူးေန သလား အေမးခံရမွာေၾကာက္လုိ႔။ ဘဝင္႐ူးေတြလုိ႔ အထင္မခံရရင္ေတာ္ပါၿပီ။

ပုံ...
စကၤာပူးေျမက
အစဥ္အမူးမေျပတဲ့
ခ်ဥ္တူးေပ။

Hmoo said...

ဒို႕ ကေတာ့ကိုဘီလူးဂိုဏ္း ဘဲဝင္မယ္၊သံခ်တ္ထိုးမယ္
လက္သီးထိုးမယ္၊လစ္ရင္က်ည္ပါထိုးထားလိုက္မယ္ :)

သက္ေဝ said...

Wow... ဒီပိုစ့္က အမွန္တရားေတြခ်ည္းမို႔ ထင္တယ္... အေတာ္ ေအာင္ျမင္တယ္... ကိုဘလူးစကိုင္းနဲ႔ တဂိုဏ္းမဟုတ္ တဂိုဏ္းမွာေတာ့ ေတြ႔ၾကတာေပါ့ေနာ္...

ပံု/
ဂိုဏ္းစတား သက္ေဝ

Anonymous said...

Transformed school ! firstly smear to each other (i.e. open gout, idiot).

Later enemy's enemy is friend and flock together in "keyboard politics" doing disfigure to popular peoples.

Individuals want to be good reputation, who needs to keep staying in prison.

Via "Nyanung Yan Zaganar"